Projekta nosaukums

Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru, I kārta.

CFLA vienošanās Nr. 3.3.1.0/17/I/044 noslēgta 03.05.2018.

Projekta mērķis

Palielināt privāto investīciju apjomu reģionā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai, atbilstoši Rēzeknes pilsētas domes attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām.

Projekts paredz

Projekta galvenās darbības ir Rēzeknes pilsētas Viļakas ielas pārbūve 714,63 m posmā no Rēzeknes pilsētas robežas līdz Atbrīvošanas alejai, ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija, lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve, ūdensapgādes kanalizāciju izbūve un gāzesvada izbūve. Projektā plānoto darbību rezultātā tiks atbalstīti 4 komersanti, radītas 25 jaunas darba vietas un piesaistītas papildus nefinanšu investīcijas 1 289 553 eiro apmērā.

Būvniecības darbiTehniskā projekta autorsBūvuzraudzībaAutoruzraudzība
 SIA “Ceļi un tilti” SIA “Belss” SIA “Isliena V” SIA “Belss”

Finansējums un izmaksas

Kopējās izmaksas,
EUR
Sadalījums pa finanšu avotiem (%), EUR
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (85%)Valsts budžets (3,75%)Pašvaldība (11,25%)
1 225 839,241 041 963,3545 968,97137 906,92

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada novembris – 2019. gada janvāris.

Citi dati

Projektā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošanu uzsākta pirms līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas.

Projekts tiks īstenots 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmā atlases kārta “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?