Projekta nosaukums

Rēzeknes pilsētas 2. vidusskolas ēkas Dārzu ielā 17, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšanas sekmēšana Rēzeknes pilsētas 2.vidusskolas ēkā Dārzu ielā 17, Rēzeknē, veicot ēkas pārbūves darbus, kas samazina primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi, tādējādi nodrošinot investīciju efektivitāti gan izmaksu, gan sociālekonomisko ieguvumu ziņā.

Saskaņā ar ēkas energosertifikāta (tā pārskata) datiem, Projekta īstenošanas rezultātā primārās enerģijas patēriņš ēkai gadā samazināsies no 1 391 354.45 KWh/gadā uz 852 335.51 KWh/gadā (ietaupījums 539 018,94 kWh/gadā) un CO2 emisija no 249,59 t CO2 /gadā uz 141,71 t CO2 gadā (samazinājums par 107,88 t CO2 /gadā).

Projekta ideja atbilst Rēzeknes pilsētas attīstības stratēģiskajiem mērķiem un ir iekļauta Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plānā.

Projekts paredz

Projekta galvenās darbības ir energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi – ārsienu un cokola siltināšana; jumta pārseguma un grīdas uz grunts siltināšana; logu nomaiņa; ventilācijas sistēmas un to elementu izbūve un pārbūve; apkures sistēmas un to elementu pārbūve; apgaismojuma nomaiņa uz jauniem LED gaismekļiem; būvdarbu autoruzraudzība, būvuzraudzība un publicitātes pasākumi.

Izglītības iestādes ēkas pārbūve tiks nodrošināta, ieguldījumus kombinējot ar ieguldījumiem, kas finansēti no projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/031 “Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei”.

Finansējums un izmaksas

Kopējās izmaksas, EURSadalījums pa finanšu avotiem (%), EUR
Publiskās neattiecināmās izmaksasPubliskās attiecināmās izmaksas
Pašvaldība (100%)Eiropas Reģionālās attīstības fonds (85 %)Valsts budžets (3,75 %)Pašvaldība (11,25 %)
1 275 336,460,00770 000,00126 332,07379 004,39

Projekta īstenošanas laiks

2019. gada marts – 2020. gada jūnijs

Citi dati

2019.gada 15.martā Rēzeknes pilsētas dome noslēdza vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Rēzeknes pilsētas 2.vidusskolas ēkas Dārzu ielā 17, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanu (Nr. 4.2.2.0/17/I/112). Ēkas energoefektivitātes uzlabošana nozīmē pasākumu kopumu, kas ļauj ievērojami samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu ēkā un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā. Viens no būtiskākajiem pasākumiem ēku energoefektivitātes veicināšanā ir pārbūve, realizējot tehniskus un funkcionālus uzlabojumus, bet ieguvumi ne tikai samazina komunālo rēķinu apjomu, bet arī veido kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Projektā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošana ir uzsākta pirms līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas (2018. gada septembrī).

Projekts tiek īstenots Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsts mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?