Atbilstoši Būvniecības likuma 27.02.2019. grozījumiem un 14. panta sestās daļas, kas stājās spēkā 13.03.2019., informāciju par būvniecības iecerēm un būvatļaujām vairs nevajag publicēt pašvaldības mājas lapā.

Šo informāciju var skatīties Būvniecības Informācijas Sistēmā (BIS).

Datums Būvniecības ieceres realizācijas vieta Objekta nosaukums Iecerētās būves veids
27.03.2019. Upes ielā 39-99, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
27.03.2019. Latgales ielā 87, Rēzekne Vienkāršota fasādes atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
27.03.2019. Rīgas ielā 22, Rēzeknē Kautuves ēkas jumta daļas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
20.03.2019. Kosmonautu ielā 3, Rēzekne Pagalma labiekārtojuma atjaunošana Pārbūve
20.03.2019. Maskavas ielā 18-13, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
20.03.2019. Dārzu ielā 37-48, Rēzekne Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
20.03.2019. Liepu ielā 52, Rēzekne Dzīvojamās mājas gāzes apgāde Ierīkošana
20.03.2019. Meža ielā 17, Rēzeknē Viesnīcas ēkas vienkāršota atjaunošana (1.stāvs, 2.stāvs) Vienkāršota atjaunošana
20.03.2019. Meža ielā 17, Rēzeknē Viesnīcas ēkas vienkāršota atjaunošana (3.stāvs) Vienkāršota atjaunošana
20.03.2019. Kaunatas ielā 34, Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība
13.03.2019. Stacijas ielā 5A Rēzeknē Vaļēja tipa automazgātava (4 posteņi) būvniecība Jauna būvniecība
13.03.2019. Bērzpils ielā 1, Rēzekne Dzīvojamās mājas gāzes apgāde Ierīkošana
13.03.2019. Brīvības ielas posms, Ezera ielas posms, Rēzeknē Brīvības ielas posma rekonstrukcija un Ezera ielas posma rekonstrukcija Rēzeknē, elektroapgādes tīklu pārbūve Pārbūve
13.03.2019. Metālistu ielā 9-28, Rēzekne Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
13.03.2019. Pulkveža Brieža ielā 2-43, Rēzekne Telpu grupas 043 pārplānošana un sadalīšana divos dzīvokļos Vienkāršota atjaunošana
13.03.2019. 18.Novembra ielā 26, Rēzeknē Mākslas nama jumta seguma un noteku atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
13.03.2019. Dzelzceļnieku ielā 21-4, Rēzekne Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
13.03.2019. Krišjāņa Valdemāra iela 4-12, Rēzekne Dzīvokļu Nr.11 un Nr.12 vienkāršota atjaunošana un apvienošana Krišjāņa Valdemāra ielā 4-12 un Krišjāņa Valdemāra ielā 4-11 (paredzētā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 4-12, Rēzekne) Vienkāršota atjaunošana
13.03.2019. Raiņa ielā 5A, Rēzeknē 0,4 kV kabeļu komutācijas sadalnes KS-542 pārvietošana Raiņa ielā 5A, Rēzeknē Pārbūve
13.03.2019. Komunālā ielā 2B, Rēzeknē Ēkas elektroapgādes būvniecība Jauna būvniecība
13.03.2019. Rīgas ielas posms, Rēzeknē Rīgas ielas posma no dzelzceļa pārbrauktuves Nr.0+605 Rēzekne 1-223 km līdz Viļakas ielai rekonstrukcija, Rēzeknē Pārbūve
06.03.2019. Dzelzceļnieku ielā 2B, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
06.03.2019. Brīvības ielā 43C, Rēzeknē Administratīvās ēkas un garāžas būvniecība, esošo garāžu nojaukšana Jauna būvniecība. Nojaukšana
06.03.2019. Kosmonautu ielā 3, Rēzekne Pagalma labiekārtojuma atjaunošana Pārbūve
06.03.2019. Skolas ielā 11, Rēzekne Pagalma labiekārtojuma atjaunošana Pārbūve
06.03.2019. Lubānas ielā 8-54, Rēzekne Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
06.03.2019. Zemnieku ielā 50-21, Rēzekne Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
06.03.2019. Latgales ielā 52A un Latgales ielā 52B, Rēzekne Ēku nojaukšana Nojaukšana
06.03.2019. Rūpnīcas ielā 2, Rūpnīcas ielā 2C un Rūpnīcas ielā 4A, Rēzeknē Teritorijas nožogojuma uzstādīšana Jauna būvniecība
06.03.2019. Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē Administratīvās ēkas austrumu korpusa pārbūve Lietošanas veida maiņa bez pārbūves. Pārbūve
06.03.2019. Rīgas ielā 22, Rēzekne Taras un fasēšanas ceha būvniecība Jauna būvniecība
06.03.2019. Rīgas ielā 22, Rēzekne Lopu novietnes paplašināšana Jauna būvniecība
06.03.2019. Kaunatas ielā 34, Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība
06.03.2019. Brāļu Skrindu ielā 23, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas elektroapgādes būvniecība Jauna būvniecība
06.03.2019. Atbrīvošanas alejā 166-NT1 (paredzētā adrese Atbrīvošanas aleja 166-100), Rēzeknē Telpu grupas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Vienkāršota atjaunošana
27.02.2019. Rožu ielā 18, Rēzeknē Dzīvojamās mājas ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Jauna būvniecība
27.02.2019. Meža ielā 29-7, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
27.02.2019. Franciska Varslavāna ielā 2, Rēzeknē Palīgēku nojaukšana Nojaukšana
27.02.2019. Jaunupes ielā 13, Rēzekne Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
27.02.2019. Lokomotīvju ielā 22A, Torņa ielā 45, Rēzeknē 10 kV kabeļa nomaiņa no TP-33 līdz KTA-90 st. Rēzekne 1 Pārbūve
