DOMES VADĪBA

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs 646 07600 aleksandrs.bartasevics@rezekne.lv 205
Domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs Stecs 646 07680 aleksejs.stecs@rezekne.lv 227
Domes izpilddirektors Raimonds Olehno 646 07602 raimonds.olehno@rezekne.lv 217

ADMINISTRĀCIJA

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Domes priekšsēdētāja palīdze Anna Zelenkova 646 07605, fakss: 646 07606 anna.zelenkova@rezekne.lv 203
Energopārvaldniece Daina Bārdule 646 07653 daina.bardule@rezekne.lv Atbrīv.al.93b, 27. kab.
Datu aizsardzības speciālists Guntis Gailums 646 07648 guntis.gailums@rezekne.lv 130

ADMINISTRATĪVĀ INSPEKCIJA

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Inspekcijas vadītājs-administratīvās inspekcijas inspektors Pāvels Savickis 646 07615 pavels.savickis@rezekne.lv Atbrīv.al. 93b, 5.kab.
Administratīvās inspekcijas inspektors Aleksandrs Petrovs 646 07665 aleksandrs.petrovs@rezekne.lv Atbrīv.al. 93b, 4.kab.
Administratīvās inspekcijas inspektors-lietvedis Jānis Bondars 646 07656 janis.bondars@rezekne.lv Atbrīv.al. 93b, 1.kab.
Diennakts tālrunis 25770110

“Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs””

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Vadītāja Jevgenija Kušča jevgenija.kusca@rezekne.lv Krasta ielā 31
Saimniecības nodaļas vadītāja Svetlana Deņisova 646 22500 svetlana.denisova@rezekne.lv Krasta ielā 31
Galvenā grāmatvede Natālija Krištopāne 25661180 natalija.kristopane@rezekne.lv Krasta ielā 31
Jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova 646 22599 eleonora.ivanova@rezekne.lv Krasta ielā 31, 2.8. kab.
Interešu izglītības nodaļas metodiķe Olita Kuksa 646 22511 olita.kuksa@rezekne.lv Krasta ielā 31, 1.1. kab.

Bāriņtiesa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Tatjana Sudnika 646 07654, 25415523 barintiesa@rezekne.lv 115
Bāriņtiesas priekšsēdētājas palīdze Jekaterīna Čekriževa 646 07638 jekaterina.cekrizeva@rezekne.lv 118
Bāriņtiesas locekle Jeļena Kručāne 646 07655, 29388558 barintiesa@rezekne.lv 117
Bāriņtiesas locekle Astrīda Strode 646 07650, 26116659 barintiesa@rezekne.lv 116
Bāriņtiesas locekle Elita Geduša 646 07655, 27330357 barintiesa@rezekne.lv 117
Lietvedības sekretāre Laura Grudule 646 07638 laura.grudule@rezekne.lv 118

Būvvalde

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Būvvaldes vadītāja Ilvija Pastare 646 07627 ilvija.pastare@rezekne.lv 317
Būvinspektors, būvvaldes vadītāja vietnieks Imants Gaiduļs 646 07628 imants.gaiduls@rezekne.lv 313
Būvtehniķis Arnis Čiževskis 646 07633 arnis.cizevskis@rezekne.lv 301
Galvenā speciāliste-kartogrāfijas inženiere Aija Kroiče 646 07678 aija.kroice@rezekne.lv 314
Galvenā arhitekte Lolita Čudare 646 07626 lolita.cudare@rezekne.lv 318

Centralizētās grāmatvedības nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Nodaļas vadītājs–galvenais grāmatvedis Gunta Rēvalde 646 07617 gunta.revalde@rezekne.lv 213
Galvenās grāmatvedes vietniece Maija Šadurska 646 07642 maija.sadurska@rezekne.lv 209
Vecākā grāmatvede Santa Zepa 646 07681 santa.zepa@rezekne.lv 210
Vecākā grāmatvede Aija Jaudzema 646 07662 aija.jaudzema@rezekne.lv 212
Vecākā grāmatvede Jeļena Stutāne 646 07682 jelena.stutane@rezekne.lv 210

Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Nodaļas vadītājs Vjačeslavs Tokarevs 646 07659 vjaceslavs.tokarevs@rezekne.lv Atbrīv.al.93b, 24. kab.
Darba aizsardzības speciālists-civilās aizsardzības tehniķis Jolanta Rimša 646 07676 jolanta.rimsa@rezekne.lv Atbrīv.al.93b, 24. kab.

