Uzņēmējdarbības atbalstam un biznesa vides uzlabošanai Rēzeknē darbojas vairākas institūcijas, tajā skaitā Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona, Latvijas Darba devēju konfederācija, Zinātnes un tehnoloģiju parks, Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Rēzeknes nodaļa u.c.

Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona

Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona (SEZ) piedāvā uzņēmējiem nozīmīgus nodokļu atvieglojumus līdz pat 55% apmērā no kopējām investīciju izmaksām: 80-100% nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi un 80% uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi.

Adrese: Atbrīvošanas aleja 93, 2. stāvs, Rēzekne, LV-4601.
Tālrunis (+371) 6462 5941
Mobilais tālrunis: (+371) 2863 3550
E-pasta adrese: info@rsez.lv.
Mājas lapa: www.rsez.lv.
Darba laiks: no plkst. 8.30 līdz 17.00, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.30 līdz 13.00.

LIAA Rēzeknes biznesa inkubators

Biznesa inkubatorā uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem ir iespēja saņemt atbalstu biznesa idejas attīstībai, biznesa plāna izstrādei vai jau esoša jauna uzņēmuma darbības veicināšanai. Inkubatora sniegtā atbalsta mērķis ir attīstīt uzņēmējam tādas prasmes, lai pēc izstāšanās no inkubatora tas spētu patstāvīgi būt konkurētspējīgs un pelnošs.

Adrese: Baznīcas iela 19, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis 62401095
E-pasta adrese skaidrite.baltace@liaa.gov.lv
Mājas lapas adrese www.liaa.gov.lv
Darba laiks: darba dienās 8.30–17.00

ALTUM

ALTUM ir valsts attīstības finanšu institūcija. Tā ar finanšu instrumentiem (aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c.) nodrošina finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas, un kurās pietiekamā apjomā nav pieejams kredītiestāžu finansējums. Īstenojot valsts atbalsta programmas, ALTUM izmanto Latvijas un ES fondu finansējumu.

Rēzeknes reģionālais centrs
Adrese: Baznīcas iela 22, Rēzekne, LV4601
Darba laiks: darba dienās 8.30 – 17.00.
Latgales reģiona vadītāja – Vita Pučka, vita.pucka@altum.lv
E-pasts: altum@altum.lv
Mājaslapa: www.altum.lv

Latvijas darba devēju konfederācija (LDDK)

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) – darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā.

  • LDDK biedri nodarbina 44% visas Latvijas darba ņēmēju;
  • Aptver 64 nozaru asociācijas un 112 uzņēmumus;
  • LDDK biedru kopējais apgrozījums ir 40 miljardi eiro.

Adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050
Rēzeknes biroja adrese: Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4601
Latgales reģionālais koordinators Juris Guntis Vjakse
Tālrunis: (+371) 67225162
Mobilais tālrunis: +371 29421087
E-pasta adrese: juris-guntis.vjakse@lddk.lv
Darba laiks: no plkst. 9.00 līdz 17.00

Rēzeknes uzņēmēju biedrība

Rēzeknes Uzņēmēju biedrība ir 2009. gada novembrī dažādu nozaru komercsabiedrību dibināta biedrība, lai nodrošinātu Rēzeknes pilsētas un novada uzņēmēju interešu pārstāvniecību un dialoga veidošanu ar valsts institūcijām, pašvaldībām un starptautiskām organizācijām. Biedrībā apvienojušies uzņēmēji, kas vēlas sekmēt savstarpējo sadarbību, informācijas un pieredzes apmaiņu, veicināt uzņēmējdarbību un ar biznesa veicināšanu saistītu pasākumu un projektu izstrādāšanu un īstenošanu. Biedrība ir Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) biedrs.

Adrese: Atbrīvošanas alejā 155, Rēzekne, LV 4604
Valdes locekle Ineta Brizga
Tālrunis 29353940.
E-pasta adrese reub@inbox.lv
Mājas lapas adrese: www.reub.lv

Uzņēmīgo sieviešu klubs “Sentio”

Biedrības “Uzņēmīgo sieviešu klubs “SENTIO”” mērķis ir celt sieviešu pašapziņu, radīt uzņēmumu veidošanai un jaunu darbavietu izveidei labvēlīgu vidi, veicināt esošo un topošo sieviešu uzņēmēju savstarpēju sadarbību un pieredzes apmaiņu.

Adrese: Dārzu iela 71-39, Rēzekne, LV 4601.
Tālrunis: 2-9400511.
E-pasta adrese: sentio@inbox.lv

Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs

Biedrības “Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs” mērķis: sekmēt inženiertehnoloģiju nozaru attīstību Latgalē, nodrošinot sadarbību starp akadēmiskajām un zinātniskajām institūcijām, pašvaldībām un uzņēmējiem; piesaistīt investīcijas inženiertehnoloģiju nozarei, sekmējot inovācijas, palielinot nozares uzņēmumu konkurētspēju, eksporta pieaugumu un radot jaunas darba vietas; veicināt Latgales reģiona konkurētspēju; īstenot inovatīvus starpnozaru un pārrobežu sadarbības projektus.

Adrese: Maskavas 28B, Rēzekne, LV-4604.
Tālrunis 646-07700.
Fakss 64607707.
E-pasta adrese latc@prototips.lv
Mājas lapas adrese www.prototips.lv
Darba laiks: no plkst. 8.00 līdz 17.00, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģionālā nodaļa

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir politiski neitrāla uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. LTRK pārstāv savu biedru – uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, sniedz praktisku atbalstu, palīdzot celt uzņēmumu konkurētspēju, kā arī veicina sadarbību starp citiem biznesa pārstāvjiem un organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģionālajā nodaļā pieejami šādi pakalpojumi: preču izcelsmes sertifikātu izsniegšana un apstiprināšana, izglītojoši kursi un semināri, konsultācijas eksporta un citos jautājumos. Tāpat reģiona nodaļa regulāri organizē dažādus biznesa pasākumus, tirdzniecības misijas ārvalstīs, kā arī veic tirgus pētījumus ar mērķi izprast situāciju dažādās jomās.

Adrese: Baznīcas iela 19, Rēzekne, LV 4601.
Tālrunis 29431587.
Fakss 64625241.
E-pasta adrese rezekne@chamber.lv
Mājas lapas adrese www.chamber.lv
Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, pusdienu pārtraukums no plkst. 13.00 līdz 14.00.

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?