Projekta nosaukums

Senioru sociālā iekļaušana

Aging in comfort

LLI-341

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti mājas aprūpē, ko nodrošinās mobilās brigādes – profesionālu aprūpētāju komandas, sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem mājas aprūpi un medicīnisko palīdzību.

Projekts paredz

Projekts paredz uzlabot pašvaldību sociālās aprūpes pakalpojumus un infrastruktūru, izmantojot jaunu pieeju mājas aprūpē un pašpalīdzības pasākumus, lai nodrošinātu komfortablas vecumdienas. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas mobilo brigāžu speciālistu teorētiskās mācības, sadarbība un pieredzes apmaiņa, un mācību brauciens uz Falunas reģionu Zviedrijā. Tiks izstrādāta rokasgrāmata mobilo brigāžu darbiniekiem un iegādāts specializēts aprīkojums mobilo brigāžu pakalpojumu nodrošināšanai – četri specializētie transportlīdzekļi un aprīkojuma komplekti.

Projekta ietvaros plānots sagatavot 40 mobilo brigāžu speciālistus un uzlabot speciālo aprīkojumu mobilajām brigādēm sociālā pakalpojuma sniegšanai 4 rajonos (Daugavpils, Rēzekne, Utena un Moletai) un 1 novada pašvaldībā (Ilūkste) Latvijas-Lietuvas pierobežu reģionā, tādējādi piedāvājot mājas aprūpi 1300 projekta teritorijā dzīvojošiem senioriem.

Finansējums un izmaksas

Projekta izmaksas – 100% Projekta finansējums no Eiropas reģionālās attīstības fonda – 85% Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums – 15%, t.sk. valsts budžeta dotācija – 5%
Kopā Rēzeknes pilsētas domes projekts Kopā Rēzeknes pilsētas domes projekts
€ 449 029,21 € 53 097,82 € 381 674,80 € 45 133,14 € 7 964,68

Projekta partneri

Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” | www.ezeruzeme.lv

Rēzeknes pilsētas dome | www.rezekne.lv

Rēzeknes novada pašvaldība | www.rezeknesnovads.lv

Daugavpils novada pašvaldība | www.daugavpilsnovads.lv

Ilūkstes novada pašvaldība | www.ilukste.lv

Utenas rajona pašvaldības administrācija | www.utena.lt

Molētu rajona pašvaldības administrācija | www.moletai.lt

Projekta īstenošanas laiks

2018. gada 10. maijs – 2019. gada 9. novembris

Citi dati

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?