18.07.2020., pašvaldības izdevums “Rēzeknes vēstnesis“:

Patlaban tiek vērtēti pretendentu pieteikumi ceļa seguma atjaunošanai minētajā ceļa posmā. Kad visas ar dokumentāciju saistītas procedūras būs galā un tiks noslēgts līgums ar uzvarētāju, darbi tiks uzsākti. Ja viss notiks kā plānots, ļoti iespējams, ka remonts sāksies jau šovasar.

18.07.2020., pašvaldības izdevums “Rēzeknes vēstnesis“:

 

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes ceļu inženieris-satiksmes organizācijas speciālists Dainis Gudriniks informēja, ka pašlaik tiek gatavota tehniskā dokumentācija, lai noasfaltētu šo ceļa posmu un izbūvētu lietus ūdens kanalizāciju. Darbus paredzēts veikt šajā būvdarbu sezonā.

18.07.2020., pašvaldības izdevums “Rēzeknes vēstnesis“:

Lai izvērtētu situāciju, uz norādīto vietu devās ceļu inženieris – satiksmes organizācijas speciālists Dainis Gudriniks kopā ar pilsētas ceļus un ielas apsaimniekojošās kompānijas “Ceļi un tilti” pārstāvjiem. Tālāk tika apspriesti iespējamie risinājumi, proti, aizbērt bedres vai pielietot ilgtspējīgāku remonta tehnoloģiju.

18.07.2020., pašvaldības izdevums “Rēzeknes vēstnesis“:

Pļaut zāli mājai piekrītošajā teritorijā var to apsaimniekojošā uzņēmuma darbinieki, vai arī, ja runa ir par pilsētas teritoriju, – SIA “Clean R” darbinieki.

SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” mums paskaidroja, ka pļāvēji ir tie paši sētnieki, tāpēc zāles pļaušanas sezonā viņi vispirms uzkopj savā pārziņā esošos zemesgabalus, un kad pabeidz savus pamata pienākumus, ap plkst. 8.00 vai 8.30 dodas pļaut.

Līgumā ar kompāniju “Clean R” nav norādīts konkrēts laiks, cikos jāsāk pļaut zāli. Taču, kā ziņo kompānijas pārstāvji, pie daudzdzīvokļu mājām strādnieki cenšas nepļaut agrāk par plkst. 7.00, savukārt tur, kur māju nav, pļauj agrā rītā.

18.07.2020., pašvaldības izdevums “Rēzeknes vēstnesis“:

Tēma ir pietiekami interesanta. Izskatīsim šo situāciju uz mājas Kosmonautu ielā 3 piemēra, kur ar pašvaldības atbalstu pagalmu teritoriju labiekārtošanas programmā tika saremontēts caurbrauktuves ceļš gar visu māju. Iedzīvotāji arī vēlējās remontēt stāvvietu (starp 3. un 7. māju), caur kuru viņi iebrauktu pagalmā un kuru izmanto savām vajadzībām, bet no juridiskā viedokļa programmas līdzekļus šādiem mērķiem lietot nedrīkst. Kāpēc? Tāpēc, kā dzīvokļu īpašnieki ir šo darbu iniciatori un iegulda pašu līdzekļus savā infrastruktūrā, pašvaldība tikai palīdz, ja ir ievērota virkne nosacījumu un prasību. Iedzīvotāji nav tiesīgi ieguldīt pašu līdzekļus sabiedriskā infrastruktūrā. Lieta ir tāda, ka vairākos gadījumos ceļa posmi starp dzīvojamām mājām pieder pašvaldībai, un tikai tā var plānot kādu naudas summu budžetā to remontam. Būtībā – “loks noslēdzies”.

Tomēr dome ir informēta par šo problēmu. SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” arī vērsās pie pašvaldības speciālistiem saistībā ar šo tēmu. Tāpēc tiks rosināts apspriešanai jautājums par to, kā juridiski pareizi un efektīvi to atrisināt.

