Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 39. pantu un PIL pārejas noteikumu 3. punktu pasūtītājiem iepirkuma procedūrām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, tajā skaitā atklāto konkursu iepirkuma procedūrām, un kuras uzsāktas, sākot ar 2018. gada 1. aprīli, jāparedz elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana.

Līdz ar to pasūtītājs informāciju par iepirkuma procedūrām publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā (www.iub.gov.lv) un iepirkuma procedūru dokumentāciju publicē bez maksas izmantojamajā elektroniskās informācijas sistēmā, kas paredzēta piedāvājumu un pieteikumu elektroniskai saņemšanai un iesniegšanai, tas ir, Elektroniskā iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv).

Skaidrojumi un pamācības pretendentiem par Elektroniskās iepirkumu sistēmas izmantošanu un piedāvājuma ievietošanu sistēmā ir pieejami norādītājā saitē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON

Informējam, ka piedāvājuma ievietošanai Elektroniskajā iepirkumu sistēmā ir nepieciešams iepriekš (!) tajā reģistrēties, jo reģistrācijas apstiprināšanas nogaidīšanas termiņš ir trīs darba dienas. Informācija par reģistrēšanos minētajā sistēmā ir pieejama norādītājā saitē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE

Norādām, ka saskaņā ar PIL 39.pantu un PIL pārejas noteikumu 3.punktu, sākot ar 2019.gada 1.janvāri, elektroniskā pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana tiks paredzēta visām iepirkuma procedūrām.

Iepirkumu arhīvs

Atvēršana

24.10.2019

RPD 2019/111 “Ziemassvētku dekoru iegāde”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Skaidrīte Gaidule, tel.64607657; e-pasts: skaidrite.gaidule@rezekne.lv; Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenais enerģētiķis Roberts Adamovičs (darbu izpildes vai tehniskajos jautājumos), tālrunis 64607624, e-pasts: roberts.adamovics@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

Visi ar iepirkumu saistītie dokumenti atrodami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/28439

Publicēts:

10.10.2019

Cena līdz (€)

20000.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

29.10.2019

RPD 2019/110″ Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Vinnijs Pūks” ēkas J.Tiņanova ielā 31A, Rēzeknē pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība””

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:

Iepirkuma nolikums

Visi ar iepirkumu saistītie dokumenti atrodami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/28153

Publicēts:

09.10.2019

Cena līdz (€)

39000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Atvēršana

24.10.2019

RPD 2019/109 “Darba apģērbu un apavu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Skaidrīte Gaidule, tel.64607657; e-pasts: skaidrite.gaidule@rezekne.lv; Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” pārvaldes vadītāja vietniece Ilona Kozlova, tālr.28306502, e-pasts: ilona.kozlova@rezekne.lv ; Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vecākais speciālists Pēteris Verpakovskis, tel. 20227719; e-pasts: peteris.verpakovskis@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

08.10.2019

Cena līdz (€)

6635.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienības

Atvēršana

22.10.2019

RPD 2019/107 “Remontmateriālu piegāde pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālrunis 64607669, fakss 64607606, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv/ Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” direktores p.i. Kristīne Kokoreviča, tel. 29505666, e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

04.10.2019

Cena līdz (€)

10000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs"

Atvēršana

15.10.2019

RPD 2019/108 “Pieminekļa “Vienoti Latvijai”, Rēzeknē, apmales un drenāžas atjaunošana”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
Publicēts:

01.10.2019

Cena līdz (€)

75000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

08.10.2019

RPD 2019/106 “Būvprojekta “Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas atjaunošana Dzirnavu ielā 3A, Rēzekne” izmaiņu izstrāde un autoruzraudzība”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

26.09.2019

Cena līdz (€)

41999

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

08.10.2019

RPD 2019/104 “Caurtekas renovācija Fr. Varslavāna ielā, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Skaidrīte Gaidule, tel.64607657; e-pasts: skaidrite.gaidule@rezekne.lv;Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenais enerģētiķis Roberts Adamovičs, tālr.: 64607624, e-pasts: roberts.adamovics@rezekne.lv
Publicēts:

26.09.2019

Cena līdz (€)

83000.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

08.10.2019

RPD 2019/105 “Ēkas N.Rancāna ielā 51 A, Rēzeknē, fasādes un jumta vienkāršotā atjaunošana”

Kontakti
 • Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, fakss 64607606,e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv; Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes būvuzraugs Aleftina Silova, tel. 64607221, alla.silova@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

Visi ar iepirkumu saistītie dokumenti atrodami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/27672

Nolikuma precizējums

 

Publicēts:

25.09.2019

Cena līdz (€)

161550.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Atvēršana

11.10.2019

RPD 2019/101″Specializētā pasažieru mikroautobusa un vieglās kravas automašīnas piegāde Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” un Rēzeknes pilsētas domes vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

25.09.2019

Cena līdz (€)

73200

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes strukturvienības

Atvēršana

10.10.2019

RPD 2019/99 ”Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes pilsētas domei”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

23.09.2019

Cena līdz (€)

3000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

10.10.2019

RPD 2019/102 ERAF “Rēzeknes vispārējās izglītības iestāžu mācību telpu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

Visi ar iepirkumu saistītie dokumenti atrodami:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/27266

Nolikums precizējums.doc

Pielikums pie finanšu piedāvājuma

Publicēts:

20.09.2019

Cena līdz (€)

100000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

01.10.2019

RPD 2019/100 “Teritorijas reljefa organizācija (tai skaitā, būvju demontāža) RSEZ teritorijā Komunālā ielā 13 un Komunālā ielā 11C, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
Publicēts:

20.09.2019

Cena līdz (€)

57845

Pasūtītājs

Pašvaldību kopīgā iestāde "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde"

Atvēršana

10.10.2019

RPD 2019/97 “Mobilo arhīvu plauktu izgatavošana un piegāde Rēzeknes pilsētas domes dzimtsarakstu nodaļas vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Skaidrīte Gaidule, tālr.: 64607657, e-pasts: skaidrite.gaidule@rezekne.lv.. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Upeniece, mob. 26434269, e-pasts: dzimtsar.nod@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

17.09.2019

Cena līdz (€)

5100.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

24.09.2019

Pārtraukts

RPD 2019/98 “Pieminekļa “Vienoti Latvijai”, Rēzeknē, apmales un drenāžas atjaunošana”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
Publicēts:

12.09.2019

Cena līdz (€)

75000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

17.09.2019

RPD 2019/91 “Ziedu, ziedu kompozīciju piegāde un pasākumu noformējuma nodrošināšana Rēzeknes pilsētas domei un tās struktūrvienībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: skat. iepirkuma nolikuma 4.2.punktu
Publicēts:

05.09.2019

Cena līdz (€)

23800

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās struktūrvienības

Atvēršana

20.09.2019

RPD 2019/ 96 ”Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Publicēts:

04.09.2019

Cena līdz (€)

86175

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienības

Atvēršana

19.09.2019

RPD 2019/90 “Remontdarbi Rēzeknes pilsētas Sporta pārvaldes un Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes “Austrumlatvijas radošo pakalpojuma centrs” vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Skaidrīte Gaidule, tel.64607657; e-pasts: skaidrite.gaidule@rezekne.lv;
 • Rēzeknes pilsētas Sporta pārvaldes vadītāja Valentīna Svilāne-Dūda, tel. 64622092, e-pasts: valentina@rezekne.lv
 • RPPI “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra” saimniecības nodaļas vadītāja Svetlana Denisova, tālr.26356432, e-pasts: svetlana.denisova@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Visi ar iepirkumu saistītie dokumenti atrodami:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/26472

Publicēts:

04.09.2019

Cena līdz (€)

27267.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienības

Atvēršana

01.10.2019

Pārtraukts

RPD 2019/89 “Ēkas N.Rancāna iela 51 A, Rēzekne, fasādes un jumta vienkāršota atjaunošana”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums ar 13.09.2019. grozījumiem

nolikums

Tehniskas specifikācijas dokumenti  atrodami:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/26352

Pārtraukšanas protokols

 

Publicēts:

29.08.2019

Cena līdz (€)

151550

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Atvēršana

12.09.2019

RPD 2019/85 “Mīkstā inventāra, apavu un darba apģērbu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Skaidrīte Gaidule, tel.64607657; e-pasts: skaidrite.gaidule@rezekne.lv;
 • Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” pārvaldes vadītāja vietniece Ilona Kozlova, tālr.28306502, e-pasts: ilona.kozlova@rezekne.lv
 • Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vecākais speciālists Pēteris Verpakovskis, tel. 20227719; e-pasts: peteris.verpakovskis@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

27.08.2019

Cena līdz (€)

15842

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

12.09.2019

RPD 2019/93 ”Sporta inventāra piegāde Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Publicēts:

27.08.2019

Cena līdz (€)

15700

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas Sporta pārvalde

Atvēršana

17.09.2019

Pārtraukts

RPD 2019/92 “Remontmateriālu piegāde pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs vajadzībām””

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālrunis 64607669, fakss 64607606, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” direktores p.i. Kristīne Kokoreviča, tel. 29505666, e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv
Publicēts:

27.08.2019

Cena līdz (€)

4000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs"

Atvēršana

10.09.2019

Pārtraukts

RPD 2019/94 “Pieminekļa “Vienoti Latvijai”, Rēzeknē, apmales un drenāžas atjaunošana”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālrunis 64607669, fakss 64607606, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenā speciāliste komunālinženiere Ilze Dundure, tālrunis 64607622, e-pasts: ilze.dundure@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu (elektroapgādes jautājumos): Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenais enerģētiķis Roberts Adamovičs, tālrunis 64607624, e-pasts: roberts.adamovics@rezekne.lv
Publicēts:

