Projekta nosaukums

Projekts “Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes ēkas 18.novembra ielā 39, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana”

Projekta mērķis

Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes ēkai 18.novembra ielā 39, Rēzeknē, veicot ieguldījumus ēkā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi.

Projekts paredz

Projekta galvenās darbības ir energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi – ārsienu un jumta siltināšana, jaunas jumta konstrukcijas izbūve tribīņu zonā, pamatu, grīdas un grunts siltināšana, ārdurvju un veco logu nomaiņa, apgaismojuma nomaiņa pret apgaismojumu ar LED spuldzēm, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija un apkures sistēmas atjaunošana, pārbūves būvdarbi, kas nav saistīti ar ēkas energoefektivitātes uzlabošanu, būvdarbu autoruzraudzība, būvuzraudzība un publicitātes pasākumi.

Projektā plānoto darbību rezultātā tiks panākts primārās enerģijas patēriņa samazinājums par 285 550,96 kWh/gadā un siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 56,23 t CO2 gadā.

Celtniecības darbiBūvuzraudzībaAutoruzraudzība

Finansējums un izmaksas

Kopējās izmaksas, EURSadalījums pa finanšu avotiem (%), EUR
Publiskās neattiecināmās izmaksasPubliskās attiecināmās izmaksas
Pašvaldība (100%)Eiropas Reģionālās attīstības fonds (82,81%)Valsts budžets (3,65%)Pašvaldība (13,54%)
1 112 197,79629 172,12400 000,0017 647,0665 378,61

Projekta īstenošanas laiks

12 mēneši

Citi dati

2017.gada 1.decembrī Rēzeknes pilsētas dome ir iesniegusi projektu “Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes ēkas 18.novembra ielā 39, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana”.

Projekts tiks īstenots 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmā atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?