Administratīvā komisija

Priekšsēdētāja: Priekšsēdētājas vietniece: Locekļi: Anita Batare, Vladimirs Bogdanovs, Vilma Kaļiņina, Olga Kovaļova, Natālija Siņicina, Romans Suhobokovs, Margarita Voiciša, Anna Zelenkova. Kontaktpersona: Margarita Voiciša, 64607613

Civilās aizsardzības komisija

Priekšsēdētājs: Aleksandrs Bartaševičs (Rēzeknes pilsētas dome) Locekļi: Viktors Ščavinskis (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests), Gunārs Pašķevičs (Valsts policija), Euģēnijs Upenieks (Valsts meža dienests), Jurijs Mitrofanovs (AS ”Sadales Tīkli”), Ināra Tirole (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests), Ērika Ruskule (Valsts vides dienests), Mārīte Ņukša (Pārtikas un veterinārais dienests), Vladimirs Miņins (Veselības inspekcija), Aivars Uzulnīks (Valsts robežsardzes koledža), Gunārs Vizulis (Latvijas Republikas Zemessardze) Kontaktpersona: Jolanta Rimša, 646 07676

Dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumu komisija

Priekšsēdētāja: Priekšsēdētājas vietnieks: Locekļi: Raimonds Arbidāns, Svetlana Deņisova, Ināra Golubeva, Inna Petrova, Aleksandrs Sedihs, Arnis Teivāns, Edgars Trifanovs, Jaroslavs Volkovs. Kontaktpersona: Ināra Golubeva, 29117010

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Priekšsēdētāja: Lilija Gavare Priekšsēdētājas vietnieks: Locekļi: Valērijs Aleksejevs, Jaroslavs Ivanovs, Edgars Trifanovs, Gunita Zeļča. Kontaktpersona: Lilija Gavare, 64607649

Ekonomikas attīstības un iedzīvotāju nodarbinātības komisija

Priekšsēdētājs: Priekšsēdētāja vietnieks: Locekļi: Raimonds Arbidāns, Žanna Balode, Aleksandrs Bazilevs, Krista Freiberga, Andris Filipenoks, Iļja Klimanovs, Gunta Letjaga, Jekaterina Meirāne, Aleksejs Stecs, Juris Guntis Vjakse. Kontaktpersona:

Iepirkumu komisija

Priekšsēdētājs: Aleksejs Stecs Priekšsēdētāja vietnieks: Karīna Bartkeviča Locekļi: Vladimirs Bogdanovs, Dainis Gudriniks, Karina Mašarska, Ilvija Pastare, Jeļena Žogota. Kontaktpersona: Jeļena Žogota, 64607669

Jaunatnes lietu komisija

Priekšsēdētājs: Priekšsēdētāja vietnieks: Locekļi: Karīna Bartkeviča, Eleonora Ivanova, Kristīne Kokoreviča, Liāna Merņaka-Ņikitina, Linards Munda, Leila Rasima, Tatjana Tokareva, Edgars Unzuls. Kontaktpersona:

Komisija darbam ar nevalstiskajām un sabiedriskajām organizācijām

Priekšsēdētājs: Priekšsēdētāja vietnieks: Locekļi: Agita Gailiša, Ināra Groce, Liāna Merņaka-Ņikitina, Inese Muhamberga, Elīna Pastare, Inese Rogozina, Svetlana Semeņaka, Līga Šmate. Kontaktpersona:

Kultūras komisija

Priekšsēdētājs: Priekšsēdētāja vietnieks: Locekļi: Mārtiņš Eihe, Pēteris Keišs, Lidija Ostapceva, Aleksandrs Sedihs, Igors Sergejevs, Olga Strode, Ilma Šteinberga, Māra Zaļaiskalns. Kontaktpersona: kulturaskomisija@rezekne.lv

Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija

Priekšsēdētāja: Priekšsēdētājas vietnieks: Locekļi: Andrejs Pokuļs, Valērijs Aleksejevs, Aleksandrs Kļimovs, Aleksejs Stecs, Ilona Zaharkeviča. Kontaktpersona:

Publisko pasākumu, sapulču, gājienu un piketu organizēšanas komisija

Priekšsēdētājs: Raimonds Olehno Priekšsēdētāja vietnieki: Pāvels Savickis, Margarita Voiciša Locekļi: Jaroslavs Ivanovs, Kristīne Kokoreviča, Ilona Opincāne, Georgijs Orlovs. Kontaktpersona: Pāvels Savickis, 64607615

Sociālo jautājumu komisija

Priekšsēdētāja: Priekšsēdētājas vietnieks: Locekļi: Jāzeps Avdijanovs, Irina Mihailova, Andrejs Pokuļs, Pēteris Putirskis, Leila Rasima, Artis Salinieks, Aina Selezņova, Olga Strode, Tatjana Sudnika, Edgars Šilins. Kontaktpersona:

Tūrisma komisija

Priekšsēdētāja: Priekšsēdētājas vietniece: Locekļi: Aleksandrs Bazilevs, Jeļena Kijaško, Gunta Letjaga, Igors Sergejevs, Lija Soboļeva, Juris Guntis Vjakse, Diāna Zirniņa. Kontaktpersona:

Veselības aprūpes komisija

Priekšsēdētājs: Priekšsēdētāja vietniece: Locekļi: Jeļena Daņilova, Aivars Kaupužs, Inese Muhamberga, Lidija Ostapceva, Jūlija Šakurova, Kristīne Ustinova, Marita Zeltiņa. Kontaktpersona:

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?