Datums

24.02.2020.

Laiks

11:00

Notikuma apraksts

Komitejas darba kārtība:

 1. Par mērķdotācijas piešķiršanu Rēzeknes pilsētas tautas mākslas kolektīvu vadītājiem.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktora p.i.)
 2. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par pašvaldības atbalsta apjomu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm 2020.gadā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 4. Par grozījumu veikšanu Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. lēmumā Nr.192 “Par Sporta bāzes izmantošanas kārtības un maksas pakalpojuma cenrāža Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādēs apstiprināšanu”.
  Ziņo Valentīna Svilāne-Dūda (Sporta pārvaldes vadītāja vietniece)
 5. Par Rēzeknes pilsētas domes iekšējo noteikumu “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības amatpersonu (darbinieku) un komandēto personu komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšanu.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 6. Par Zivju fonda projekta “Rēzeknes (Kovšu) ezera zivju resursu pavairošana” līdzfinansējumu.
  Ziņo Natālija Siņicina (Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste)
 7. Par nekustamā īpašuma nodošanu.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 8. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemesgabalu Koku ielā 8, Rēzeknē.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 9. Par nekustamā īpašuma N. Rancāna ielā 6A, Rēzeknē domājamo daļu nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājums:

 1. Par Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru” finansēšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?