Pakalpojuma apraksts

Pabalsts bērniem ar invaliditāti un bērniem, kuri apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē tiek piešķirts ģimenēm, neizvērtējot ienākumus, ja viņu dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, 100 % apmērā no pakalpojuma maksas līdz 11 mēnešiem gadā.

Pabalsts Rēzeknes pilsētas pašvaldībā reģistrētu daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu Rēzeknes pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, pabalsts tiek piešķirts, neizvērtējot ienākumus, 50% apmērā no pakalpojuma maksas līdz 11 mēnešiem gadā.

Nepieciešamie dokumenti

  • uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
  • iesniegums;
  • izziņa no Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes par bērna apgūstamo pirmsskolas izglītības programmu un kodu;
  • bērna invaliditāti apliecinošs dokuments;
  • pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma apliecināta kopija;
  • Rēzeknes pilsētas daudzbērnu ģimenes vecāka apliecība vai izziņa par atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam.

Kontaktinformācija

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”

Zemnieku ielā 16A, Rēzekne

Sociālās palīdzības organizatori

27332267, 26639111

Sociālie darbinieki

27334457

Cena

Bezmaksas

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?