27.08.2019

Cena līdz (€)

65000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

27.08.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/88 “Novadgrāvju tīrīšana ar cauruļvadu izbūvi un caurtekas nomaiņu no Ludzas ielas līdz Latgales ielai, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tel. 64607669; e-pasts: jelana.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs Voldemārs Platacis, tālrunis 64607619, fakss 64607606, e-pasts: voldemars.platacis@rezekne.lv
Publicēts:

13.08.2019

Cena līdz (€)

50000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

27.08.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/87 “Remontdarbu veikšana Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes un Saimniecības pārvaldes iestāžu vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
Publicēts:

09.08.2019

Cena līdz (€)

62663

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

05.09.2019

RPD 2019/83 ERAF “Rēzeknes vispārējās izglītības iestāžu mācību telpu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Publicēts:

07.08.2019

Cena līdz (€)

1025000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

27.08.2019

RPD 2019/86 “Biroja un sadzīves mēbeļu izgatavošana un piegāde pārvaldes “Sociālais dienests” vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tel. 64607669; e-pasts: jelana.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests“ vadītāja vietniece Ilona Kozlova, mob. 28306502, e-pasts: ilona.kozlova@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

07.08.2019

Cena līdz (€)

2830.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests“

Atvēršana

20.08.2019

Pārtraukts

RPD 2019/84 ”Ziemassvētku rotājumu iegāde Rēzeknes pilsētas vizuālā tēla noformēšana”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

02.08.2019

Cena līdz (€)

75000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs

Atvēršana

08.10.2019

RPD 2019/80 ERAF “Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas”

Kontakti
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Madara Jermacāne, tālrunis 64607603, e-pasts: madara.jermacane@rezekne.lv
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
Publicēts:

26.07.2019

Cena līdz (€)

4837119

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

13.08.2019

RPD 2019/82 “Latviešu tautas tērpu, galvas rotu, koncerta un teātra izrāžu kostīmu izgatavošana un piegāde pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” kolektīvu vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tel. 64607669; e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs direktores vietniece Kristīne Kokoreviča, tel. 29505666, e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

26.07.2019

Cena līdz (€)

16140.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs

Atvēršana

08.08.2019

RPD 2019/76 Gaismas dekoru un Jaungada egles demontāža, uzstādīšana un apkalpošana

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Skaidrīte Gaidule , tālr.: 64607657, e-pasts: skaidrite.gaidule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenais enerģētiķis Roberts Adamovičs, tālr.: 64607624, e-pasts: roberts.adamovics@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

23.07.2019

Cena līdz (€)

14500

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

08.08.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/81 “Deformācijas šuvju remonts kustības pārvadam Atbrīvošanas alejā , Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

23.07.2019

Cena līdz (€)

65000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

08.08.2019

RPD 2019/78 “Remontdarbi Rēzeknes pilsētas Sporta pārvaldes un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Skaidrīte Gaidule, tel.64607657; e-pasts: skaidrite.gaidule@rezekne.lv;
 • Rēzeknes pilsētas Sporta pārvaldes vadītāja Valentīna Svilāne-Dūda, tel. 64622092, e-pasts: valentina@rezekne.lv
 • RPPI Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs” saimniecības nodaļas vadītāja Svetlana Denisova, tālr.26356432, e-pasts: svetlana.denisova@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

22.07.2019

Cena līdz (€)

29267

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienības

Atvēršana

20.08.2019

RPD 2019/79 “Sporta inventāra un sporta apģērba piegāde projekta “Sporto visa klase” ietvaros”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Skaidrīte Gaidule, tel.64607657; e-pasts: skaidrite.gaidule@rezekne.lv;
 • Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe Tatjana Tokareva, tālr.64605856, 29133800, e-pasts: tatjana.tokareva@rezekne.lv
Publicēts:

22.07.2019

Cena līdz (€)

8597

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Atvēršana

06.08.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/77 “Gatavo mēbeļu piegāde Rēzeknes pilsētas domes pārvaldei “Sociālais dienests” un tās struktūrvienībām”

Publicēts:

17.07.2019

Cena līdz (€)

8064.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests"

Atvēršana

01.08.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/75 “Remontdarbi Rēzeknes PII “Bitīte”, Dārzu ielā 62A, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Skaidrīte Gaidule, tel.64607657; e-pasts: skaidrite.gaidule@rezekne.lv;
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes būvuzraugs Aleftina Silova, tel. 64607221, alla.silova@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

15.07.2019

Cena līdz (€)

17396.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Atvēršana

30.07.2019

Pārtraukts

RPD 2019/74 ”Sporta inventāra un sporta apģērba piegāde projekta “Sporto visa klase” ietvaros”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Skaidrīte Gaidule, tel.64607657; e-pasts: skaidrite.gaidule@rezekne.lv;
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe Tatjana Tokareva, tālr.64605856, 29133800, e-pasts: tatjana.tokareva@rezekne.lv .
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

10.07.2019

Cena līdz (€)

8000.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Atvēršana

23.07.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/73 “Rīgas ielas posma no dzelzceļa pārbrauktuves Nr.0+605 Rēzekne 1-223 km līdz Viļakas ielai, Rēzeknē rekonstrukcijas būvprojekta aktualizācija un autoruzraudzība”

Kontakti
 • Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālrunis 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs tālrunis 64607603 (mob. 26599824), e-pasts: georgijs.orlovs@rezekne.lv
Publicēts:

09.07.2019

Cena līdz (€)

15000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

23.07.2019

RPD 2019/65 “Ziemeļu ielas un Strādnieku šķērsielas, Rēzeknē, pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr. 64607669; e-pasts: jelana.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tālr. 64607603 (mob. 26599824), fakss 64607606, e-pasts: georgijs.orlovs@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

02.07.2019

Cena līdz (€)

40000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

09.07.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/72 ERAF “Papildus darbi būvobjektā “Brīvības ielas posma pārbūve un Ezera ielas posma pārbūve Rēzeknē” LDZ kabeļu pārbūve”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tel. 64607669; e-pasts: jelana.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Jekaterina Meirāne, tālrunis 64607635, fakss 64607606, e-pasts: jekaterina.meirane@rezekne.lv
Publicēts:

26.06.2019

Cena līdz (€)

38000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

16.07.2019

RPD 2019/63 ERAF “Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Viļānu ielā 10, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Publicēts:

17.06.2019

Cena līdz (€)

180000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

02.07.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/66 “Mēbeļu izgatavošana un piegāde Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” un pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: 1.-3.iepirkuma daļā - Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes ”Sociālais dienests” vadītāja vietniece Ilona Kozlova, mob. 28306502, e-pasts: ilona.kozlova@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: 4.-7.iepirkuma daļā - Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” direktores p.i. Kristīne Kokoreviča, tel. 29505666, e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv
Publicēts:

13.06.2019

Cena līdz (€)

17905

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienības

Atvēršana

14.06.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/57 ”Sporta apģērbu un apavu piegāde Rēzeknes bērnu -jaunatnes sporta skolas vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Publicēts:

31.05.2019

Cena līdz (€)

21500

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas Sporta pārvalde

Atvēršana

11.06.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/60 “Baltā biroja papīra piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tel. 64607669; e-pasts: jelana.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: skat. nolikuma 4.punktu
Publicēts:

30.05.2019

Cena līdz (€)

20421

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās struktūrvienības

Atvēršana

13.06.2019

RPD 2019/59 Būvuzraudzība būvobjektam ” Ziemeļu rajona industriālā teritorijas parka un parkam piegulošās teritorijas kā vienotas zonas rekonstrukcija, Rēzeknē “

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:

nolikums

Tehniskas specifikācijas dokumenti  atrodami:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/21893

Publicēts:

27.05.2019

Cena līdz (€)

20000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

13.06.2019

RPD 2019/58 “Ziemeļu rajona industriālā teritorijas parka un parkam piegulošās teritorijas kā vienotas zonas rekonstrukcija, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:

nolikums

Tehniskas specifikācijas dokumenti  atrodami:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/21863

Publicēts:

27.05.2019

Cena līdz (€)

1400000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

06.06.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/54”Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Rēzeknes domes struktūrvienībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Publicēts:

20.05.2019

Cena līdz (€)

20134

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Atvēršana

06.06.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/56 “Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs””

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

20.05.2019

Cena līdz (€)

8000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs""

Atvēršana

06.06.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/55 “Remontdarbu veikšana Rēzeknes pilsētas domes, tās struktūrvienību un iestāžu vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:

 

Nolikums

Tehniskā specifikācija atrodas: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/21500

ligums_2-d

ligums_3-d

iepirkuma-ligums-4-d

Publicēts:

17.05.2019

Cena līdz (€)

47723

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

04.06.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/53″Bezmaksas informatīvā izdevuma “Rēzeknes Vēstnesis” iespieddarbi un piegādes pakalpojumu veikšana”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

15.05.2019

Cena līdz (€)

130000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs"

Atvēršana

04.06.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/52 “Bezmaksas informatīvā izdevuma “Rēzeknes Vēstnesis” piegāde pilsētas uzņēmumiem un iedzīvotājiem”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

15.05.2019

Cena līdz (€)

90000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs"

Atvēršana

21.05.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/49 “Biroja, sadzīves un profesionālās elektrotehnikas piegāde Rēzeknes pilsētas domes pārvaldei ”Sociālais dienests” un tās struktūrvienībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tel. 64607669; e-pasts: jelana.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: pārvaldes ”Sociālais dienests” vadītāja vietniece Ilona Kozlova, mob. 28306502, e-pasts: ilona.kozlova@rezekne.lv
Publicēts:

09.05.2019

Cena līdz (€)

21116

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome pārvalde "Sociālais dienests"