27.02.2019. Komunālā ielā 13, Rēzeknē Ražotnes elektrotīkla pieslēguma izbūve I.kārta Jauna būvniecība
27.02.2019. Komunālā ielā 13, Rēzeknē Ražotnes elektrotīkla pieslēguma izbūve II.kārta Jauna būvniecība
20.02.2019. Liepu ielā 72, Rēzekne Dzīvojamās mājas pārbūve, šķūņu nojaukšana, pirts un saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana. Pārbūve
20.02.2019. Zaļajā ielā 4, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Jauna būvniecība. Pārbūve
20.02.2019. Ventspils ielā 5, Rēzeknē Dzīvojamās mājas fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
13.02.2019. Zemnieku ielā 54, Rēzekne Šķūņa būvniecība un divu siltumnīcu nojaukšana Jauna būvniecība. Nojaukšana
13.02.2019. Ziedu ielā 7A, Rēzekne Lapenes būvniecība Jauna būvniecība
13.02.2019. Dzelzceļnieku ielā 2B, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
13.02.2019. Krišjāņa Barona ielā 62, Rēzeknē Dzīvojamās mājas demontāža un jaunbūve, saimniecības ēkas vienkāršota pārplānošana ar lietošanas veida maiņu, tualetes demontāža Pārbūve. Nojaukšana
06.02.2019. Kooperatīva šķērsielā 7-18, Rēzekne Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
06.02.2019. Kooperatīva šķērsielā 9-36, Rēzekne Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
06.02.2019. Egļu ielā 15-28, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota pārplānošana Vienkāršota atjaunošana
06.02.2019. Lubānas ielā 35-28, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
06.02.2019. Viļānu ielā 8, Rēzeknē Administratīvās ēkas zibensaizsardzības ierīkošana Jauna būvniecība. Vienkāršota fasādes atjaunošana
06.02.2019. Dzelzceļnieku ielā 2B, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
06.02.2019. Liepu ielā 72, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, šķūņu nojaukšana, pirts un saimniecības ēkas būvniecība Pārbūve. Nojaukšana. Jauna būvniecība
06.02.2019. Brīvības 43B, Rēzeknē Žogu ierīkošana Vienkāršota atjaunošana
30.01.2019. Raiņa ielā 39A, Rēzeknē Saimniecības ēku demontāža un saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana
30.01.2019. Pulkveža Brieža ielā 3A-51, Rēzeknē Dzīvokļa Nr. 51 pārbūve Pārbūve
30.01.2019. Maskavas ielā 24-7, Rēzekne Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
30.01.2019. Andreja Upīša ielā 100A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība
30.01.2019. Atbrīvošanas alejā 119-NT1 (paredzamā adrese Atbrīvošanas aleja 119-15A), Rēzeknē Veikala vienkāršota pārplānošana Vienkāršota atjaunošana
30.01.2019. Raiņa ielā 38, Rēzekne Dzīvojamās mājas pārbūve un saimniecības ēku būvniecība Jauna būvniecība. Pārbūve
30.01.2019. Blaumaņa ielā 4B, Rēzeknē Automazgātuves būvniecība Jauna būvniecība
30.01.2019. Atbrīvošanas alejā 119-NT3 (paredzētā adrese Atbrīvošanas alejā 119-35A), Rēzekne Telpu grupas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
30.01.2019. Strādnieku šķērsielā, Rēzeknē 10kV sadales SP-3R pārbūve Jauna būvniecība. Nojaukšana
23.01.2019. Valērijas Seiles ielā 3, Rēzekne Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
23.01.2019. Vidus ielā 17, Rēzekne Garāžas būvniecība Jauna būvniecība
23.01.2019. Atbrīvošanas alejā 145-8, Rēzekne Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
16.01.2019. Atbrīvošanas alejā 126, Rēzeknē Autotransporta stāvlaukuma izbūve Jauna būvniecība
16.01.2019. Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē Mācību korpusa kāpņu atjaunošana Atjaunošana
16.01.2019. 18.Novembra ielā 12-14, Rēzeknē Dzīvokļu Nr. 14 un Nr. 13 apvienošana 18. Novembra ielā 12 Pārbūve
16.01.2019. Varoņu ielā 11A, Rēzeknē Profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūve Pārbūve
16.01.2019. Atbrīvošanas alejā 172A, Rēzeknē Teritorijas daļas labiekārtošana pie daudzdzīvokļu nama Jauna būvniecība
09.01.2019. Atbrīvošanas alejā 119B-55, Rēzekne Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
09.01.2019. Dārzu ielā 37A-14, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
09.01.2019. Atbrīvošanas alejā 122, Rēzeknē Tirdzniecības centra telpu grupas 001 atjaunošana, durvju ailes izbūve Atjaunošana
09.01.2019. Atbrīvošanas aleja 119, Rēzeknē Elektroapgādes jaudas palielinājums Jauna būvniecība
09.01.2019. Viļānu ielā 8, Rēzeknē Administratīvās ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
09.01.2019. Viļānu ielā 8, Rēzeknē Administratīvās ēkas iekšējās ventilācijas sistēmas būvniecība Jauna būvniecība
09.01.2019. 18.novembra ielā 12A, Rēzeknē Stāvlaukuma pārbūve Pārbūve
03.01.2019. Krišjāņa Barona ielā 41, Rēzeknē Dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
03.01.2019. Komunālās ielas posms, Rēzeknē Komunālās ielas savienojošā posma izbūve, Rēzeknē Jauna būvniecība
03.01.2019. Liepu ielā 94, Rēzeknē Dzīvojamās mājas jauns elektrības pieslēgums Atjaunošana

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?