Datums

24.02.2020.

Laiks

10:00

Notikuma apraksts

Komitejas darba kārtība:

 1. Par Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 2. Par iekšējo noteikumu “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” apstiprināšanu.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 3. Par iekšējo noteikumu “Iekšējā audita veikšanas kārtība Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 4. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 12.04.2018. nolikumā “Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu vērtēšanas komisijas nolikums”.
  Ziņo Ilze Kaulakane (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas finanšu analītiķe)
 5. Par adreses apstiprināšanu un maiņu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 6. Par dzīvokļu jautājumiem (4 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 7. Par dzīvojamās mājas Raiņa iela 58, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 8. Par Dzīvojamo māju Pārvaldīšanas – Pilnvarojuma līguma slēgšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 9. Par zemes vienības iznomāšanu (3 lēmumprojekti: Parka ielā 6B, Krasta ielā 67A, Pils ielā 1B).
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?