Atvēršana

28.05.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/51 Medikamentu (zāļu), medicīnisko ierīču un personiskās higiēnas preču piegāde Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests vajadzībām”

Publicēts:

09.05.2019

Cena līdz (€)

43000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests"

Atvēršana

21.05.2019

RPD 2019/48 “Transportlīdzekļu remontdarbu un tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšana Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālr.: 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

07.05.2019

Cena līdz (€)

31580

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes strukturvienības

Atvēršana

21.05.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/44″Latviešu tautas tērpu, galvas rotu, koncerta un teātra izrāžu kostīmu izgatavošana un piegāde pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” kolektīvu vajadzībām”

Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

02.05.2019

Cena līdz (€)

16140.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs

Atvēršana

21.05.2019

RPD 2019/43 “Ziemeļu rajona industriālā teritorijas parka un parkam piegulošās teritorijas kā vienotas zonas rekonstrukcija, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

Tehniskas specifikācijas dokumenti  atrodami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/20741

Publicēts:

02.05.2019

Cena līdz (€)

1400000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

21.05.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/46″Krasta ielas, Rēzeknē pārbūves būvuzraudzība”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Alla Gaigule, tel. 64607669; e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

30.04.2019

Cena līdz (€)

25000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

21.05.2019

RPD 2019/45 Būvuzraudzība būvobjektam ” Ziemeļu rajona industriālā teritorijas parka un parkam piegulošās teritorijas kā vienotas zonas rekonstrukcija, Rēzeknē “

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

Tehniskas specifikācijas dokumenti  atrodami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/20726

Publicēts:

30.04.2019

Cena līdz (€)

20000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

21.05.2019

RPD 2019/46 “Krasta ielas, Rēzeknē pārbūves būvuzraudzība”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja Alla Gaigule, tālrunis 64607669, fakss 64607606, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vecākā projektu vadītāja Natālija Aleksejeva tālrunis 64607679, mob. 29220194, fakss 64607606, e-pasts: natalija.aleksejeva@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

30.04.2019

Cena līdz (€)

25000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

13.05.2019

Pārtraukts

RPD 2019/40″Bezmaksas informatīvā izdevuma “Rēzeknes Vēstnesis” piegāde pilsētas uzņēmumiem un iedzīvotājiem”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

24.04.2019

Cena līdz (€)

90000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs"

Atvēršana

13.05.2019

Pārtraukts

RPD 2019/41 “Bezmaksas informatīvā izdevuma “Rēzeknes Vēstnesis” iespieddarbi un piegādes pakalpojumu veikšana”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos:Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

24.04.2019

Cena līdz (€)

130000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs"

Atvēršana

10.05.2019

RPD 2019/42 “Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs””

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

23.04.2019

Cena līdz (€)

4650

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs""

Atvēršana

07.05.2019

Pārtraukts

RPD 2019/38 “Industriālo teritoriju Noliktavu ielā, Rēzeknē, attīstības koncepcijas izstrāde“

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Alla Gaigule, tālrunis 64607669, fakss 64607606, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tālrunis 64607603, e-pasts: georgijs.orlovs@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

18.04.2019

Cena līdz (€)

20000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

02.05.2019

RPD 2019/29 “Saimniecības preču piegāde Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes, Izglītības pārvaldes un pašvaldības aģentūras “Rēzeknes un Kultūras centrs” vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: skat. nolikuma 3.punktu
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

12.04.2019

Cena līdz (€)

55280

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienības

Atvēršana

13.05.2019

RPD 2019/39 ERAF “Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītāja p.i. Alla Gaigule, tālrunis 64607669, fakss 64607606, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Madara Jermacāne, tālrunis 64607603, fakss 64607606, e-pasts: madara.jermacane@rezekne.lv
Publicēts:

11.04.2019

Cena līdz (€)

4730491

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

26.04.2019

Pārtraukts

RPD 2019/32 “Rēzeknes pilsētas industriālo teritoriju ielu infrastruktūras pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs tālrunis 64607603 (mob. 26599824), fakss 64607606, e-pasts: georgijs.orlovs@rezekne.lv
Publicēts:

09.04.2019

Cena līdz (€)

40000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

23.04.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/37 “Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” rīkoto pasākumu tehniskais nodrošinājums”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” direktores p.i. Kristīne Kokoreviča, tel. 29505666, e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv
Publicēts:

04.04.2019

Cena līdz (€)

50000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs"

Atvēršana

16.04.2019

Pārtraukts

RPD 2019/35 Ziemeļu rajona industriālā teritorijas parka un parkam piegulošās teritorijas kā vienotas zonas rekonstrukcija, Rēzeknē

Kontakti
 • Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča tālrunis 64607618
 • Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Jekaterina Meirāne tālrunis 64607635, mob. 26007459
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

27.03.2019

Cena līdz (€)

1400000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

11.04.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/33Latviešu tautas tērpu, galvas rotu, koncerta un teātra izrāžu kostīmu izgatavošana un piegāde pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” kolektīvu vajadzībām

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Alla Gaigule, tel. 64607669; e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:Kristīne Kokoreviča, tel. 29505666, e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

25.03.2019

Cena līdz (€)

16140.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs

Atvēršana

02.04.2019

Pārtraukts

RPD 2019/34 “Mazlietotas automašīnas piegāde Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests“ vadītājs Gunārs Arbidāns, tālr. 26669092, e-pasts: gunars.arbidans@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

22.03.2019

Cena līdz (€)

13223

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests“

Atvēršana

04.04.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/28″Remontdarbu veikšana Rēzeknes pilsētas domes Izglītības pārvaldes iestāžu vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:

Vienošanās 3.daļa

Nolikums

Būvdarbu apjomi atrodas https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/15708

 

 

Publicēts:

19.03.2019

Cena līdz (€)

268435

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Izglītības pārvalde

Atvēršana

29.03.2019

Pārtraukts

RPD 2019/27 “Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs””

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

13.03.2019

Cena līdz (€)

4650

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs""

Atvēršana

02.04.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/25 ”Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tel.64607618; e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv,
 • Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests”Pensionāru sociālo pakalpojumu speciāliste Olga Lukjanova, tel.64627416,26472146, e pasts – olga.lukjanova@rezekne.lv.
 • Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes galvenais speciālists – Rita Deksne, tel.646 07156, e-pasts: rita.deksne@rezekne.lv;
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

12.03.2019

Cena līdz (€)

98736

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes strukturvienībām

Atvēršana

29.03.2019

RPD 2019/17 “Rēzeknes 3.vidusskolas virtuves bloka telpu atjaunošana”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Izglītības pārvaldes būvuzraugs Aleftina Silova, tālrunis 64607221, e-pasts: alla.silova@rezekne.lv
Publicēts:

12.03.2019

Cena līdz (€)

142676

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Atvēršana

05.04.2019

RPD 2019/24 ERAF “Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana būvobjektā “Ēkas Atbrīvošanas alejā 92 pārbūve par dienesta viesnīcu””

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Marina Labanovska, tālrunis 64607636, fakss 64607606, e-pasts: marina.labanovska@rezekne.lv
Publicēts:

12.03.2019

Cena līdz (€)

30000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

26.03.2019

Pārtraukts

RPD 2019/31 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Vinnijs Pūks” ēkas J.Tiņanova ielā 31A, Rēzeknē pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618 , e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
 • Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes būvuzraugs Aleftina Silova, tel. 64607221, alla.silova@rezekne.lv
Publicēts:

12.03.2019

Cena līdz (€)

18000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Atvēršana

26.03.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/30 “Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknes pilsētas domes, tās struktūrvienību un iestāžu vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618 , e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: sk. nolikuma p.4
Publicēts:

12.03.2019

Cena līdz (€)

27326

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes un tās strukturvienībām

Atvēršana

19.03.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/20 “VII Starptautiskā īsfilmu festivāla OPEN PLACE Rēzeknē organizatorisko darbu un mākslinieciskās programmas nodrošināšana”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” direktores p.i. Kristīne Kokoreviča, tel. 29505666, e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv
Publicēts:

07.03.2019

Cena līdz (€)

60000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs"

Atvēršana

19.03.2019

RPD 2019/23 ” Avota ūdens piegāde un iekārtu noma Rēzeknes pilsētas domei un tās struktūrvienībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos : iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv,
 • jautājumos par iepirkuma priekšmetu: sk. nolikuma p. 3.2.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

06.03.2019

Cena līdz (€)

12227.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās struktūrvienības

Atvēršana

22.03.2019

RPD 2019/22 “Saimniecības preču piegāde Rēzeknes pilsētas domes, pārvaldes “Sociālais dienests” un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: skat. nolikuma 3.punktu
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

05.03.2019

Cena līdz (€)

73250

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās struktūrvienības

Atvēršana

12.03.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/21 “Puķu un dekoratīvo krūmu stādījumu kopšana, stādu iegāde un stādīšana Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritorijās”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenā speciāliste-komunālinženiere Nellija Sināte, tālr. 64607622, e-pasts: nellija.sinate@rezekne.lv
Publicēts:

26.02.2019

Cena līdz (€)

40000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

05.03.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/10“Automātisko siltummezglu aprīkojuma, saules kolektoru un to apsaites mezglu, inženiertehnisko tīklu uzraudzība un tehniskā apkope Rēzeknes pilsētas pašvaldības struktūrvienību ēkās”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618 , e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: sk. nolikuma p.4
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

21.02.2019

Cena līdz (€)

