Projekta nosaukums

Projekts “Pilsētas domes ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana”. CFLA vienošanās Nr. 4.2.2.0/17/I/003 noslēgta 30.08.2017.

Projekta mērķis

Samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus Rēzeknes pilsētas domes ēku kompleksā Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajām prioritātēm.

Projekts paredz

Projekta īstenošanas rezultātā primāras enerģijas patēriņš pilsētas domes ēku kompleksā samazināsies no 860641 kWh/gadā līdz 507872 kWh/gadā (samazinājums – 352769 kWh/gadā, jeb par 41%). CO2 emisija no 142.19 t CO2 gadā līdz 78.82 t CO2 gadā, CO2 samazinājums – 63.37 t CO2 gadā.

Finansējums un izmaksas

Kopējās izmaksas, EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, EUR Valsts budžeta dotācija, EUR Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums, EUR
774 549,86 546 776,70 24 122,50 203 650,66

Projekta īstenošanas laiks

18 mēneši

Citi dati

Projekts īstenots saskaņā ar 08.03.2016. MK noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumiem”.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?