Dzimtsarakstu nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Nodaļas vadītāja Inese Upeniece 646 22929 dzimtsar.nod@rezekne.lv Pils ielā 4
Nodaļas vadītājas vietniece Nataļja Voskāne 646 22955 natalja.voskane@rezekne.lv Pils ielā 4
Dzimtsarakstu inspektore Ingrīda Augustova 646 22955 ingrida.augustova@rezekne.lv Pils ielā 4
Dzimtsarakstu speciāliste Ināra Silaraša 646 22955 inara.silarasa@rezekne.lv Pils ielā 4

Finanšu pārvalde

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Pārvaldes vadītāja Velta Vekšina 646 07640 velta@rezekne.lv 111
Vadītājas vietniece Jeļena Siliņa 646 07641 jelena.silina@rezekne.lv 110

Pašvaldības budžeta grāmatvedība

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Galvenā grāmatvede Mārīte Grāvīte 646 07643 marite.gravite@rezekne.lv 113
Galvenās grāmatvedes vietniece Irēna Orinska 646 07643 irena.orinska@rezekne.lv 113
Grāmtvede-lietvedības pārzine Inese Logina 646 07647 inese.logina@rezekne.lv 108
Kontu administratore Ilze Čakāne 646 07647 ilze.cakane@rezekne.lv 108

Nodokļu nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Nodokļu nodaļas vadītāja-juriste Ilona Žavoronkova 646 07663 ilona.zavoronkova@rezekne.lv 112
Vecākā nodokļu administratore Irīna Firsova 646 07644 irina.firsova@rezekne.lv 109
Nodokļu administratore Veronika Kovalevska 646 07685 veronika.kovalevska@rezekne.lv 114
Nodokļu maksājumu kontroles un piedziņas speciālists-juriskonsults Natālija Sinicina 646 07646 n.sinicina@rezekne.lv 110

Iedzīvotāju apkalpošanas centrs

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Iedzīvotāju apkalpošanas speciāliste Anželika Cvetkova 646 07609 iac@rezekne.lv, anzelika.cvetkova@rezekne.lv 120
Iedzīvotāju apkalpošanas speciāliste Laima Šindlere 646 07609 iac@rezekne.lv, laima.sindlere@rezekne.lv 120

Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Nodaļas vadītāja Iveta Cipruse 646 07687 iveta.cipruse@rezekne.lv Atbrīv. al.93b, 29
Finanšu analītiķis Ilze Kaulakane 646 07661 ilze.kaulakane@rezekne.lv Atbrīv. al.93b, 29

Iepirkumu nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Iepirkumu nodaļas vadītāja Karīna Bartkeviča 646 07618 karina.bartkevica@rezekne.lv 133
Iepirkumu speciāliste Samanta Jurāne 646 07657 samanta.jurane@rezekne.lv 133
Juriste Jeļena Žogota (prombūtnē) 64607669 133
Juriste Karina Mašarska 646 07623 karina.masarska@rezekne.lv 133

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Nodaļas vadītājs Valdis Zeltiņš 646 07610 valdis@rezekne.lv 308
Nodaļas vadītāja vietnieks – datortīklu administrators Artūrs Skredels 646 07612 arturs.skredels@rezekne.lv 307
Elektronisko sakaru tīklu inženieris Kaspars Sarmulis 646 07612 kaspars.sarmulis@rezekne.lv 306
Drošības pārvaldnieks Jānis Eisaks 646 07634 janis.eisaks@rezekne.lv 304
Elektriķis - Linux sistēmu administrators Andrejs Meinerts 646 07612 andrejs.meinerts@rezekne.lv 306
IS administrators Alla Bidzane 646 07611 alla.bidzane@rezekne.lv 307
IT projektu vadītājs Mairis Drelings 646 07634 mairis.drelings@rezekne.lv 304
Programmētājs – informācijas sistēmu administrators Andris Caune 646 07634 andris.caune@rezekne.lv 304