32500

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes un tās strukturvienībām

Atvēršana

05.03.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/16 „Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību autotransporta apdrošināšanas pakalpojumi (OCTA un KASKO, Zaļā karte)”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
 • Rēzeknes pilsētas domes darba aizsardzības ,ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļas vadītājs Vjačeslavs Tokarevs, tālr.: 64607676, mob. tālr.: 26601202, e-pasts: vjaceslavs.tokarevs@rezekne.lv.
 • Pensionāru sociālo pakalpojumu centra galvenais saimniecības pārzinis Jānis Strods, mob. 29196164, e-pasts: janis.strods@rezekne.lv.
 • Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietnieks Pēteris Binduks, mob. 26597333, e-pasts: peteris.binduks@inbox.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

20.02.2019

Cena līdz (€)

12375

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes un tās strukturvienībām

Atvēršana

05.03.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/18 “Stacijas ielas posma no Atbrīvošanas alejas līdz Zemnieku ielai Rēzeknē pārbūves projekta izstrāde un autoruzraudzība”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tālrunis 64607603, e-pasts georgijs.orlovs@rezekne.lv
Publicēts:

20.02.2019

Cena līdz (€)

40000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

11.03.2019

RPD 2019/13 Medikamentu (zāļu), medicīnisko ierīču un personiskās higiēnas preču piegāde Rēzeknes pilsētas domes iestāžu un struktūrvienību vajadzībām

Kontakti
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Pēteris Verpakovskis, tālr.: 20227719, e-pasts: peteris.verpakovskis@rezekne.lv; Daina Sidoruka,tālr. 26482283, e-pasts: daina.sidoruka@rezekne.lv;
Publicēts:

19.02.2019

Cena līdz (€)

47914.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

26.02.2019

Pārtraukts

RPD 2019/14Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Vinnijs Pūks” ēkas J.Tiņanova ielā 31A, Rēzeknē pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618 , e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes būvuzraugs Aleftina Silova, tel. 64607221, alla.silova@rezekne.lv
Publicēts:

15.02.2019

Cena līdz (€)

18000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Atvēršana

26.02.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/12″Lietus kanalizācijas tīklu apkope, remonts, caurteku uzturēšana un lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārtu apkalpošana Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos:Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes Ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tel. 28696939; e-pasts: zigurds.baltadonis@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

13.02.2019

Cena līdz (€)

35000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

19.02.2019

Pārtraukts

RPD 2019/7″Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknes pilsētas domes, tās struktūrvienību un iestāžu vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 28841173, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: sk. nolikuma p.4
Publicēts:

07.02.2019

Cena līdz (€)

24845

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes un tās strukturvienībām

Atvēršana

21.02.2019

Pārtraukts

RPD 2019/8 “Rēzeknes 3.vidusskolas virtuves bloka telpu atjaunošana”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Izglītības pārvaldes būvuzraugs Aleftina Silova, tālrunis 64607221, e-pasts: alla.silova@rezekne.lv
Publicēts:

07.02.2019

Cena līdz (€)

142676

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Atvēršana

20.03.2019

RPD 2019/11 ERAF “Ēkas Atbrīvošanas alejā 92 pārbūve par dienesta viesnīcu”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Telpiskās attīstības plānotāja - projektu vadītāja Marina Labanovska, tālrunis 64607636, fakss 64607606, e-pasts: marina.labanovska@rezekne.lv
Publicēts:

05.02.2019

Cena līdz (€)

2900000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

21.02.2019

RPD 2019/9 “Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas ēdnīcas piebūves, Lubānas ielā 49, Rēzeknē būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tālrunis 64607603, e-pasts georgijs.orlovs@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

05.02.2019

Cena līdz (€)

41999.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

25.02.2019

Pārtraukts

RPD 2019/1 ERAF”Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos : Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112), e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Madara Jermacāne, tālrunis 64607603, e-pasts: madara.jermacane@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

Būvdarbu apjomi atrodas https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/15708

Nolikums ar grozījumiem 05.02.2019.

Nolikums ar 11.02.2019 grozījumiem

Nolikums ar 13.02.2019.grozījumiem

Ziņojums

Publicēts:

18.01.2019

Cena līdz (€)

4730491

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

29.01.2019

Pārtraukts

RPD 2019/6 Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknes pilsētas domes, tās struktūrvienību un iestāžu vajadzībām

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālr.: 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: sk. nolikuma p.4
Publicēts:

17.01.2019

Cena līdz (€)

23705

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

29.01.2019

Pārtraukts

RPD 2019/5 ”Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknes pilsētas domes, tās struktūrvienību un iestāžu vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Pēteris Verpakovskis, tālr.20227719, e - pasts: peteris.verpakovskis@rezekne.lv,, Jaroslavs Ivanovs, tālr.26835290, e-pasts, jaroslavs.ivanovs@rezekne.lv.,Svetlana Denisova, tālr.26356432, e-pasts: svetlana.denisova@rezekne.lv, Kristīne Kokoreviča, tel. 29505666, e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv, Vjačeslavs Tokarevs, tālr.: 26601202, e-pasts: vjaceslavs.tokarevs@rezekne.lv.,Ilona Kozlova, mob. 28306502, e-pasts: ilona.kozlova@rezekne.lv.
Publicēts:

15.01.2019

Cena līdz (€)

24150

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

25.01.2019

Noslēgts līgums

RPD 2019/3 ”Ceļu satiksmes regulēšanas luksoforu apkope Rēzeknes pilsētā”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenais enerģētiķis Roberts Adamovičs, tālr.: 64607624, e-pasts: roberts.adamovics@rezekne.lv
Publicēts:

14.01.2019

Cena līdz (€)

41999.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

25.01.2019

RPD 2019/2 ”Ielu apgaismojuma tīklu apkope Rēzeknes pilsētā”

Kontakti
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenais enerģētiķis Roberts Adamovičs, tālr.: 64607624, e-pasts: roberts.adamovics@rezekne.lv
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

14.01.2019

Cena līdz (€)

41999.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

11.02.2019

Noslēgts līgums

RPD 2018/131 Elektroenerģijas piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Roberts Adamovičs, tālr.: 64607624, e-pasts: roberts.adamovics@rezekne.lv, Vjačeslavs Tokarevs, tālr.: 26601202, e-pasts: vjaceslavs.tokarevs@rezekne.lv, Pēteris Verpakovskis, tālr.: 20227719, e-pasts: peteris.verpakovskis@rezekne.lv, Valentīna Svilāne-Dūda, tālr.: 64622055, e-pasts: valentina.svilane@rezekne.lv, Ilona Kozlova, tālr.: 28306502, e-pasts: ilona.kozlova@rezekne.lv;Kristīne Kokoreviča, tālr.: 29505666, e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv,Svetlana Deņisova, tālr.: 26356432, e-pasts: svetlana.denisova@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

11.01.2019

Cena līdz (€)

194852.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās struktvienības

Atvēršana

22.01.2019

Pārtraukts

RPD 2018/127″Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknes pilsētas domes, tās struktūrvienību un iestāžu vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālr.: 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Pēteris Verpakovskis, tālr.20227719, e - pasts: peteris.verpakovskis@rezekne.lv, Jaroslavs Ivanovs, tālr.26835290, e-pasts, jaroslavs.ivanovs@rezekne.lv., Svetlana Denisova, tālr.26356432, e-pasts: svetlana.denisova@rezekne.lv, Kristīne Kokoreviča, tel. 29505666, e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv, Vjačeslavs Tokarevs, tālr.: 26601202, e-pasts: vjaceslavs.tokarevs@rezekne.lv., Ilona Kozlova, mob. 28306502, e-pasts: ilona.kozlova@rezekne.lv.
Publicēts:

11.01.2019

Cena līdz (€)

23130

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

10.01.2019

Pārtraukts

RPD 2018/134”Ielu apgaismojuma tīklu apkope Rēzeknes pilsētā”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr. 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenais enerģētiķis Roberts Adamovičs, tālr.: 64607624, e-pasts: roberts.adamovics@rezekne.lv
Publicēts:

28.12.2018

Cena līdz (€)

41999

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

10.01.2019

Pārtraukts

RPD 2018/133 ”Ceļu satiksmes regulēšanas luksoforu apkope Rēzeknes pilsētā”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr. 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenais enerģētiķis Roberts Adamovičs, tālr.: 64607624, e-pasts: roberts.adamovics@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

28.12.2018

Cena līdz (€)

41999

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

29.01.2019

Nr. RPD 2018/126 “Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritoriju apsaimniekošana un uzturēšana”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112), fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Vides pārvaldības speciāliste Natālija Siņicina, tālrunis 64607684, fakss 64607606, e-pasts: natalija.sinicina@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:

Finanšu-piedāvājuma pielikums

Nolikums

Tehniskas specifikācijas dokumenti  atrodami https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/15412

Paziņojums par lēmumu

 

Publicēts:

21.12.2018

Cena līdz (€)

3000000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

29.01.2019

Nr. RPD 2018/111 “Neregulāro transporta pakalpojumu sniegšana Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Pēteris Verpakovskis, tālr.: 20227719, e-pasts: peteris.verpakovskis@rezekne.lv; Kristīne Kokoreviča, tālr.: 29505666, e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv; V.Svilāne-Dūda tālr.: 64622055, e-pasts: valentina.svilane@rezekne.lv un Žanis Ārmanis, tālr.: 29277784, e-pasts: bjss@rezekne.lv, Svetlana Deņisova, tālr.: 26356432, e-pasts: svetlana.denisova@rezekne.lv,
Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

Tehniskās specifikācijas dokumenti atrodas: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/15328

 

Publicēts:

21.12.2018

Cena līdz (€)

202692

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

03.01.2019

Noslēgts līgums

RPD 2018/121ESF Apmācības programmu īstenošana jauniešiem ESF projekta “PROTI UN DARI” nr.8.3.3.0/15/I/001 ietvaros

Publicēts:

19.12.2018

Cena līdz (€)

31508.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”

