Pārskats par ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem pēc to klasifikācijas (eiro)

Lielākās investīcijas 2019. gadā ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem pēc to klasifikācijas veido sabiedriskās un mācību iestādes – 6,5 milj. eiro un dzīvojamās mājas un to palīgēkas – 1,25 miljoni eiro. Salīdzinot ar 2018. gadu, nozīmīgs būvniecības pieaugums 2019. gadā bija dzīvojamo māju un to palīgēku, darījumu iestāžu ēku un sabiedrisko un mācību iestāžu būvniecībai.

Būvniecības izmaksu kopapjoms Rēzeknes pilsētā, miljonos eiro pa gadiem

Rēzeknes pilsētā 2019. gadā ekspluatācijā nodoto objektu būvniecības izmaksu investīcijas veido 13,4 miljonus eiro, kas, salīdzinot ar 2018. gadu – 21,2 miljoni eiro, ir samazinājušās par aptuveni 36,8%.

Akceptēto būvprojektu, tehnisko shēmu, paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karšu
skaits pa gadiem

Kopumā 2019. gadā Rēzeknes pilsētas būvvaldē ir izskatīti 124 būvniecības ieceres iesniegumi, izsniegtas 96 būvatļaujas, akceptēti 120 būvprojekti, 239 apliecinājuma kartes, paskaidrojuma raksti un tehniskās shēmas.

Nozīmīgāki objekti, kas nodoti ekspluatācijā pēdējos piecos gados

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?