Jauniešu centri

Rēzeknes pilsētā ar jaunatnes politiku saistītos jautājumus koordinē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” (no 2001.-2012. gada augustam koordinējošā institūcija bija Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde). Prioritātes darbā ar jaunatni tiek noteiktas ņemot vērā Jaunatnes likumā un Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009.-2018. gadam ietvertos darbības virzienus un uzdevumus. Jaunatnes politikas nozīmīgākie virzieni ir neformālā un formālā izglītība, nodarbinātība, brīvprātīgais darbs, kultūra, sports, veselība un fiziskā aktivitāte, lietderīga brīvā laika izmantošana, līdzdalība un informācija. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra Jaunatnes lietu nodaļā strādā jaunatnes lietu speciāliste un jaunatnes darbinieki.

Lai uzlabotu jauniešu — personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem — dzīves kvalitāti, veicinātu viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, nodrošinātu iespējas jauniešu attīstībai un integrācijai sabiedrībā, Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” (turpmāk – ARPC) jaunatnes neformālās izglītības jomā:

Jauniešu atvērtais centrs „JACis”

Jauniešu atvērtais centrs „JACis” ir neformālās izglītības iestāde (nodibināta 2004. gadā), kas nodrošina brīvā laika saturīgu un lietderīgu pavadīšanu, kā arī veicina jaunatnes līdzdalības un pašiniciatīvas attīstību pašvaldībā.

Mērķauditorija

Jauniešiem no 13 līdz 25 gadiem

„JACis” piedāvā

 • izmantot internetu;
 • spēlēt biljardu un citas galda spēles;
 • skatīties filmas (video, dvd), klausīties mūziku;
 • dziedāt karaoke;
 • tikties ar interesantiem cilvēkiem;
 • lasīt grāmatas un presi;
 • piedalīties konkursos, viktorīnās, turnīros un ekskursijās;
 • gūt vajadzīgo informāciju par veselības, izglītības, bērnu tiesību, nodarbinātības u.c. jautājumiem;
 • piedalīties starptautiskos jauniešu apmaiņas projektos;
 • realizēt jauniešu iniciatīvu projektus;
 • doties Eiropas brīvprātīgajā darbā līdz pat 1 gadam uz ārzemēm, kā arī iepazīties ar brīvprātīgajiem, kas strādā „JACī” no citām valstīm;
 • un pats galvenais – iegūt jaunus draugus!

Projekti

 • Līdz šim realizēti vairāki vietēja un starptautiska mēroga projekti.
 • „JACis” piedāvā jauniešiem gūt starptautisku pieredzi, piedaloties Eiropas brīvprātīgā darba projektos programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros.
 • „JACis” ir apstiprināts kā nosūtītāj- un uzņēmējorganizācija un šobrīd notikuši jau 10 projekti.

Jaunatnes iniciatīvu centrs “Draugu centrs”

Jaunatnes iniciatīvu centrs ir neformālās izglītības iestāde, kuras mērķis ir radīt jauniešiem iespēju pulcēties vienkopus, kopīgi plānot brīvā laika lietderīgu izmantošanu un realizēt jauniešu projektus, gūt viņu vajadzībām un interesēm atbilstošu informāciju. Tā ir vieta, kur Rēzeknes jaunieši var pavadīt savu brīvo laiku draugu lokā un centra speciālistu uzraudzībā realizēt savas idejas. Draugu centrs ir pulcēšanās vieta jauniešiem, kur viņi attīsta savas dzīves prasmes, var pozitīvi un veiksmīgi sevi apliecināt.

Mērķauditorija

Jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem

Informācijai

 • Centrs atvērts 2008. gada 4. decembrī.
 • Jaunatnes iniciatīvu centrs “Draugu centrs” ir neformālās izglītības iestāde.
 • Tajā jaunieši var saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku un piedalīties neformālās izglītības pasākumos.
 • Centra piedāvātās aktivitātes jauniešiem ir bezmaksas.

Centrā jauniešiem ir iespējas

 • organizēt tematiskos pasākumus (radošās darbnīcas, diskusijas un seminārus par aktuālām tēmām, svinēt svētkus);
 • iesaistīties brīvprātīgajā darbā vietējā līmenī;
 • piedalīties labdarības pasākumos;
 • organizēt un piedalīties dažādos sporta pasākumos un āra aktivitātēs;
 • doties pārgājienos un piedalīties talkās;
 • tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem;
 • spēlēt biljardu un galda tenisu;
 • spēlēt dažādas galda un prāta spēles;
 • izmantot datorus un internetu;
 • gūt vajadzīgo informāciju par veselības, izglītības, bērnu tiesību, nodarbinātības u.c. jautājumiem;
 • piedalīties dažādos konkursos;
 • aktīvi piedalīties starptautisko un vietējo jauniešu projektu rakstīšanā un īstenošanā;

„Draugu centra” īstenotie projekti

 • Rēzeknes pilsētas jaunatnes iniciatīvu projekti: „Draugu cīņas”, „Evolution of dance”, „Vasaras vilnis uz jauno dzīvi”, „Sargi savu veselību no jaunības”, „Dzīves prasmju skola”, „Dzīvot veselīgi ir labi”.
 • Projekts „Esmu aktīvs, esmu brīvprātīgs” ES programmas „Jaunatne darbībā” programmas ietvaros;
 • Projekts „Ceļojums uz „Sportland” valstī ” ES programmas „Jaunatne darbība” programmas ietvaros”.

Jaunatnes iniciatīvu centra „Draugu centrs” komanda ir atzīta kā „Ietekmīgākie brīvprātīgie Latgalē 2012. gadā”.

2013.gadā Jaunatnes iniciatīvu centrs „Draugu centrs” saņēma akreditāciju, Eiropas brīvprātīga darba projektu realizācijai.

„Draugu centrs” gaida savā pulkā iniciatīvas pilnus, radošus jauniešus.

Nāc pie Draugiem un īsteno kopā dažādus pasākumus, iniciatīvu projektus, iesaisties brīvprātīgajā darbā!

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?