Energopārvaldība

Energopārvaldības mērķis ir efektīvi panākt enerģijas lietderīgu izmantošanu, izmantojot pieejamos resursus. Tā ir sistemātiska enerģijas patēriņa pārzināšana ar mērķi to samazināt, kā rezultātā tiek meklēti tehniski un ekonomiski efektīvākie risinājumi pārvaldībā esošo objektu apsaimniekošanā, uzlabojot energoefektivitātes līmeni un samazinot finanšu izdevumus.

Vadības pārskatā apkopota informācija par

 • energopolitiku,
 • energorādītājiem,
 • atbilstību likumdošanas un citām prasībām,
 • energomērķi un enerģijas mērķa rādītāju izpildes apjomu,
 • energopārvaldības sistēmas audita rezultātiem,
 • korektīvo un preventīvo darbību statusu,
 • nākošajā pārskates periodā plānoto energoveiktspēju,
 • rekomendācijām uzlabošanai.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība uzskata, ka energoefektivitāte ir viens no pamatkritērijiem, lai virzītos ilgtspējīgas attīstības virzienā, kā rezultātā ir iespējams efektīvi un saprātīgi izmantot energoresursus, ieekonomējot finansējumu.

Rēzeknes pašvaldība energopārvaldības politikas ietvaros apņemas

 • nepārtraukti uzlabot energoefektivitāti, samazinot īpatnējo enerģijas patēriņu;
 • izvirzīt atbilstošus un ekonomiski pamatotus energoefektivitāti paaugstināšanas mērķus un uzdevumus;
 • ievērot Energopārvaldības sistēmas tiesību aktus un citas prasības, kuras Pašvaldībai ir saistošas un attiecināmas uz enerģijas izmantošanu un energoefektivitāti;
 • nodrošināt nepieciešamos resursus un informāciju, izvirzīto energoefektivitātes mērķu sasniegšanai;
 • informēt un iesaistīt pārvaldes procesā visu līmeņu darbiniekus;
 • veikt nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu, lai kontrolētu un efektīvi izmantotu enerģijas resursus;
 • sagatavot energopārskatus, iekļaujot tajos enerģijas patēriņa optimizēšanas pasākumus;
 • nodrošināt atbildīgo darbinieku kompetenci un nepieciešamos resursus mērķu sasniegšanai energopārvaldības jomā, veicinot darbinieku izpratni par energoefektivitātes rīcībām;
 • atbalstīt energoefektīvu produktu, tehnoloģiju un pakalpojumu iepirkšanu.

Energopārvaldības sistēmas sfēra ir:

 • pašvaldības ēku, kas pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, apsaimniekošana;
 • publiskā ielu apgaismojuma infrastruktūras apsaimniekošana.
logo

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?