Projekta nosaukums

Projekts “Rēzeknes 2.vidusskolas sporta zāles ēkas P.Brieža ielā 28, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana”. CFLA vienošanās Nr. 4.2.2.0/17/I/107 noslēgta 12.02.2018.

Projekta mērķis

Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes 2.vidusskolas sporta zāles ēkai Pulkv.Brieža ielā 28, Rēzeknē, veicot ieguldījumus ēkā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi.

Projekts paredz

Projekta galvenās darbības ir energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi – ēkas ārsienu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, cokola, pagraba siltināšana pa ēkas perimetru, jumta pārseguma un grīdas siltināšana, apkures sistēmas un tās elementu nomaiņa un ventilācijas sistēmas nomaiņa, pārbūves būvdarbi, kas nav saistīti ar ēkas energoefektivitātes uzlabošanu, būvdarbu autoruzraudzība, būvuzraudzība un publicitātes pasākumi.

Projektā plānoto darbību rezultātā tiks panākts primārās enerģijas patēriņa samazinājums par 45 769,65 kWh/gadā un siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 9,29 t CO2 gadā.

Finansējums un izmaksas

Kopējās izmaksas, EURSadalījums pa finanšu avotiem (%), EUR
Publiskās neattiecināmās izmaksasPubliskās attiecināmās izmaksas
Pašvaldība (100%)Eiropas Reģionālās attīstības fonds (14,46%)Valsts budžets (0,64%)Pašvaldība (84,90%)
887 168,93306 157,7484 000,003 705,88493 305,31

Projekta īstenošanas laiks

10 mēneši

Citi dati

Rēzeknes pilsētas dome projektu “Rēzeknes 2.vidusskolas sporta zāles ēkas P.Brieža ielā 28, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana” ir iesniegusi 2017.gada 1.decembrī.

Projekts tiks īstenots 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmā atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?