Pakalpojuma apraksts

Aprūpes mājās pakalpojumu dienas laikā nodrošina pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām, kurām noteikta 1. un 2. grupas invaliditāte, un kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas darbus pamatvajadzību apmierināšanai un veikt savu personisko aprūpi.

Aprūpes mājās pakalpojuma veidi:

 • personiskā aprūpe;
 • ikdienas mājas darbi.

Aprūpes mājās pakalpojuma līmeņi un darbu apjoms:

 • pirmā līmeņa aprūpe 2 reizes nedēļā līdz 16 stundām mēnesī. Tajā ietilpst: piegādāt produktus, saimniecības preces un medikamentus, nodot un saņemt veļu mazgātavā, apģērbu ķīmiskajā tīrītavā, palīdzēt mazgāt veļu mājās veļas mazgājamajā mašīnā un palīdzēt to izkārt, palīdzēt sakārtot personīgās mantas, iznest sadzīves atkritumus, veikt maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem un citus maksājumus, abonēt laikrakstus, piegādāt laikrakstus un grāmatas, pavadīt klientu pastaigās, pie ģimenes ārsta un citiem speciālistiem uz veselības aprūpes iestādēm, apmeklēt slimnīcā (Rēzeknes pilsētas pašvaldības teritorijā), veikt starpnieka pakalpojumus sociālo un veselības aprūpes jautājumu risināšanā, veikt pārrunas par aprūpi, sadzīvi un sabiedrībā notiekošo;
 • otrā līmeņa aprūpe 2 reizes nedēļā līdz 24 stundām mēnesī. Tajā ietilpst: pirmā līmeņa aprūpes pakalpojums + palīdzēt mazgāties vannā, dušā, palīdzēt nomainīt gultas veļu, palīdzēt mazgāt logus un nomainīt aizkarus, siltināt logus ziemai, palīdzēt uzkopt dzīvokli, kopt istabas augus, palīdzēt uzkopt koplietošanas telpas, palīdzēt uzkopt radinieku kapus;
 • trešā līmeņa aprūpe 2 reizes nedēļā līdz 32 stundām mēnesī. Tajā ietilpst: otrā līmeņa aprūpes pakalpojums + palīdzēt ienest kurināmo telpās, iznest izdedžus un pelnus, ienest dzeramo un iznest lietoto ūdeni;
 • ceturtā līmeņa aprūpe līdz 5 reizēm nedēļā, līdz 60 stundām mēnesī. Tajā ietilpst personīgās higiēnas un rūpes pa izskatu veikšana: nomazgāt  klienta seju un sakārtot (ķemmēt) matus, sakopt klienta zobu protēzes, apmazgāt  ķermeņa augšdaļu, apmazgāt ķermeņa apakšdaļu, nogriezt roku nagus, veikt inkontitences līdzekļu maiņu), mazgāšanās: sagatavot vannu, palīdzēt iekāpt/izkāpt no vannas/dušas, mazgāt vannā/dušā, mazgāt matus, ģērbšanās: sagatavot apģērbu, veikt ķermeņa augšdaļas apģērbšanu/noģērbšanu, ķermeņa apakšdaļas apģērbšanu/noģērbšanu, apavu uzvilkšanu/novilkšanu, pārvietošanās: palīdzēt izkļūt un iekļūt gultā, palīdzēt pārvietoties no gultas uz krēslu/riteņkrēslu, palīdzēt nokļūt līdz tualetei, lietot palīgierīces,  ēdināšana: sagatavot  vai uzsildīt ēdienu, pasniegt ēdienu, barot, palīdzība mājas darbu veikšanā: nomazgāt traukus, palīdzēt medikamentu lietošanā, veikt gultas veļas nomaiņu, uzraudzība.

Pakalpojumu pie klienta mājās sniedz darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30.

Nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Aprūpes mājās birojā un iesniedz:

 • iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 • iztikas līdzekļu deklarāciju;
 • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un par medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;
 • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību, ja aprūpes mājās pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
 • citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.

Aprūpes mājās biroja pakalpojumu var pieteikt arī pa tālruni. Lai noformētu iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu, Aprūpes mājās biroja darbinieki izbrauc pie personas uz mājām.

Kontaktinformācija

Aprūpes mājās biroja darba laiks darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30.
Adrese: Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, LV- 4061
E-pasts: aprupe.majas@rezekne.lv
Mob. tālrunis: 28620651, 28348817
Aprūpes mājās biroja vadītāja Jeļena Beļaka

Cena

Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes ”Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrādi, maksa par pakalpojumu ir:

– personām, kuru kopējie ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos noteikto minimālās algas apmēru:

 • pirmā līmeņa aprūpe – 13,60 eiro mēnesī;
 • otrā līmeņa aprūpe – 18,40 eiro mēnesī;
 • trešā līmeņa aprūpe – 23,20 eiro mēnesī;
 • ceturtā līmeņa aprūpe – 3,50 eiro par vienu darba stundu;

– personām, kuru kopējie ienākumi mēnesī pārsniedz Ministru kabineta noteikumos noteikto minimālās algas apmēru:

 • pirmā līmeņa aprūpe – 72,32 eiro mēnesī;
 • otrā līmeņa aprūpe – 113,52 eiro mēnesī;
 • trešā līmeņa aprūpe – 144,00 eiro mēnesī;
 • ceturtā līmeņa aprūpe – 4,09 eiro par vienu darba stundu.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?