Projekta nosaukums

Projekts “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados”. CFLA vienošanās Nr.5.6.2.0/16/I/018 noslēgta 15.09.2017.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir, balstoties uz komersantu vajadzībām, komercdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošana privāto investīciju apjoma pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novados, reģenerējot degradētās teritorijas. Rēzeknes pilsētas dome ir projekta finansējuma saņēmējs. Rēzeknes novads un Viļānu novads sadarbības partneri.

Projekts paredz

Projekta galvenās darbības ir Rēzeknes pilsētas Maskavas, Noliktavu un Varoņu ielu pārbūve 3,1 km kopgarumā, Viļānu pilsētas Centrālās un Tevenānu ielas pārbūve 1.643 km kopgarumā; Rēzeknes novada pašvaldības ceļu pārbūve Vērēmu, Griškānu, Sakstagala, Stoļerovas, Lūznavas, Maltas, Ozolaines, Feimaņu, Ilzeskalna un Mākoņkalna pagastos 19,181 km kopgarumā; ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūve un izbūve atsevišķajos ielu posmos Rēzeknes un Viļānu pilsētā; zemesgabalu rekultivācija 3,9 ha kopplatībā Rēzeknes pilsētā investīciju piedāvājumam. Projekta plānotie iznākuma rādītāji ir 207 jaunas darba vietas, papildus piesaistītas nefinanšu investīcijas 10 714 170,66 EUR apmērā un degradēto teritoriju samazinājums par 37.84 ha; t.sk. Rēzeknes pilsētas plānotie iznākuma rādītāji ir 71 jauna darba vieta, papildus piesaistītas nefinanšu investīcijas 4 327 583,66 EUR apmērā un degradēto teritoriju samazinājums par 21,41 ha; Viļānu novada plānotie iznākuma rādītāji ir 27 darba jaunas vietas, papildus piesaistītas nefinanšu investīcijas 1 617 046,33 EUR apmērā un degradēto teritoriju samazinājums 8,1 ha; Rēzeknes novada plānotie pašvaldības iznākuma rādītāji ir – 109 jaunas darba vietas, papildus piesaistītās nefinanšu investīcijas 4 769 540,67 EUR apmērā un degradēto teritoriju platības samazinājums par 8,33 ha.

Celtniecības darbi Būvuzraudzība Autoruzraudzība
 SIA “Ceļi un tilti”  SIA “Geo Consultants” SIA “REM PRO”

SIA “BELSS”,

Finansējums un izmaksas

Kopējās izmaksas, EUR Sadalījums pa finanšu avotiem (%), EUR
Publiskās neattiecināmās izmaksas Publiskās attiecināmās izmaksas
Pašvaldība (100%) Eiropas Reģionālās attīstības fonds (85 %) Valsts budžets (4,18 %) Pašvaldība (10,82 %)
13 273 376,12 1 477 596.05 10 026 413.06 492 625.54 1 276 741.47

Rēzeknes pilsētas finansējums:

Kopējās izmaksas, EUR Sadalījums pa finanšu avotiem (%), EUR
Publiskās neattiecināmās izmaksas Publiskās attiecināmās izmaksas
Pašvaldība (100%) Eiropas Reģionālās attīstības fonds (85 %) Valsts budžets (3,75 %) Pašvaldība (11,25 %)
6 484 107.20 1 392 832.31 4 327 583.66 190 922,81 572 768,42

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada septembris – 2020. gada decembris

Citi dati

2017.gada 15.septembrī Rēzeknes pilsētas dome ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.5.6.2.0/16/I/018 “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” (turpmāk – vienošanās) īstenošanu.

Projektā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošana ir uzsākta pirms līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas (2017.gada jūnijā).

Projekts tiek īstenots Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” ietvaros.

NAP ERAF logo

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?