18.07.2020., pašvaldības izdevums “Rēzeknes vēstnesis“:

Pēc pilsētas pašvaldības izsludinātā iepirkuma rezultātiem, līgums par kapsētu teritoriju apsaimniekošanu tika noslēgts ar SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”. Saskaņā ar to, zāle kapsētu teritorijā jāpļauj trīs reizes gadā – pirms Svētās Trīsvienības svētkiem, pirms kapusvētkiem un pirms ziemas sezonas sākuma.

Runājot par teritoriju starp kapu rindām, domes saistošajos noteikumos par kapsētu darbību un apsaimniekošanu norādīts, ka personai, kura uztur kapavietu, ir pienākums to kopt, iekļaujot arī tai pieguļošo celiņu. Ja runājam par kapavietai pieguļošās teritorijas uzkopšanu, persona, kura to uztur, var to uzkopt patstāvīgi vai noslēgt apsaimniekošanas līgumu ar fizisku vai juridiski personu.

Citiem vārdiem, darbu izpildītājs, šajā gadījumā “Rēzeknes Namsaimnieks”, ievēro līguma nosacījumus (ja nepieciešams, zāli pļauj arī biežāk), bet arī pašiem cilvēkiem jāpiedalās savu mirušo radinieku atdusas vietu un tām pieguļošās teritorijas uzkopšanā.

4.07.2020., pašvaldības izdevums “Rēzeknes vēstnesis“:

Pilsētvides un attīstības pārvaldē pateica, ka strūklakas konstrukcija tika iztīrīta un to drīzumā uzstādīs, kā arī sakārtos pašu dīķi. Atgādinām, ka dīķī ir ielaistas īpašas zivis – zālēdāji amūri, kuriem dīķis jātīra.

4.07.2020., pašvaldības izdevums “Rēzeknes vēstnesis“:

Abu projektu kontaktpersona Arnis Teilāns uzreiz paskaidroja, ka būvdarbi turpinās abos objektos. Līdz šim pabeigta iekšējā apdare, šos darbus no ārpuses nemaz nevar manīt, piemēram, Tiņanova mājā ierīkota elektrība, ūdensvads un citas komunikācijas. Toties jūlijā plānots uzsākt jumta izbūvi.

Minimālais uzdevums šim gadam – sagatavot ziemas sezonai gan Tiņanova māju, gan mākslas galeriju, t. i., iekonservēt (ieklāt jumtu, ielikt logus un durvis).

Priecē, ka šie divi objekti nav pamesti pusceļā, un pasūtītāji tiešām plāno realizēt savas idejas līdz galam. Vienkārši, kā jau tas bieži notiek ar projektiem, iestājas pauzes kādu tehnisko projekta izmaiņu vai arī citu nianšu dēļ.

4.07.2020., pašvaldības izdevums “Rēzeknes vēstnesis“:

Pēc Administratīvās inspekcija informācijas, šis bīstamais posms tomēr bija nožogots ar brīdinājuma lenti, bet kaut kādi “brīvprātīgie” to norāva, un rezultātā notika šis nepatīkamais gadījums. Kāpēc tā bija jārīkojas? Neatbildēts jautājums…

Pašlaik bojātā tilta puse ir nožogota, uzstādītas attiecīgās ceļazīmes. Paralēli tika iesniegti dokumenti apdrošināšanas kompānijā (to izskatīšana aizņems kādu laiku), tad celtnieki pasūtīs jaunās nožogojuma konstrukcijas. Jāpiebilst, ka tas nebūs tik ātri, jo tādi materiāli vairs nav pieejami Latvijā, tāpēc nāksies gaidīt, kamēr arī šis jautājums tiks atrisināts.