Izglītības pārvalde

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings 646 22123 arnolds.drelings@rezekne.lv 203
Pārvaldes vadītāja vietniece Linda Gevaļa 66912345 linda.gevala@rezekne.lv 201
Vecākais speciālists saimniecības jautājumos Jānis Kopeika 646 07221 janis.kopeika@rezekne.lv 207
Galvenais skolu speciālists Aigars Krauklis 646 07214 aigars.krauklis@rezekne.lv 204
Pirmsskolas iestāžu speciāliste Natālija Ančupāne 646 07218 natalija.ancupane@rezekne.lv 205
Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Skaidrīte Ciule 646 07218 skaidrite.ciule@rezekne.lv 205
Galvenā speciāliste-metodiķe Vita Mežore 646 05856 met_centrs@rezekne.lv 206
Metodiķe Tatjana Tokareva 646 05856 tatjana.tokareva@rezekne.lv 206
Darba aizsardzības speciāliste-juriste Ligita Dukaļska 646 05857 ligita.dukalska@rezekne.lv 201
Personāla inspektore Dace Mikažāne 646 22203 dace.mikazane@rezekne.lv 202

Finanšu nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā speciāliste-grāmatvede Elga Švarce 646 07215 elga.svarce@rezekne.lv 302
Galvenā grāmatvede Janīna Batare 646 07220 janina.batare@rezekne.lv 303
Vecākais grāmatvedis – ekonomists Jānis Stepiņš 646 07220 janis.stepins@rezekne.lv 303
Vecākā grāmatvede Vija Vīķe 646 05855 vija.vike@rezekne.lv 304
Vecākā grāmatvede Irina Laganovska 646 07217 irina.laganovska@rezekne.lv 304
Vecākā grāmatvede Tatjana Petkeviča 646 05854 tatjana.petkevica@rezekne.lv 301
Vecākā grāmatvede Guna Teilāne 646 07216 guna.teilane@rezekne.lv 301
Vecākā grāmatvede Vija Novokšanova 646 07219 vija.novoksanova@rezekne.lv 301
Vecākā grāmatvede Ingrīda Grabuste 646 05858 ingrida.grabuste@rezekne.lv 301
Galvenā speciāliste ēdināšanas jautājumos Rita Deksne 646 07156 rita.deksne@rezekne.lv 207
Vecākā grāmatvede Laila Lotane 646 05853 laila.lotane@rezekne.lv 301

Juridiskā nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Nodaļas vadītāja-vecākā juriste Margarita Voiciša 646 07613 margarita.voicisa@rezekne.lv 214
Juriste Olga Kovaļova 646 07651 olga.kovalova@rezekne.lv 130
Vecākais jurists Ivans Sorokins 646 07664 ivans.sorokins@rezekne.lv 215

Kanceleja

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Kancelejas vadītāja Larisa Judova 646 07604 larisa.judova@rezekne.lv 216
Vadītājas vietniece Skaidrīte Svikša 646 07614 skaidrite.sviksa@rezekne.lv 218
Arhīva pārzine Rita Kozlova 646 07607 rita.kozlova@rezekne.lv 302
Arhivārs Nataļja Judova-Gudkova 646 07607 natalja.gudkova@rezekne.lv 302

Komunikācijas un ārējās sadarbības nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Nodaļas vadītāja Nataļja Jupatova 646 07686 natalija.jupatova@rezekne.lv 211
Komunikācijas un ārējās sadarbības speciāliste Marina Sokolova 646 07675 marina.sokolova@rezekne.lv 208
Komunikācijas speciāliste Iluta Ieviņa-Cūkmace 646 07675 iluta.ievina-cukmace@rezekne.lv 208
Digitālās komunikācijas speciāliste Sanita Aizupiete 646 07688 sanita.aizupiete@rezekne.lv 208
Sabiedrisko attiecību vecākā speciāliste Edita Melehova 646 24700 edita.melehova@rezekne.lv Pils ielā 4
Sabiedrisko attiecību tekstu autore Jekaterina Smolicka 646 24700 vestnesis@rezekne.lv Pils ielā 4
Sabiedrisko attiecību tekstu autors Sergejs Timofejevs 646 24700 vestnesis@rezekne.lv Pils ielā 4
Tulkotāja Olga Romanova (prombūtnē), Jūlija Šarigina 646 24700 vestnesis@rezekne.lv Pils ielā 4
Korektore Irina Vaļiuļina 646 24700 vestnesis@rezekne.lv Pils ielā 4
Mārketinga speciālists-projektu vadītājs Oskars Lustiks 646 07670 oskars.lustiks@rezekne.lv 212

Pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Direktore Kristīne Kokoreviča 26106775 kristine.kokorevica@rezekne.lv Pils ielā 4, 351.kab.
Direktores vietniece Līga Springa 26106775 liga.springa@rezekne.lv Pils ielā 4, 349.kab.
Galvenā kasiere-lietvede Sanita Zunda 646 22066 rezkultnam@inbox.lv Brāļu Skrindu ielā 3
Projektu vadītāja Inese Rogozina 26106775 inese.rogozina@rezekne.lv Pils ielā 4, 349. kab.
Administratore Oksana Rogova 26106775 kultur@rezekne.lv oksana.rogova@rezekne.lv Pils ielā 4, 352. kab.
Galvenā grāmatvede Jeļena Siņicina 28667725 jelena.sinicina@rezekne.lv Pils ielā 4, 350. kab.
Vecākā grāmatvede Anna Ločmele 28667725 anna.locmele@rezekne.lv Pils ielā 4, 350. kab.
Vecākā grāmatvede Inese Krasovska 28667725 inese.krasovska@rezekne.lv Pils ielā 4, 350. kab.
Juriste Inese Raciborska 26106775 inese.raciborska@rezekne.lv Pils ielā 4, 352. kab.

Tūrisma attīstības centrs

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Vadītāja Jeļena Kijaško 646 22222 jelena.kijasko@rezekne.lv Zeimuļs, Krasta ielā 31

Bibliotēkas

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Suseja 646 22061, 29446654 rezcb@rezeknesbiblioteka.lv Atbrīvošanas alejā 81
Bērnu bibliotēkas - CB filiāles vadītāja Vija Logina 646 23069 rezbb@rezeknesbiblioteka.lv Dārzu ielā 37
2. bibliotēkas - CB filiāles vadītāja Inta Anspoka 646 32723 rez2b@rezeknesbiblioteka.lv Atbrīvošanas alejā 166

Nacionālo biedrību kultūras nams

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Direktore Svetlana Semeņaka 26492902 nacbiedr.kulturnams@inbox.lv Atbrīvošanas alejā 97

Latgales Kultūrvēstures muzejs

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Direktore Anastasija Strauta 646 22464, 646 22778 muzejs@rezekne.lv Atbrīvošanas aleja 102

Pilsētvides un attīstības pārvalde

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs 646 07603 georgijs.orlovs@rezekne.lv 233
Galvenā grāmatvede Valentīna Ostrovska 646 07625 valentina.ostrovska@rezekne.lv 101
Vecākā grāmatvede Ināra Krištupāne 646 07625 inara.kristupane@rezekne.lv 101
Juriste Jeļena Ivanova 646 07683 jelena.ivanova@rezekne.lv 123

Attīstības un investīciju nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Pārvaldes vadītāja vietnieks - nodaļas vadītājs Imants Mekša 646 07666 imants.meksa@rezekne.lv 220
Telpiskās attīstības plānotāja - stratēģiskās plānošanas speciālists Marina Labanovska 646 07636 marina.labanovska@rezekne.lv 219
Vecākais projektu vadītājs . 646 07679 219
Projektu vadītāja Jekaterina Butkāne 646 07635 jekaterina.butkane@rezekne.lv 220
Vecākā projektu vadītāja Karmena Kotāne 646 07622 karmena.kotane@rezekne.lv 103
Vecākā komercdarbības un investīciju speciāliste Ilona Opincāne 646 07624 ilona.opincane@rezekne.lv 228

Infrastruktūras pārraudzības nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Ceļu inženieris - satiksmes organizācijas speciālists Dainis Gudriniks 646 07677 dainis.gudriniks@rezekne.lv 106
Vides un ainavu pārvaldības speciāliste Natālija Siņicina 646 07684 natalija.sinicina@rezekne.lv 123