Atvēršana

04.01.2019

Pārtraukts

RPD 2018/130”Ielu apgaismojuma tīklu apkope Rēzeknes pilsētā”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša , tel. 64607669; e-pasts:jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenais enerģētiķis Roberts Adamovičs, tālr.: 64607624, e-pasts: roberts.adamovics@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

19.12.2018

Cena līdz (€)

41999.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

04.01.2019

Noslēgts līgums

RPD 2018/128 “Klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana Rēzeknes pilsētas teritorijā, īslaicīga uzturēšana dzīvnieku novietnē, sterilizācija un eitanāzija”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule , tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes Vides pārvaldības speciāliste Natālija Siņicina, tel. 64607684, e-pasts: natalija.sinicina@rezekne.lv
Publicēts:

19.12.2018

Cena līdz (€)

58000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

03.01.2019

Pārtraukts

RPD 2018/129 ”Gaismas dekoru un Jaungada egles demontāža, uzstādīšana un apkalpošana ”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule , tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenais enerģētiķis Roberts Adamovičs, tālr.: 64607224, e-pasts: roberts.adamonics@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

17.12.2018

Cena līdz (€)

14500

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

03.01.2019

Pārtraukts

RPD 2018/120 “Apstādījumu koncepcijas un atsevišķo objektu apstādījumu projekta izstrāde Rēzeknes pilsētai”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenā speciāliste-komunālinženiere Nellija Sināte, tālr. 64607622, mob. 22012058, e-pasts: nellija.sinate@rezekne.lv
Publicēts:

14.12.2018

Cena līdz (€)

38000.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

27.12.2018

Pārtraukts

RPD 2018/114 “Ielu apgaismojuma tīklu apkope Rēzeknes pilsētā”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenais enerģētiķis Roberts Adamovičs, tālr.: 64607624, e-pasts: roberts.adamovics@rezekne.lv
Publicēts:

13.12.2018

Cena līdz (€)

41999

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

27.12.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/116 “Kokaugu kopšana Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritorijā”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:Nellija Sināte, tālr. 64607622, mob. 22012058, e-pasts: nellija.sinate@rezekne.lv un Kristīne Kokoreviča, tel. 29505666, e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv
Publicēts:

12.12.2018

Cena līdz (€)

35500.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde un Rēzeknes Kultūras un Tūrisma Centrs

Atvēršana

18.12.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/115 “Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapsētu apsaimniekošana”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule , tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenā speciāliste-komunālinženiere Nellija Sināte, tālr. 64607622, mob. 22012058, e-pasts: nellija.sinate@rezekne.lv
Publicēts:

07.12.2018

Cena līdz (€)

41000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

18.12.2018

Pārtraukts

RPD 2018/123 “Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas ēdnīcas piebūves, Lubānas ielā 49, Rēzeknē būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, e-pasts:jelena.kraulisa@rezekne.lv , tālrunis:64607669
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tālrunis 64607603, e-pasts georgijs.orlovs@rezekne.lv
Publicēts:

07.12.2018

Cena līdz (€)

40000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

17.12.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/122 “Sporta apģērbu piegāde”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618 , e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors Žanis Ārmanis, tel.29277784; e-pasts: bjss@rezekne.lv
Publicēts:

06.12.2018

Cena līdz (€)

19200

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas Sporta pārvalde

Atvēršana

11.12.2018

RPD 2018/92″Kancelejas preču piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām “

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tel. 64607618; e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

23.11.2018

Cena līdz (€)

40260

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

04.12.2018

RPD 2018/90“Mīksta inventāra, apavu un spectērpu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618 , e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
 • Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” vadītāja vietniece Ilona Kozlova, mob. 28306502, e-pasts: ilona.kozlova@rezeknes.lv
 • Rēzeknes BJSS direktors Žanis Ārmanis, tālrunis 29277784, e-pasts: bjss@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

22.11.2018

Cena līdz (€)

32670

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests”

Atvēršana

04.12.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/113 ”Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma Rīgas ielā 21b, Rēzeknē, operatora pakalpojumi”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Alla Gaigule, tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Natālija Siņicina, tālr. 64607684, e-pasts: natalija.sinicina@rezekne.lv
Publicēts:

22.11.2018

Cena līdz (€)

25000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

04.12.2018

Pārtraukts

RPD 2018/112 ”Ceļu satiksmes regulēšanas luksoforu apkope Rēzeknes pilsētā”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenais enerģētiķis Roberts Adamovičs, tālr.: 64607624, e-pasts: roberts.adamovics@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

22.11.2018

Cena līdz (€)

41999

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

22.11.2018

RS 2018/20 “Datortomogrāfa „Optima CT520 ASiR” rentgena spuldzes nomaiņa SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

21.11.2018

Cena līdz (€)

32000

Pasūtītājs

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”

Atvēršana

29.11.2018

RPD 2018/110 ESF “Sporta inventāra piegāde”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos:Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: projekta vadītāja Ina Aleksejeva, tel.26257700, e-pasts: ina.aleksejeva@rezekne.lv.
Publicēts:

16.11.2018

Cena līdz (€)

3298

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

29.11.2018

Pārtraukts

Nr. RPD 2018/109 “Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas ēdnīcas piebūve, Lubānas ielā 49, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, e-pasts:jelena.kraulisa@rezekne.lv , tālrunis:64607669
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tālrunis 64607603, e-pasts georgijs.orlovs@rezekne.lv
Publicēts:

13.11.2018

Cena līdz (€)

40000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

22.11.2018

RPD 2018/103 Remontdarbu veikšana Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes vajadzībām

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr. 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Lilija Gavare, tālr. 64607649, e-pasts: lilija.gavare@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

Būvdarbu apjomi atrodas  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14522

 

Publicēts:

06.11.2018

Cena līdz (€)

100050.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

22.11.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/107 ERAF “Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana būvobjektā “Brīvības ielas posma rekonstrukcija un Ezera ielas posma rekonstrukcija, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112), e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tālrunis 64607603, e-pasts: georgijs.orlovs@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

06.11.2018

Cena līdz (€)

28734

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

15.11.2018

Pārtraukts

RPD 2018/106 ERAF “Ēkas Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē 2.stāva pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes Sociālais dienests projektu vadītāja Jekaterina Jefremova tālrunis 25757048, e-pasts jekaterina.jefremova@rezekne.lv
Publicēts:

02.11.2018

Cena līdz (€)

20000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

12.11.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/104 ERAF Papildus neparedzētie darbi nedzīvojamās ēkas pārbūvei Atbrīvošanas alejā 155a, Rēzeknē”

Kontakti
 • sk. nolikuma p. 4
Iepirkuma dokumentācija:

 

Nolikums

Darbu apjomi atrodami

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/14382

Paziņojums par lēmumu

 

 

Publicēts:

26.10.2018

Cena līdz (€)

850000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

13.11.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/102 ERAF “Rindu mājas un Grupu mājas (dzīvokļu) būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Latgales reģiona Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112), fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Projektu vadītāja Jekaterina Jefremova tālrunis 25757048, e-pasts jekaterina.jefremova@rezekne.lv
Publicēts:

23.10.2018

Cena līdz (€)

70000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

30.10.2018

Pārtraukts

RPD 2018/101 ”Inventāra un aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu sniegšanai ”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:Nataļja Jupatova, tālr: 64607686, e-pasts: natalija.jupatova@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

18.10.2018

Cena līdz (€)

25248.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

03.12.2018

RPD 2018/99 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Rēzeknes pilsētā

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112),e-pasts: vadims. fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tālrunis 64607603, e-pasts:georgijs.orlovs@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

Nolikums ar grozījumiem Nr.2

Iepirkuma dokumentācija atrodama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14207

 

 

Publicēts:

17.10.2018

Cena līdz (€)

428300

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

01.11.2018

Noslēgts līgums

” RPD 2018/98 Profesionālo virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana un sadzīves elektropreču piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: juriste Jeļena Krauliša, tel. 64607669; e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:Pēteris Verpakovskis, tālr.20227719, e-pasts: peteris.verpakovskis@rezekne.lv
 • Ilona Kozlova, tālr. 28306502, e-pasts: ilona.kozlova@rezekne.lv
Publicēts:

16.10.2018

Cena līdz (€)

63229.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienības

Atvēršana

23.10.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/100 “Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” 18.11.2018. organizēto pasākumu gaismu tehniskais nodrošinājums”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Jeļena Krauliša, tel. 64607669; e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:Kristīne Kokoreviča, tel. 29505666, e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

09.10.2018

Cena līdz (€)

10000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs"

Atvēršana

16.10.2018

Pārtraukts

RPD 2018/94 “Inventāra un aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu sniegšanai”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Ārējo sakaru nodaļas vadītāja Nataļja Jupatova, tālr: 64607686, e-pasts: natalija.jupatova@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

02.10.2018

Cena līdz (€)

25248

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

16.10.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/88 „Ziedu un ziedu kompozīciju, līgo vainadziņu, pļavu puķu pušķu, dažādu dekoratīvo zaru un meiju piegāde Rēzeknes pilsētas domei un tās struktūrvienībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas iepirkuma speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu sk. punktu 4.2.
Publicēts:

02.10.2018

Cena līdz (€)

21310.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

09.10.2018

RPD 2018/96 “Tipogrāfiski drukāts iespieddarbs – izstādes katalogs “Atgriešanās.Janapoles Romeru mantojums”(Annas Soltanes-Romeres akvareļgleznu un Romeru dzimtas mantojuma izstādes albums) papildeksemplāri”

Kontakti
 • sk. nolikuma p. 4
Publicēts:

28.09.2018

Cena līdz (€)

1700

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs

Atvēršana

04.10.2018

Pārtraukts

RPD 2018/77 Saimniecības preču piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām

