Pakalpojuma apraksts

Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt vienu reizi gadā (no 1.janvāra līdz 31.decembrim):

 • Par īpašumu, kurā persona dzīvo (visi ģimenes locekļi vai atsevišķi dzīvojoša persona);
 • Ģimenei (personai), kas dzīvo citai personai piederošā īpašumā uz īres līguma pamata;
 • Dzīvokļa pabalsts tiek noteikts proporcionāli dzīvojamās telpas lietošanā, īpašumā esošai daļai;
 • Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu un apsaimniekošanas izdevumu apmaksai tiek izmaksāts, pārskaitot to pakalpojuma sniedzējam. Dzīvokļa pabalsts cietā kurināmā iegādei tiek pārskaitīts uz klienta kontu vai izmaksāts skaidrā naudā kasē.

Dzīvokļa pabalstu veidi

Siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai:

 • Ģimenēm ar vienu līdz diviem bērniem – 400 eiro
 • Daudzbērnu ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem – 450 eiro
 • Ģimenēm vai personām bez bērniem – 328 eiro

Cietā kurināmā iegādei – 129 eiro

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izdevumu segšanai – 120 eiro

Aukstā ūdens un kanalizācijas izdevumu segšanai – 40 eiro

Nepieciešamie dokumenti

 • Spēkā esošs trūcīgas personas (ģimenes) statuss, ko apliecina Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” lēmums, izziņa,
 • iesniegums,
 • izdevumus apliecinoši dokumenti,
 • jāuzrāda dzīvokļa īres līgumi, abonenta numuri, rēķini ar siltumenerģijas pakalpojumiem, daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas, aukstā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem, kvītis, čeki par cietā kurināmā iegādi.

Kontaktinformācija

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”

Zemnieku ielā 16A, Rēzekne

Sociālās palīdzības organizatori

27332267, 26639111

Cena

Bezmaksas

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?