Atbilstoši Būvniecības likuma 27.02.2019. grozījumiem un 14. panta sestās daļas, kas stājās spēkā 13.03.2019., informāciju par būvniecības iecerēm un būvatļaujām vairs nevajag publicēt pašvaldības mājas lapā.

Šo informāciju var skatīties Būvniecības Informācijas Sistēmā (BIS).

Būvniecības ieceres „Biroja ēkas būvniecība, Dārzu ielā 21A, Rēzeknē” publiskā apspriešana

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 01.04.2022. līdz 30.04.2022.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 22.04.2022. Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldē, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 315. kabinetā, plkst. 11.00-12.00.

Ar būvniecības ieceres dokumentācijas materiāliem var iepazīties, līdz 30.04.2022. izteikt savus priekšlikumus un atsauksmes Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas laikā (no 9.00-12.00 un 13.00-16.00) vai aizpildītu un elektroniski parakstītu aptaujas anketu iesniegt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi buvvalde@rezekne.lv.

Būvniecības ierosinātājs: Alīna Baranova, kontakttālrunis 28348485, elektroniskā pasta adrese iibb@inbox.lv.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „MUUR”, Dārzu iela 7B, Rēzekne, LV-4601, reģ. Nr. 42403028203, kontakttālrunis 26456498, elektroniskā pasta adrese muur.birojs@gmail.com, liene.lice@inbox.lv.

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?