Projekta nosaukums

Projekts “Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru”. CFLA vienošanās Nr. 5.6.2.0/17/I/005 noslēgta 29.11.2017.

Projekta mērķis

Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona RSEZ teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradēto teritoriju, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekts paredz

Projekta ietvaros ir plānots pārbūvēt esošo ēku Atbrīvošanas alejā 155A, k-1, par biroju telpu un ražošanas ēku ar kopējo platību – 3818,8 m2, kā arī ēkas austrumu un ziemeļu pusēs paredzēts izbūvēt asfaltētus laukumus ar autostāvvietām vieglajām automašīnām, kas būs izmantojami ne tikai Atbrīvošanas alejas 155A ēkas, bet arī citu ēku, kas atrodas tiešā tuvumā, apmeklētāju, klientu un darbinieku automašīnām. Pēc būvdarbu pabeigšanas, ēku plānots iznomāt komersantam vai komersantiem, kas tiks izvēlēts konkursa kārtībā.

Projekta rezultātā, tiks radītas papildus vismaz 50 jaunas darba vietas un papildus piesaistītas nefinanšu investīcijas 910 759 eiro apmērā. Degradēto teritoriju samazinājums plānots līdz 2 ha.

Būvniecības darbi Būvuzraudzība Autoruzraudzība
Pilnsabiedrība “Latgales Būve” SIA “BaltLine Globe” SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI”

Finansējums un izmaksas

Projekta kopējās izmaksas, EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonds, EUR Valsts budžeta dotācija, EUR Pašvaldības finansējums, EUR
1 673 997,26 910 759,00 61 363,53 701 874,73

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada augusts – 2019. gada maijs

Citi dati

5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”

NAP ERAF logo

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?