Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās

4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.

(Aktuāli) 2017. gada 7. augusta Rēzeknes pilsētas domes rīkojums Nr. 117/vp “Par 2016. gada 6. decembra rīkojuma Nr. 199/vp “Par projekta iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu 4.2.2. specifiskam atbalsta mērķim” (07.08.2017.)

2016. gada 6. decembra Rēzeknes pilsētas domes rīkojums Nr. 199/vp “Par projekta iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu 4.2.2. specifiskam atbalsta mērķim” (08.12.2016.)

(Aktuāli) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” (turpmāk – SAM) pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikums

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” (turpmāk – SAM) pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikums

Projektu iesniegumu atlases 1. pielikums

Projekta iesnieguma veidlapa

Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību

Projektu iesniegumu atlases 2. pielikums

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Projektu iesniegumu atlases 3. pielikums

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu atlases 4. pielikums

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Projektu iesniegumu atlases 5. pielikums

Vienošanās vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu projekts

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2016.gada 8. marta noteikumi Nr.152 “Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020. plānošanas periodā: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi: http://www.esfondi.lv/vadlinijas–skaidrojumi

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?