Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai

9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”.

(Aktuāli) Rīkojums Nr. 124/vp (12.07.2019.)

Rīkojums Nr.174/vp

(Aktuāli) Projektu iesniegumu atlases nolikums (12.07.2019.)

Projektu iesniegumu atlases nolikums

Projektu iesniegumu atlases 1. pielikums

(Aktuāli) Projekta iesnieguma veidlapa (12.07.2019.)

Projekta iesnieguma veidlapa

(Aktuāli) Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi (12.07.2019.)

Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi

(Aktuāli) Projekta iesnieguma veidlapas pielikums – apliecinājums (12.07.2019.)

Projekta iesnieguma veidlapas pielikums – apliecinājums

Projektu iesniegumu atlases 2. pielikums

(Aktuāli) Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (12.07.2019.)

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Projektu iesniegumu atlases 3. pielikums

(Aktuāli) Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (12.07.2019.)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu atlases 4. pielikums

(Aktuāli) Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (12.07.2019.)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Projektu iesniegumu atlases 5. pielikums

(Aktuāli) Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (12.07.2019.)

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu

(Aktuāli) Standartvienošanās pielikums (12.07.2019.)

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?