Projekta nosaukums

Ceļa savienojošā posma izbūve no Maskavas ielas līdz dzelzceļam, industriālo teritoriju pieejamībai

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir ceļa savienojošā posma pārbūve no Maskavas ielas līdz dzelzceļam, reģenerējot degradētās teritorijas, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekts paredz

Galvenās darbības mērķa realizācijai ir ceļa savienojošā posma pārbūve, veicot asfaltbetona ceļa seguma pārbūvi un pazemes inženierkomunikāciju izbūvi vai pārbūvi, proti, tiks izbūvēts jauns ielas apgaismojums, jauna lietus kanalizācijas sistēma, jauns maģistrālais ūdensvads un sadzīves kanalizācijas tīkli, t.sk. sūkņu stacija. Tiks pārbūvēti esošie AS “Sadales tīkls” elektrotīkli (iznesti ārpus ceļa braucamās daļas, nemainot tehniskos parametrus) un SIA “TET” optiskie tīkli (gaisvadu līnija tiks demontēta un izbūvēts pazemes kabelis). Ceļa posma pārbūvējamais garums – 760 m.

Projekta plānoto darbību rezultātā tiks izveidotas vismaz 20 jaunas darbavietas, piesaistītas nefinanšu investīcijas vismaz 818 897 eiro apmērā, degradētās teritorijas platība tiks samazināta par 0,78 ha.

Būvprojekta ietvaros paredzēts veikt esošo ceļa sāngrāvju rakšanu, tīrīšanu un gultnes profilēšanu, kā arī paredzēts ierīkot slēgtu lietus ūdens kanalizācijas sistēmu. Ņemot vērā reljefa īpatnības un esošo situāciju, kad ceļa konstrukcija ir izcelta virs esošā reljefa, tad daļa lietus virsūdens tiks novadīta zaļajā zonā, kur ūdens dabīgā veidā uzsūksies augsnē vai iztvaikos atmosfērā.

Būvdarbi Projekta autors Būvuzraudzība
 SIA “Ceļi un tilti” SIA “Projektēšanas birojs “Austrumi””  SIA “ACM Projekts”

Finansējums un izmaksas

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (66,12%) Valsts budžeta dotācija pašvaldībām (3,50 %) Pašvaldības finansējums (30,38 %)
818 897,00 eiro 43 353,37 eiro 376 178,26 eiro

Projekta īstenošanas laiks

2020. gada jūlijs – 2021. gada jūnijs

Citi dati

2020. gada 17. jūlijā Rēzeknes pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Ceļa savienojošā posma izbūve no Maskavas ielas līdz dzelzceļam, industriālo teritoriju pieejamībai” īstenošanu (Nr. 5.6.2.0/20/I/001).

Projekts tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumu “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros.

NAP ERAF logo

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?