Iepirkuma dokumentācija:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/13563

Nolikums

Tehniskā specifikācija

 

 

Publicēts:

18.09.2018

Cena līdz (€)

79833

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

02.10.2018

Pārtraukts

RPD 2018/89 ERAF Rindu mājas un Grupu mājas (dzīvokļu) būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Latgales reģiona Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām

Iepirkuma dokumentācija:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/13516

Nolikums

Darba (projektēšanas) uzdevumi

Darba (projektēšanas) uzdevumi Nr.2

 

Publicēts:

13.09.2018

Cena līdz (€)

70000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

27.09.2018

RPD 2018/91 ESF “Sporta inventāra, aprīkojuma un tehnikas piegāde”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618 , e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes metodiķe Tatjana Tokareva, tel. 646 05856; e-pasts: tatjana.tokareva@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītājs Nikolajs Krilovs, tel. 646 22055, e-pasts: nikolajs.krilovs@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: projekta vadītāja Ina Aleksejeva, tel.26257700, e-pasts: ina.aleksejeva@inbox.lv
Publicēts:

13.09.2018

Cena līdz (€)

27048

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes un tās strukturvienībām

Atvēršana

09.10.2018

Pārtraukts

RPD 2018/86 ERAF Papildus neparedzētie darbi nedzīvojamās ēkas pārbūvei Atbrīvošanas alejā 155a, Rēzeknē

Iepirkuma dokumentācija:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/13445

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

 

 

Publicēts:

07.09.2018

Cena līdz (€)

750000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

18.09.2018

Pārtraukts

RPD 2018/87 ESF “Sporta inventāra, aprīkojuma un tehnikas piegāde”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618 , e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes metodiķe Tatjana Tokareva, tel. 646 05856; e-pasts: tatjana.tokareva@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītājs Nikolajs Krilovs, tel. 646 22055, e-pasts: nikolajs.krilovs@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: projekta vadītāja Ina Aleksejeva, tel.26257700, e-pasts: ina.aleksejeva@inbox.lv
Publicēts:

06.09.2018

Cena līdz (€)

27048

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes un tās strukturvienībām

Atvēršana

05.10.2018

RPD 2018/85 Rēzeknes kultūras un atpūtas parka atjaunošana, B un C daļa

Publicēts:

31.08.2018

Cena līdz (€)

506777

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

11.09.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/84 “Videonovērošanas sistēmas izbūve gar upi Atbrīvošanas alejā 70A, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālrunis 64607669, fakss 64607606, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Valdis Zeltiņš, tālrunis 64607610 (mob. 26527979), fakss 64607606, e-pasts: valdis@rezekne.lv
Publicēts:

29.08.2018

Cena līdz (€)

13800

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Atvēršana

13.09.2018

Pārtraukts

RPD 2018/45 ESF “Sporta inventāra, aprīkojuma un tehnikas piegāde”

Kontakti
 • Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes metodiķe Tatjana Tokareva, tel. 646 05856; e-pasts: tatjana.tokareva@rezekne.lv.
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 28841173, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Publicēts:

28.08.2018

Cena līdz (€)

27048

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes un tās strukturvienībām

Atvēršana

06.09.2018

Pārtraukts

RPD 2018/38 “Ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

Kontakti
 • sk. nolikuma p. 4
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

21.08.2018

Cena līdz (€)

100000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

28.08.2018

RPD 2018/79 “Sporta apģērba piegāde”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607669, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe Tatjana Tokareva, tel. 646 05856; e-pasts: tatjana.tokareva@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

17.08.2018

Cena līdz (€)

4200

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Atvēršana

28.08.2018

Pārtraukts

RPD 2018/71 “Apstādījumu koncepcijas un atsevišķo objektu apstādījumu projekta izstrāde Rēzeknes pilsētai”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenā speciāliste-komunālinženiere Nellija Sināte, tālr. 64607622, mob. 22012058, e-pasts: nellija.sinate@rezekne.lv
Publicēts:

14.08.2018

Cena līdz (€)

38000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

28.08.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/78 “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūves būvprojekta minimālajā sastāvā izstrāde”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112), fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tālrunis 64607603, e-pasts georgijs.orlovs@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

13.08.2018

Cena līdz (€)

30000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

07.08.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/74 “Rēzeknes pilsētas industriālo teritoriju elektroapgādes tīklu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tālrunis 64607603, fakss 64607606, e-pasts georgijs.orlovs@rezekne.lv
Publicēts:

25.07.2018

Cena līdz (€)

40000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

23.08.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/73 ERAF “Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas ēkas, Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, pārbūve”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos : Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112), e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Marina Labanovska, tālrunis 64607603, fakss 64607606, e-pasts marina.labanovska@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

Būvprojekts atrodams  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/12600

Ziņojums

Iepirkuma līgums

 

 

Publicēts:

21.07.2018

Cena līdz (€)

6403146.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

30.07.2018

RS 2018/12 “Medicīnisko ierīču piegāde SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

17.07.2018

Cena līdz (€)

13450

Pasūtītājs

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”

Atvēršana

24.07.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/67 ESF “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā (Nr. 9.2.4.2/16/I/064)”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tel. 64607669; e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: projektu vadītāja Ina Aleksejeva, tālr.26257700, e-pasts: ina.aleksejeva@rezekne.lv
Publicēts:

11.07.2018

Cena līdz (€)

153010.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

26.07.2018

“Trotuāru remontdarbi P.Brieža ielas posmā: no Raiņa ielas līdz Zemnieku ielai un Rēznas ielas posmā: no Egļu ielas līdz daudzīvokļu mājai Rēznas ielā 39,Rēzekne”

Kontakti
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes Ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tel. 28696939; e-pasts: zigurds.baltadonis@rezekne.lv.
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 28841173, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Publicēts:

11.07.2018

Cena līdz (€)

55000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

19.07.2018

Pārtraukts

RPD 2018/70 “Rēzeknes pilsētas industriālo teritoriju elektroapgādes tīklu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tālrunis 64607603, fakss 64607606, e-pasts georgijs.orlovs@rezekne.lv
Publicēts:

06.07.2018

Cena līdz (€)

40000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

19.07.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/62 “Tipogrāfiski drukāts iespieddarbs – izstādes katalogs “Atgriešanās.Janapoles Romeru mantojums” (Annas Soltanes-Romeres akvareļgleznu un Romeru dzimtas mantojuma izstādes albums)”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607669, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centra” direktores vietniece Kristīne Kokoreviča, tel. 29505666; e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv.
Publicēts:

06.07.2018

Cena līdz (€)

4500

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”

Atvēršana

17.07.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/66 “Optikas kanalizācijas pievada izbūve līdz Latvijas Valsts policijas ēkai, Kr. Valdemāra ielā 20, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Valdis Zeltiņš, tālrunis 64607610, fakss 64607606, e-pasts: valdis@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

04.07.2018

Cena līdz (€)

18000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

03.07.2018

Pārtraukts

RPD 2018/60 “Rēzeknes pilsētas industriālo teritoriju elektroapgādes tīklu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112), fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tālrunis 64607603, fakss 64607606, e-pasts georgijs.orlovs@rezekne.lv
Publicēts:

20.06.2018

Cena līdz (€)

40000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

26.06.2018

RPD 2018/59 “Trotuāru remontdarbi P.Brieža ielas posmā: no Raiņa ielas līdz Zemnieku ielai, Rēzekne”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607669, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes Ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tel. 28696939; e-pasts: zigurds.baltadonis@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

12.06.2018

Cena līdz (€)

25000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

19.06.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/56 “Baltā biroja papīra piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: skat.nolikuma 4.2. punktu
Publicēts:

05.06.2018

Cena līdz (€)

16122

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās struktūrvienības

Atvēršana

07.06.2018

Pārtraukts

RPD 2018/47 “Baltā biroja papīra piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: skat.nolikuma 4.2. punktu
Publicēts:

22.05.2018

Cena līdz (€)

16122

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās struktūrvienības

Atvēršana

22.05.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/33 “Lietus kanalizācijas kolektoru remontdarbi Blaumaņa ielā un Dzelzceļnieku ielā, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālrunis 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes Ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tel. 28696939; e-pasts: zigurds.baltadonis@rezekne.lv.
Publicēts:

08.05.2018

Cena līdz (€)

75000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

29.05.2018

RPD 2018/32 “Remontdarbu veikšana Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr. 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: 1. – 15.daļa - Rēzeknes pilsētas domes Izglītības pārvaldes būvuzraugs Aleftina Silova, tel. 64607221, e-pasts: alla.silova@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: 16. – 22.daļa - Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes vecākā speciāliste – konsultante nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos Lilija Gavare, tālr. 64607649, e-pasts: lilija.gavare@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: 23., 24.daļa - Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītājs Nikolajs Krilovs, tālr. 64622055, e-pasts: nikolajs.krilovs@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

07.05.2018

Cena līdz (€)

435718.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienības

Atvēršana

09.05.2018

RS 2018/7 “GE Healthcare medicīnisko iekārtu apkopes pakalpojumu sniegšana SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

27.04.2018

Cena līdz (€)

16360

Pasūtītājs

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”

Atvēršana

11.05.2018

RS 2018/6 “Ķirurģisko šujamo materiālu piegāde SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Publicēts:

26.04.2018

Cena līdz (€)

40800

Pasūtītājs

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”

Atvēršana

03.05.2018

RS 2018/5 “Veselības aprūpes laikā radušos atkritumu apsaimniekošana SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

21.04.2018

Cena līdz (€)

40000

Pasūtītājs

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”

