Jauniešu deju kopa “Dziga”

Deju kopas jauniešu sastāvs “Dziga” dibināts 1991. gadā Rēzeknes Skolotāju institūta paspārnē. 1998. gadā tiek dibināts otrs sastāvs – vidējās paaudzes deju kopa. Dibinātāji ir Inga Drele un Ilmārs Dreļs un deju kopa apvieno 50 dejotājus.

Dejotprieku palīdz uzturēt kapela “Dziga” ar profesionālu 7 mūziķu sastāvu, kurā katrs no mūziķiem spēlē vismaz trīs tautas mūzikas instrumentus, piemēram, kokli, cītaru, bungas, blokflautu, akordeonu, vijoli, sitamos instrumentus u. c. Līdz 2010. gadam kapelu vadīja Gunārs Igaunis. Šobrīd kapelas vadītāja ir Dace Baltkāje.

Deju kopas un kapelas “Dziga” mērķis ir popularizēt Latgales novada folkloras dejas un melodijas, kas bieži vien pašu vāktas un apzinātas, un veidot folklorā sakņotas deju un mūzikas programmas. Īpaši ir Gunāra Igauņa un kapelas mūziķu tautas melodiju aranžējumi un tradicionālās mūzikas pamatos balstīti jaundarbi.

Deju kopai un kapelai “Dziga” ir plaša koncertdarbības pieredze gan Latvijas mēroga pasākumos, gan ārzemju festivālos, pilsētas prezentācijās un sadraudzības pasākumos ārpus Latvijas robežām. Deju kopas “Dziga” repertuāra dejas, ko veidojis horeogrāfs Ilmārs Dreļs, ir ieguvušas balvas un godalgotas vietas daudzos Latvijas Jaunrades deju konkursos, tās ir iekļautas Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku repertuārā.

Pēdējos darbības gados jauniešu deju kopai ir izveidojusies sadarbība ar horeogrāfi Liliju Lipori. Sadarbībā ir izveidoti divi dejas uzvedumi, kuros izmantota laikmetīgās un latviešu tautas dejas tehnikas sintēze: 2008. gadā “Garā pupa” un 2014. gadā “Būt kopā”.

2013. gadā deju kopa “Dziga” ir piedalījusies Latgales vēstniecības GORS atklāšanas koncertuzvedumā “Ķēniņmeita” un 2014. gadā garīdznieka, literāta, valstsvīra un sabiedriskā darbinieka Franča Trasuna 150. gadadienai veltītā Latgales vēstniecības GORS literāri muzikālā uzveduma “Francis” veidošanā.

Deju kopas “Dziga” koncertdarbība ir ļoti piepildīta: 2017. g. maijā “Dziga” piedalījās Kadriļu nakts pasākumā Lūznavā, bet jūlijā – Eiropas tautu festivālā Francijā; 2015. g. jūnijā “Dziga” piedalās Latgales novada Deju svētkos Višķos, jūlijā – Eiropas tautu festivālā Polijā, Jauniešu Etno dienās Jasmuižā, uzvedumā “Kāzas”; 2014. g. jūnijā piedalās 17. Baltijas studentu Dziesmu svētkos “Gaudeamus” Daugavpilī, jūlijā – Eiropas tautu festivālā Vācijā, augustā “Dziga” prezentē dejas iestudējumu “Būt kopā” īsfilmu kinofestivālā “Open Place” Latgales vēstniecībā GORS un laikmetīgās dejas festivālā Ropažos, bet oktobrī piedalās muzikāli dramatiskajā uzvedumā “Francis” Latgales vēstniecībā GORS; 2013. g. jūnijā “Dziga” piedalās Dziesmu spēlē “Ķēniņmeita. Latgales pasaka” Latgales vēstniecības GORS atklāšanā, jūlijā – XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos (deju svētku skatē iegūts 1. pakāpes diploms), bet pēc tam jūlijā – Eiropas tautu festivālā Dānijā; 2013./ 2014. studiju gadā top jauns dejas iestudējums “Būt kopā” (Lilijas Liporas horeogrāfija, Oskara Orlova sižets); 2012. g. jūlijā “Dziga” piedalās Eiropas tautu festivālā Luksemburgā; 2011. g. jūnijā “Dziga” piedalās 16. Baltijas studentu Dziesmu svētkos “Gaudeamus” Viļņā, jūlijā – Eiropas tautu festivālā Ungārijā, septembrī – ES finansētās programmas “Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas projektā “Ritms un skaņa: Eiropa gaismā”, bet martā notiek “Dzigas” 20 radošo darba gadu koncerti; 2010. g. jūlijā “Dziga” piedalās Folkloras deju festivālā Francijā, septembrī – VKKF projektā “Rainis. Kūkojs. Latgaliešu kāzas”; 2009. g. maijā “Dziga” piedalās Franča Trasuna pieminekļa atklāšanas pasākumos; 2008. g. jūlijā “Dziga” piedalās XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos (deju svētku skatē iegūts 1. pakāpes diploms), 2008./2009. studiju gadā top mūsdienu dejas uzvedums “Garā pupa” (Lilijas Liporas horeogrāfija, Ilonas Rupaines mūzika) u. c.

Kontaktinformācija

Vadītāja Inga Drele

Kontakti: tālr. 29473700, Inga.drele@inbox.lv

Kolektīva piederība: Pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?