2016. gadā Rēzeknes uzņēmumu nefinanšu investīcijas (kapitālieguldījumi pamatlīdzekļos un ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi) veidoja 40,0 milj. eiro, kas ir par 30,46% mazāk kā 2015. gadā, kad tās sastādīja 58,4 milj. eiro.

Rēzeknes uzņēmumu un iestāžu nefinanšu investīcijas 2008.-2016. gadā (faktiskajās cenās, milj. eiro)

* Nefinanšu investīcijās ir ietverti ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi (attīstības izmaksas, koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības), ieguldījumi dzīvojamās ēkās, citās būvēs un celtnēs, ilggadīgie stādījumi, tehnoloģiskās mašīnas un iekārtas, pārējie pamatlīdzekļi un inventārs, kā arī pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto būvobjektu un kapitālā remonta izmaksas.

Sagatavojot informāciju, izmantoti CSP dati

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?