4.07.2020., pašvaldības izdevums “Rēzeknes vēstnesis“:

Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs paskaidroja, ka gājēju celiņa izbūves projekts neietver tilta atjaunošanas darbus un minētā celiņa labiekārtošanu. Tomēr, apskatot atsūtītās bildes, viņš piekrita, ka kaut kas jādara. Jebkurā gadījumā paralēli promenādes izbūvei tiks domāts par tilta pārklājuma atjaunošanas, un, iespējams, arī celiņa labiekārtošanas risinājumiem. Pašlaik ir grūti precīzi pateikt, galvenais, ka atbildīgā pārvalde jau ir informēta par reālo situāciju.

4.07.2020., pašvaldības izdevums “Rēzeknes vēstnesis“:

Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs paskaidroja, ka pieņemts lēmums par ātrumu ierobežojošā vaļņa neatjaunošanu, tāpēc vasaras laikā asfalta segums tiks izlīdzināts, kā arī tiks uzklāts ceļa marķējums.

29.02.2020., pašvaldības izdevums “Rēzeknes vēstnesis“:

SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” vadītājs Pēteris Dzalbe steidzās norādīt atbildības jomas, uzsverot, ka mājas vecākais var palīdzēt ar māju saistītu vērienīgu jautājumu risināšanā. Pārējās problēmas, kas rodas dzīvoklī, jārisina, sazinoties tieši ar apsaimniekotāju. Minētajā situācijā uzreiz jāzvana Avārijas dienestam (t. 646 39000).

29.02.2020., pašvaldības izdevums “Rēzeknes vēstnesis“:

Piektā stāva dzīvokļu iemītnieki bieži sūdzas par putnu klātbūtni un lūdz aiztaisīt visus caurumus, pa kuriem tie tiek bēniņos un tur arī apmetas. Saistībā ar to SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” bieži pārmet naidīgu attieksmi pret putniem, sakot, ka darbinieki pat neizdzen baložus ārā no bēniņiem un atstāj tos tur mirt. SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” vadītājs Pēteris Dzalbe apgalvo, ka tā nav: ja bēniņi ir caurstaigājami, vispirms putnus cenšas izdzīt ārā. Ja nesanāk, vienmēr tiek atstāts neliels caurums, lai putni varētu atrast izeju. Savukārt ja ieeja bēniņos ir ierīkota caur ventilācijas kanāliem, tad no ārpuses tiem uzliek restes tā, lai putni nevarētu savīt ligzdu. Vai arī, piemēram, Dārzu ielas 11. mājā iedzīvotāji lūdza uzlikt uz dzegām speciālu lenti, kas atbaida baložus, jo putni dzīvo cituviet, bet pa dienu uzturas pie norādītās mājas, kā rezultātā celiņi ir teju vai klāti ar putnu ekskrementiem.

29.02.2020., pašvaldības izdevums “Rēzeknes vēstnesis“:

SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” vadītājs Pēteris Dzalbe paskaidroja, ka līdzīgi darbi tiek veikti par mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem, vien jāiesniedz rakstisks iesniegums. Daži dzīvokļu īpašnieki izvēlas aizbērt bedres ar šķembām, bet, ja vēlas saglabāt efektu uz ilgāku laiku, labāk veikt remontu ar aukstu asfaltbetonu pilnā tehnoloģijā. Tas ir optimāls risinājums, ja runājam par dažām mazām bedrītēm. Savukārt, ja pagalma ceļš ir viscaur klāts ar bedrēm un dangām, lietderīgāk būtu apsvērt dalības iespēju pašvaldības atbalsta programmā pagalma teritoriju labiekārtošanai.

29.02.2020., pašvaldības izdevums “Rēzeknes vēstnesis“:

SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” vadītājs Pēteris Dzalbe ieteica piezvanīt uz Avārijas dienesta tālruni 646 39000, bet labāk vērsties tieši Remonta-celtniecības iecirknī (t. 646 24502). Šādā situācijā labāk rīkoties ātri. Jāveic apsekošana un jānoskaidro cēloņi.

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?