Nekustamā īpašuma daļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Daļas vadītāja Natālija Kuzņecova 646 07619 natalija.kuznecova@rezekne.lv 105
Zemes ierīcības inženiere Anna Munda 646 07629 anna.munda@rezekne.lv 102
Nekustamā īpašuma speciāliste Lilija Gavare 646 07649 lilija.gavare@rezekne.lv 104
Nekustamā īpašuma speciāliste Jūlija Caune 646 07621 julija.caune@rezekne.lv 104

Pārvalde “Sociālais dienests”

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Pārvaldes vadītājs Gunārs Arbidāns 26669290 gunars.arbidans@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 109.
Vadītāja vietniece Inese Dukaļska 25630004 inese.dukalska@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 108.
Kvalitātes vadības sistēmu un iepirkumu speciāliste Ilvija Pisarenko prombūtnē, Agnese Gailuma 20287662 agnese.gailuma@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 211.
Galvenā grāmatvede Ināra Andersone 29195109 inara.andersone@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 204.
Vecākais grāmatvedis Arvīds Lubgāns 26115852 arvids.lubgans@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 203.
Vecākā grāmatvede Zinaīda Lubgāne 25495522 zinaida.lubgane@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 203.
Vecākā grāmatvede Inna Planare 25744355 inna.planare@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 205.
Vecākā grāmatvede Ērika Matisane prombūtnē, Viktorija Karpeko 27339292 viktorija.karpeko@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 203.
Vecākā grāmatvede Lidija Gailiša 28653127 lidija.gailisa@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 205.
Darba aizsardzības speciāliste Jolanta Rimša 646 07676 jolanta.rimsa@rezekne.lv Atbrīv.al.93b, 24. kab.
Juriste Santa Tropa 28026126 santa.tropa@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 106.
Lietvede . 20221816 socialais.dienests@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 103.
Personāla inspektore Aina Lāce 28325707 aina.lace@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 110.
Saimniecības pārzinis Ivars Zelčs 29416322 ivars.zelcs@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 212.

Sociālās palīdzības nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Alīna Klimone 20219450 alina.klimone@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 101.
Sociālā darbiniece Vineta Zirnīte 27334457 vineta.zirnite@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 102.
Sociālā darbiniece Sandra Stubure 26639111 sandra.stubure@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 102.
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jomā Ināra Peļņa 26658062 inara.pelna@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 101.
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jomā Nadežda Nikitina 27332267 nadezda.nikitina@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 101.
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jomā Dace Marecka 28657110 dace.marecka@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 101.
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jomā Alla Nikulina 28334734 alla.nikulina@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 101.

Sociālo pakalpojumu nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Inese Nipere 26639222 inese.nipere@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 107.
Sociālā darbiniece Sandra Dudko 26450017 sandra.dudko@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 107.
Sociālā darbiniece Jeļena Koškorjova 29475290 jelena.koskorjova@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 105.
Ekonomiste – nodarbinātības organizatore Inese Zelča 27884992 inese.zelca@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 107.
Dienas centra sociālā darbiniece Ļubova Rubcova 20204795 lubova.rubcova@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 113.
Sociālā darbiniece Sanita Beņkaloviča 27884992 sanita.benkalovica@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 107.
Sociālā darbiniece Mārīte Popova 27884992 marite.popova@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 107.
Dienas aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu vadītāja Inese Muhamberga 27871205 inese.muhamberga@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Dienas aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sociālā darbiniece Gita Laganovska 27871205 gita.laganovska@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A

Atbalsta nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Atbalsta nodaļas vadītāja Anita Batare 28302279 anita.batare@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 202.
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Svetlana Petrova 27878552 svetlana.petrova@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 202.
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Marina Červinska 22021020 marina.cervinska@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 202.
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Liliāna Kaša 28688766 liliana.kasa@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 202.
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Velga Strode 28338086 velga.strode@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 202.
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Natālija Valtere 26664821 natalija.valtere@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 202.
Sociālā rehabilitētāja Jekaterina Jakovleva prombūtnē 26600702 Raiņa ielā 9B
Sociālā rehabilitētāja Līga Višķere 26499706 liga.viskere@rezekne.lv Raiņa ielā 9B
Krīzes centra sociālā audzinātāja Guna Stanislavska 26671156 guna.stanislavska@rezekne.lv Viļānu ielā 10
Sociālā audzinātāja Natālija Čerkovska 27313389 natalija.cerkovska@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 202.
Sociālā audzinātāja Veronika Romanovska 28627202 veronika.romanovska@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 202.
Psiholoģe Inta Kravale 26552555 inta.krvale@inbox.lv Zemnieku ielā 16A, 208.
Psiholoģe Inga Gedrima 26329792 ingagedrima@inbox.lv Zemnieku ielā 16A, 209.
Psiholoģe Aija Kondrova 29870805 aija.kondrova@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 207.

