Projekta mērķis

Paaugstināt Rēzeknes pilsētas konkurētspēju, izveidojot civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļu reģionālā daudzfunkcionālā centra ēkā un pieejamu gājēju ielas infrastruktūru pilsētas mazattīstītajās teritorijās – gar Rēzeknes upi Dārzu ielas, Atbrīvošanas alejas un Pils ielas posmā, savienojot izglītības un kultūras objektu teritorijas.

Projekts paredz

Izveidot pieejamu gājēju ielas infrastruktūru pilsētas centrālās daļas mazattīstītajās teritorijās – gar Rēzeknes upi Dārzu ielas, Atbrīvošanas alejas un Pils ielas posmos.

Savā starpā tiks savienoti svarīgi pilsētvides objekti un to teritorijas:

  • izglītības objekts – Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs Dārzu ielā,
  • kultūras objekts – Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs Pils ielā.

Projekts ir sadalīts daļās:

  • Pirmā daļa „Rekreācijas zonas izbūve un Gājēju ielas laukuma ierīkošana, t.sk. visu daudzfunkcionālā centra civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļas telpu un sabiedrisko pakalpojumu pieslēgumu (ārējo inženiertīklu) ierīkošana”. Īstenošanas vieta – Pils ielā 2b, Viļānu iela 2, Pils iela 2d
  • Otrā daļa „Gājēju ielas izbūve”.

Projekta otrās daļas realizācija notika trijās kārtās, dažādu Rēzeknes ielu posmos un to piegulošajās teritorijās – Atbrīvošanas alejā, Latgales ielā, Pirts ielā, Krasta ielā, Pils ielā:

  • I kārta – Gājēju iela posmā no Atbrīvošanas alejas līdz Dārzu ielai,
  • II kārta – Pils iela un transporta tilts pāri Rēzeknes upei,
  • III kārta – Gājēju iela posmā no Atbrīvošanas alejas līdz Festivāla parkam.
Projekta īstenošanas daļas Galvenais būvuzņēmējs Tehniskā projekta autors Būvuzraudzība Autoruzraudzība
1. daļa SIA „Arčers” SIA „Vizuālas modulēšanas studija” SIA „Isliena V” SIA „Vizuālas modulēšanas studija”
2. daļa Latvija – Lietuvas kopuzņēmums „Viadukts” SIA Arhitektu birojs SIA „J&H” SIA „Isliena V” SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”

Finansējums un izmaksas

Kopējās izmaksas Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums Valsts budžeta dotācija Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums
4 451 125 LVL 3 783 456 LVL 166 917 LVL 500 752 LVL

Projekta īstenošanas laiks

2010. gada decembris – 2012. gada decembris

Citi dati

Projekta nr. 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/008/051

Projekts saistās ar „Rēzeknes pilsētas integrētās attīstības programmas 2007. – 2013. gadam” mērķi „Veicināt Rēzeknes kā nacionālās nozīmes Austrumlatvijas kultūras un izglītības centra izaugsmi”, prioritātēm „Pilsētvides infrastruktūra” un „Kultūras mantojuma saglabāšana”, uzdevumiem „Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība”, „Pilsētas kā kultūras centra atpazīstamības veidošana”.

eraf-large
flag_yellow_high

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?