Atvēršana

03.05.2018

RPD 2018/27 “Robežu kadastrāla uzmērīšana, zemes vienības topogrāfiskā uzmērīšana, zemes ierīcības, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana Rēzeknes pilsētas pašvaldības piekrītošajiem zemesgabaliem”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: - Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: - Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste Jūlija Caune, tālr.: 64607621, mob.: 25441165, e-pasts: julija.caune@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

17.04.2018

Cena līdz (€)

57200

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

24.04.2018

RPD 2018/28 “Vipingas un Ausekļa ielu pārbūves darbu būvuzraudzība, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Pilsētas saimniecības pārvaldes ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tālrunis 64607623, fakss 64607606, e-pasts: zigurds.baltadonis@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

13.04.2018

Cena līdz (€)

25000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

24.04.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/29 “Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” rīkoto pasākumu tehniskais nodrošinājums”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tel. 64607669; e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs direktore Jūlija Danilina, tel. 28325686, e-pasts: julija.danilina@rezekne.lv
Publicēts:

12.04.2018

Cena līdz (€)

37000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs"

Atvēršana

03.05.2018

Pārtraukts

RPD 2018/26 Transporta pakalpojumu nodrošināšana pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” amatiermākslas kolektīviem XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: - Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: - PA “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” direktores vietniece Kristīne Kokoreviča, tālr.: 29505666, e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

11.04.2018

Cena līdz (€)

18000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma Centrs”

Atvēršana

17.04.2018

RPD 2018/20 “Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas nojaukšana Rēznas ielā 19, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Pilsētas saimniecības pārvaldes ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tālrunis 64607623, fakss 64607606, e-pasts: zigurds.baltadonis@rezekne.lv
Publicēts:

06.04.2018

Cena līdz (€)

30000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

17.04.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/23 ESF ” Apmācības programmu īstenošana jauniešiem ESF projekta “PROTI UN DARI” nr.8.3.3.0/15/I/001 ietvaros “

Publicēts:

04.04.2018

Cena līdz (€)

34000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”

Atvēršana

17.04.2018

Pārtraukts

RPD 2018/25 ESF “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā (Nr. 9.2.4.2/16/I/064)”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: projektu vadītāja Eleonora Ivanova, tālr.26033202, e-pasts: eleonora.ivanova@rezekne.lv
Publicēts:

04.04.2018

Cena līdz (€)

63058

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

12.04.2018

Nr. RS 2018/3/ERAF„Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Kontaktpersona: Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

27.03.2018

Cena līdz (€)

20780.00

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SLIMNĪCA''

Atvēršana

05.04.2018

RPD 2018/24 “Būvdarbu autoruzraudzība objektā “Rēzeknes sporta pārvaldes sporta kompleksa pārbūve””

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Natālija Aleksejeva, tālrunis 64607679; fakss 64607606, e-pasts: natalija.aleksejeva@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

21.03.2018

Cena līdz (€)

10000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

05.04.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/13 “Transportlīdzekļu remontdarbu un tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšana Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Ilona Mironova, tel. 64607669; e-pasts: ilona.mironova@rezekne.lv
 • Kontaktpersona: Rēzeknes pilsētas domes Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļas vadītājs Vjačeslavs Tokarevs, tālr.: 26601202, e-pasts: vjaceslavs.tokarevs@rezekne.lv
 • Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietnieks Pēteris Binduks, tālr. Nr. 64622658, e-pasts: : logopeduskola@rezekne.lv
 • Kontaktpersona PSPC galvenais saimniecības pārzinis Jānis Strods, mob.29196164
Publicēts:

20.03.2018

Cena līdz (€)

31045

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās sruktūrvienības

Atvēršana

27.03.2018

Noslēgts līgums

Nr. RPD 2018/21 Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritorijās puķu un dekoratīvo krūmu stādījumu kopšana, stādu iegāde un stādīšana”

Kontakti
 • Par iepirkuma procedūru- iepirkuma speciāliste Alla Gaigule, tel. 64607669, fakss 64607606, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Par iepirkuma priekšmetu-galvenā speciāliste-komunālinženiere Nellija Sināte, tālr. 64607622, e-pasts: nellija.sinate@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

15.03.2018

Cena līdz (€)

40000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

20.03.2018

RPD 2018/17 “Būvdarbu būvuzraudzība objektā “Rēzeknes sporta pārvaldes sporta kompleksa pārbūve””

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Natālija Aleksejeva, tālrunis 64607679; fakss 64607606, e-pasts: natalija.aleksejeva@rezekne.lv
Publicēts:

05.03.2018

Cena līdz (€)

10000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

22.03.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/4 “Vipingas un Ausekļa ielu pārbūve, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Pilsētas saimniecības pārvaldes ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tālrunis 64607623, fakss 64607606, e-pasts: zigurds.baltadonis@rezekne.lv
Publicēts:

01.03.2018

Cena līdz (€)

2000000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

27.03.2018

RPD 2018/18 ESF “Degvielas piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, faksa Nr. 64607606, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Iepirkuma priekšmeta jautājumos: sk,. nolikuma punktu 3.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

28.02.2018

Cena līdz (€)

64440.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

13.03.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/14 “Dzeramā ūdens piegāde un iekārtu noma Rēzeknes pilsētas domei un tās struktūrvienībām”

Kontakti
 • iepirkuma procedūras jautājumos : iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Par iepirkuma priekšmetu :nolikuma p. 3.2.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

28.02.2018

Cena līdz (€)

21427.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

13.03.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/15 “Mazlietotas automašīnas piegāde ar ieskaitu Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tel. 64607669; e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs Gunārs Arbidāns, tel. 26669290, e-pasts: gunars.arbidans@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

27.02.2018

Cena līdz (€)

20000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”

Atvēršana

13.03.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/16 “VI Starptautiskā īsfilmu festivāla OPEN PLACE Rēzeknē organizatorisko darbu un mākslinieciskās programmas nodrošināšana”

Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

23.02.2018

Cena līdz (€)

60000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs"

Atvēršana

15.03.2018

Pārtraukts

RPD 2018/11 ERAF “Degvielas piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Jautājumos par iepirkuma procedūru :Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, faksa Nr. 64607606, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: saskaņā ar iepirkuma nolikuma 3. punktu
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

21.02.2018

Cena līdz (€)

64440.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

27.02.2018

RPD 2018/10 “Tirdzniecības laukuma izbūve Atmodas ielā 2a, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Pilsētas saimniecības pārvaldes ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tālrunis 64607623, fakss 64607606, e-pasts: zigurds.baltadonis@rezelne.lv
Publicēts:

16.02.2018

Cena līdz (€)

50000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

27.02.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/12 “Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknes pilsētas domes, tās struktūrvienību un iestāžu vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Ilona Mironova, tel. 64607669; e-pasts: ilona.mironova@rezekne.lv
 • Struktūrvienību kontaktpersonas skat.nolikuma 3.punktā
Publicēts:

16.02.2018

Cena līdz (€)

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās struktūrvienības

Atvēršana

27.02.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/9 „Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību autotransporta apdrošināšanas pakalpojumi (OCTA un KASKO, Zaļā karte)”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes darba aizsardzības ,ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļas vadītājs Vjačeslavs Tokarevs, tālr.: 64607676, mob. tālr.: 26601202, e-pasts: vjaceslavs.tokarevs@rezekne.lv. ,Pensionāru sociālo pakalpojumu centra saimniecības pārzinis Jānis Strods, mob. 29196164,Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietnieks Pēteris Binduks, tālr. Nr. 64622658,mob. 26597333 e-pasts: logopeduskola@rezekne.lv
Publicēts:

16.02.2018

Cena līdz (€)

11708.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

20.02.2018

Pārtraukts

RPD 2018/1 “Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknes pilsētas domes, tās struktūrvienību un iestāžu vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Ilona Mironova, tel. 64607669; e-pasts: ilona.mironova@rezekne.lv
 • Struktūrvienību kontaktpersonas skat.Nolikuma 3.punktā
Publicēts:

09.02.2018

Cena līdz (€)

14 688,48

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās struktūrvienības

Atvēršana

08.03.2018

RPD 2018/8 KF “Ludzas ielas pārbūves būvdarbi posmā no Smilšu ielas līdz Kr. Barona ielai, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs Imants Mekša, tālrunis 64607666; fakss 64607606, e-pasts: imants.meksa@rezekne.lv
Publicēts:

06.02.2018

Cena līdz (€)

536317

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

27.02.2018

RPD 2018/3 ERAF “Rēzeknes sporta pārvaldes sporta kompleksa pārbūve”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Natālija Aleksejeva, tālrunis 64607679; fakss 64607606, e-pasts: natalija.aleksejeva@rezekne.lv
Publicēts:

06.02.2018

Cena līdz (€)

900000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

13.02.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/6 “Lietus kanalizācijas tīklu apkope, remonts, caurteku uzturēšana un lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārtu apkalpošana Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Ilona Mironova, tel. 64607669; e-pasts: ilona.mironova@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes Ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tāl. 64607623, e-pasts: zigurds.baltadonis@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

01.02.2018

Cena līdz (€)

40 000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

06.02.2018

Noslēgts līgums

Nr. RPD 2018/7 „Medikamentu (zāļu), medicīnisko ierīču un personiskās higiēnas preču piegāde Rēzeknes pilsētas pārvaldes „Sociālais dienests” struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Pensionāru sociālo pakalpojumu centra vadītāja vietniece sociālajos un medicīniskajos jautājumos Daina Sidoruka, tālr. 26482283, e-pasts: daina.sidoruka@rezekne.lv;
Publicēts:

26.01.2018

Cena līdz (€)

41555

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde „Sociālais dienests”

