Pakalpojuma apraksts

Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt vienu reizi gadā (no 1.janvāra līdz 31.decembrim):

 • Par īpašumu, kurā dzīvo persona (visi ģimenes locekļi vai atsevišķi dzīvojoša persona);
 • Ģimenei (personai), kas dzīvo citai personai piederošā īpašumā uz īres līguma pamata;
 • Dzīvokļa pabalsts tiek noteikts proporcionāli dzīvojamās telpas lietošanā vai īpašumā esošai daļai;
 • Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai un apsaimniekošanas izdevumu segšanai tiek izmaksāts, pārskaitot to pakalpojuma sniedzējam. Dzīvokļa pabalsts cietā kurināmā iegādei tiek izmaksāts, pārskaitot to pakalpojuma sniedzējam, pārskaitīts uz klienta kontu vai izmaksāts skaidrā naudā.

Siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai:

 • ģimenēm ar bērniem – 300 eiro;
 • atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, ja personas vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir: līdz 200 eiro mēnesī – pabalsts 250 eiro, no 201 eiro līdz 310 eiro mēnesī – pabalsts 224 eiro;
 • ģimenei, kura sastāv no pensionāriem un/vai personām ar invaliditāti, ja uz vienu ģimenes locekli vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir: līdz 200 eiro mēnesī – pabalsts 200 eiro, no 201 eiro līdz 310 eiro mēnesī – pabalsts 185 eiro;
 • ģimenei vai personai bez bērniem – 240 eiro.

Cietā kurināmā iegādei:

 • ģimenei, kurā ir darbspējīgas personas, vai atsevišķi dzīvojošai darbspējīgai personai pabalsts 80 eiro;
 • ģimenei, kura sastāv no pensionāriem un/vai personām ar invaliditāti pabalsts 100 eiro;
 • atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti pabalsts 129 eiro.

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izdevumu segšanai:

 • maznodrošinātai ģimenei (personai), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 240 eiro – 70 eiro.

Aukstā ūdens un kanalizācijas izdevumu segšanai:

 • maznodrošinātai ģimenei (personai), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 240 eiro – 20 eiro.

Nepieciešamie dokumenti

 • Spēkā esošs maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, ko apliecina Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” lēmums, izziņa;
 • iesniegums;
 • izdevumus apliecinoši dokumenti.

Jāuzrāda līgumi, abonenta numuri, rēķini ar siltumenerģijas pakalpojumu, daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas, aukstā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem, kvītis, čeki par cietā kurināmā iegādi.

Kontaktinformācija

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”

Zemnieku ielā 16A, Rēzekne

Sociālās palīdzības organizatori

27332267, 26639111

Cena

Bezmaksas

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?