Patversme

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Patversmes vadītāja Inga Kukule 26673599 naktspatversme@rezekne.lv inga.kukule@rezekne.lv Bukmuižas ielā 3
Sociālā darbiniece Ingrīda Kuzņecova 25717447 ingrida.kuznecova@rezekne.lv Bukmuižas ielā 3
Dežuranti 25638929

Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Pensionāru sociālo pakalpojumu centra vadītāja Lidija Apeināne 26173881 lidija.apeinane@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Vadītāja vietniece sociālajos un medicīniskajos jautājumos Daina Sidoruka 26482283 daina.sidoruka@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Sociālā darbiniece Lidija Valenika 26674766 lidija.valenika@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Lietvede Inese Āboliņa 26674211 pensionaru.spc@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Sociālā darbiniece Tatjana Kuzika 20227651 tatjana.kuzika@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Sociālie aprūpētāji Andrejs Pokuļs, Santa Ratniece 20224301, 26688326 Rēznas ielā 41
Vecākā noliktavas pārzine Lūcija Zvonkova 26674355 lucija.zvonkova@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Vecākā medicīnas māsa Marina Grabovščika 26675556 marina.grabovscika@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Medicīnas māsas 26314789 Rēznas ielā 41

Aprūpes mājās birojs

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Aprūpes mājās biroja vadītāja Jeļena Beļaka 28620651 aprupe.majas@rezekne.lv jelena.belaka@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 104.
Sociālā darbiniece Lidija Pivore 28348817 lidija.pivore@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 104.

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Vadītāja Gunta Petrova 25436311 dspc@rezekne.lv, gunta.petrova@rezekne.lv Viļānu ielā 10
Sociālā darbiniece Nataļja Koroļova 26577837 natalja.korolova@rezekne.lv Viļānu ielā 10

Sporta pārvalde

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Pārvaldes vadītājs Aleksejs Grehovs 646 22055 aleksejs.grehovs@rezekne.lv 18. novembra ielā 39
Pārvaldes vadītāja vietniece Valentīna Svilāne-Dūda 646 22092 valentina@rezekne.lv 18. novembra ielā 39
Galvenā grāmatvede Rita Purviņa-Budreviča 646 22022 rita.purvina@rezekne.lv 18. novembra ielā 39
Personāla inspektore Aija Piterāne 646 22092 aija.piterane@rezekne.lv 18. novembra ielā 39
Saimniecības vadītājs Jaroslavs Ivanovs 646 22022 jaroslavs.ivanovs@rezekne.lv 18. novembra ielā 39
Sporta ārsts Pāvels Guščins 18. novembra ielā 39
Sporta organizatore Mārīte Svikle 646 22092 marite.svikle@rezekne.lv 18. novembra ielā 39
Medicīnas māsa Valentīna Smirnova 18. novembra ielā 39
Medicīnas māsa Jeļena Rubļova 18. novembra ielā 39

Peldbaseins

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Administratore Elvīra Landsberga 646 33518 peldbaseins@rezekne.lv Rūpnīcas ielā 11a

Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skola

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Skolas direktors Žanis Ārmanis 646 23294 bjss@rezekne.lv 18. novembra ielā 39
Direktora vietniece izglītības jomā Marina Krievāne 646 23294 marina.krievane@rezekne.lv 18. novembra ielā 39
Sporta metodiķe Sandra Ceriņa (prombūtnē), Solvita Smirnova 646 23294 solvita.smirnova@rezekne.lv 18. novembra ielā 39
Sporta metodiķe Zigrīda Vasiļkova 646 23294 zigrida.vasilkova@rezekne.lv 18. novembra ielā 39

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?