Pārskats par ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem pēc to klasifikācijas (eiro)

Lielākās investīcijas 2020. gadā ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem pēc to klasifikācijas veido sabiedriskās un mācību iestādes – 28,5 milj. eiro, inženierbūves – 5,9 miljoni eiro un darījumu iestāžu ēkas – 5,4 milj. eiro. Salīdzinot ar 2019. gadu, nozīmīgs būvniecības pieaugums 2020. gadā bija darījumu iestāžu ēku, sabiedrisko un mācību iestāžu un inženierbūvju būvniecībai.

Būvniecības izmaksu kopapjoms Rēzeknes pilsētā, miljonos eiro pa gadiem

Rēzeknes pilsētā 2020. gadā ekspluatācijā nodoto objektu būvniecības izmaksu investīcijas veido 40,6 miljonus eiro, kas, salīdzinot ar 2019. gadu – 13,4 miljoni eiro, ir palielinājušās par 66%.

Akceptēto būvprojektu, tehnisko shēmu, paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karšu
skaits pa gadiem

Kopumā 2020. gadā Rēzeknes pilsētas būvvaldē ir izskatīti 86 būvniecības ieceres iesniegumi, izsniegtas 63 būvatļaujas, akceptēti 106 būvprojekti, 197 apliecinājuma kartes, paskaidrojuma raksti un tehniskās shēmas.

Nozīmīgāki objekti, kas nodoti ekspluatācijā pēdējos piecos gados

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?