Atvēršana

30.01.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/2 “Tērpu un apavu izgatavošana un piegāde pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” kolektīvu vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Ilona Mironova, tel. 64607669; e-pasts: ilona.mironova@rezekne.lv
 • autājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs direktores vietniece Kristīne Kokoreviča, tel. 29505666, e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv
Publicēts:

16.01.2018

Cena līdz (€)

29946

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs"

Atvēršana

31.01.2018

RS 2018/2 “Saimniecības preču piegāde SIA”RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

08.01.2018

Cena līdz (€)

30000

Pasūtītājs

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”

Atvēršana

16.01.2018

RS 2018/1/ERAF “Būvprojektu ekspertīzes pakalpojumu sniegšana SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

06.01.2018

Cena līdz (€)

21000

Pasūtītājs

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”

Atvēršana

24.10.2017

Noslēgts līgums

RPD 2017/87 ERAF “Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Rēzeknē, Metālistu ielā 2 atjaunošana”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv; Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tālrunis 64607603; e-pasts: georgijs.orlovs@rezekne.lv un Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Madara Ločmele, tālrunis 64607653; e-pasts: madara.locmele@rezekne.lv.
Publicēts:

02.10.2017

Cena līdz (€)

1788739

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

24.10.2017

Noslēgts līgums

RPD 2017/88 ERAF “Rēzeknes 2. vidusskolas sporta halles pārbūve par zema enerģijas patēriņa ēku”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv; Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tālrunis 64607603; e-pasts: georgijs.orlovs@rezekne.lv.
Publicēts:

02.10.2017

Cena līdz (€)

806671

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

20.05.2017

Noslēgts līgums

RPD 2017/74 “Ielu būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumi Rēzeknes pilsētas domes vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv;
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs Imants Mekša, tel. 64607666; e-pasts: imants.meksa@rezekne.lv
Publicēts:

09.08.2017

Cena līdz (€)

70000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

25.07.2017

RPD 2017/53 ERAF “Viļakas ielas pārbūve posmā no Rēzeknes pilsētas robežas līdz Atbrīvošanas alejai, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv; Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tel. 64607603; e-pasts: georgijs.orlovs@rezekne.lv
Publicēts:

03.07.2017

Cena līdz (€)

1150000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

09.05.2017

Noslēgts līgums

RPD 2017/27 ERAF “Nedzīvojamās ēkas pārbūve Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv; Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tel. 64607603; e-pasts: georgijs.orlovs@rezekne.lv un Attīstības pārvaldes vecākā projektu vadītāja Indra Čigāne, tel. 64607635; e-pasts: indra.cigane@rezekne.lv
Publicēts:

18.04.2017

Cena līdz (€)

1350000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

09.05.2017

Noslēgts līgums

RPD 2017/28 ERAF “Komunālās ielas pārbūve posmā no Atbrīvošanas alejas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei Nr.562, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv; Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tel. 64607603; e-pasts: georgijs.orlovs@rezekne.lv
Publicēts:

12.04.2017

Cena līdz (€)

794407

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

11.04.2017

Noslēgts līgums

RPD 2017/13 ERAF “Latgales ielas pārbūve posmā no Daugavpils ielas līdz Ludzas ielai, un Daugavpils ielas pārbūve posmā no Latgales ielas līdz Kuldīgas ielai, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tel. 64607683; e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv; Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs Imants Mekša, tel. 64607666; e-pasts: imants.meksa@rezekne.lv
Publicēts:

13.02.2017

Cena līdz (€)

3729000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

14.03.2017

Noslēgts līgums

RPD 2017/19 ERAF “Maskavas ielas, Noliktavu ielas, Varoņu ielas posma pārbūve Rēzeknē un zemesgabalu Maskavas ielā 34, Maskavas ielā 34B un Varoņu iela 41, Rēzeknē rekultivācijas darbi”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tel. 64607683; e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv; Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes Telpiskās attīstības plānotāja-projektu vadītāja Marina Labanovska, tel. 64607636; e-pasts: marina.labanovska@rezekne.lv
Publicēts:

13.02.2017

Cena līdz (€)

5224999

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

14.03.2017

Noslēgts līgums

RPD 2017/18 ERAF “Komunālās ielas pārbūve posmā no Viļakas ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei Nr.564, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tel. 64607683; e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv; Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tel. 64607603; e-pasts: georgijs.orlovs@rezekne.lv
Publicēts:

13.02.2017

Cena līdz (€)

1034416

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

07.03.2017

Pārtraukts

RPD 2017/10 ERAF “Nedzīvojamās ēkas pārbūve Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tel. 64607683; e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv; Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tel. 64607603; e-pasts: georgijs.orlovs@rezekne.lv un Attīstības pārvaldes vecākā projektu vadītāja Indra Brivņa, tel. 64607635; e-pasts: indra.brivna@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

03.02.2017

Cena līdz (€)

1350000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

28.02.2017

Pārtraukts

RPD 2017/2 ERAF Maskavas ielas, Noliktavu ielas, Varoņu ielas posma pārbūve Rēzeknē un zemesgabalu Maskavas ielā 34, Maskavas ielā 34B un Varoņu iela 41, Rēzeknē rekultivācijas darbi

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tel. 64607683; e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv; Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes Telpiskās attīstības plānotāja-projektu vadītāja Marina Labanovska, tel. 64607636; e-pasts: marina.labanovska@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

12.01.2017

Cena līdz (€)

5230609

Pasūtītājs

RPD 2017/2 ERAF

Atvēršana

07.02.2017

Pārtraukts

RPD 2017/4 ERAF Viļakas ielas pārbūve posmā no Rēzeknes pilsētas robežas līdz Atbrīvošanas alejai, Rēzeknē

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tel. 64607683; e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv; Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs Imants Mekša, tel. 64607666; e-pasts: imants.meksa@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

12.01.2017

Cena līdz (€)

1150000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

07.02.2017

Pārtraukts

RPD 2017/3 ERAF Komunālās ielas pārbūve posmā no Viļakas ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei Nr.564, Rēzeknē

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tel. 64607683; e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv; Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tel. 64607603; e-pasts: georgijs.orlovs@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

12.01.2017

Cena līdz (€)

1034416

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

17.02.2017

Noslēgts līgums

RPD 2016/113 ERAF Rūpniecības kompleksa ar ražošanas korpusu, administratīvo-sadzīves ēku, palīgtelpām, tehniskajām telpām un piebraucamā ceļa Viļakas ielā 1, Rēzeknē būvniecība

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tel. 64607683; e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv; Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tel. 64607603; e-pasts: georgijs.orlovs@rezekne.lv un Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs Imants Mekša, tel. 64607666; e-pasts: imants.meksa@rezekne.lv
Publicēts:

12.01.2017

Cena līdz (€)

5224999

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

06.12.2016

Noslēgts līgums

RPD 2016/112 ERAF “Rēzeknes pilsētas domes ēku kompleksa atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tel. 64607683; e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv; Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Natālija Aleksejeva, tel. 64607679; e-pasts: natalija.aleksejeva@rezekne.lv
Publicēts:

22.11.2016

Cena līdz (€)

9000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

27.12.2016

Pārtraukts

RPD 2016/118 ERAF “Rūpniecības kompleksa ar ražošanas korpusu, administratīvo-sadzīves ēku, palīgtelpām, tehniskajām telpām un piebraucamā ceļa Viļakas ielā 1, Rēzeknē būvniecība”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tel. 64607683; e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv; Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tel. 64607603; e-pasts: georgijs.orlovs@rezekne.lv un Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs Imants Mekša, tel. 64607666; e-pasts: imants.meksa@rezekne.lv
Publicēts:

03.11.2016

Cena līdz (€)

5552000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

08.11.2016

RPD 2016/101 ERAF “Latgales ielas pārbūve posmā no Daugavpils ielas līdz Ludzas ielai, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tel. 64607683; e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv; Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs Imants Mekša, tel. 64607666; e-pasts: imants.meksa@rezekne.lv
Publicēts:

04.10.2016

Cena līdz (€)

3420000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

08.11.2016

Noslēgts līgums

RPD 2016/97 ERAF “Rēzeknes pilsētas domes ēku kompleksa (1.ēka-galvenā un 2.ēka – piebūve) vienkāršotā renovācija”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkuma nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tel. 64607683; e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv; Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tel. 64607603; e-pasts: georgijs.orlovs@rezekne.lv, projektu vadītājs Igors Sorokins, tel.29431587; e-pasts igors.sorokins@rezekne.lv
Publicēts:

26.09.2016

Cena līdz (€)

800000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

RPD 2016/89 ERAF “Rūpniecības kompleksa ar ražošanas korpusu, administratīvo-sadzīves ēku, palīgtelpām, tehniskajām telpām un piebraucamā ceļa Viļakas ielā 1, Rēzeknē būvniecība”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tel. 64607683; e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv; Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tel. 64607603; e-pasts: georgijs.orlovs@rezekne.lv
Publicēts:

08.09.2016

Cena līdz (€)

6000000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

20.09.2016

Pārtraukts

RPD 2016/87/ERAF Maskavas ielas, Noliktavu ielas un Varoņu ielas posma rekonstrukcija, Rēzeknē

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkuma nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tel. 64607683; e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv; Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes projektu vadītāja – telpiskās attīstības plānotāja Marina Labanovska, e-pasts: marina.labanovska@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

18.08.2016

Cena līdz (€)

3794442

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

31.01.2017

Pārtraukts

RPD 2016/131 ERAF “Nedzīvojamās ēkas pārbūve Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tel. 64607683; e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv; Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tel. 64607603; e-pasts: georgijs.orlovs@rezekne.lv un Attīstības pārvaldes vecākā projektu vadītāja Indra Brivņa, tel. 64607635; e-pasts: indra.brivna@rezekne.lv
Publicēts:

31.01.2016

Cena līdz (€)

1350000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2019 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?