14 637 cilvēki

2018. gadā Rēzeknes pilsētā pamatdarbā nodarbināti cilvēki, kas ir par 710 nodarbinātajiem vairāk kā 2017. gadā.

8,8%

Bezdarba līmenis 2020. gada sākumā no kopējā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita ir 8,8%, kas ir par 0,3% mazāk nekā 2019. gadā (9,1%).

636 eiro

Mēneša vidējā darba samaksa (neto) sabiedriskajā sektorā 2021. gadā bija 761 eiro, kas ir par 75 eiro vairāk kā 2020. gadā.

Nodarbināto skaits

Nodarbināto skaita pieaugums 2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, bija vērojams vairākās nozarēs. Lielākais nodarbināto skaita pieaugums skaitliskā izteiksmē bija vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā; automobiļu un motociklu remontā, tajā nodarbināto skaits palielinājās par 331 nodarbinātajiem un transporta un uzglabāšanas nozarē – par 221 nodarbinātajiem, kā arī izglītībā – par 315 nodarbinātajiem.

Savukārt procentuālā izteiksmē lielākais nodarbināto pieaugums bija vērojams ūdens apgādes notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija nozarē – par 34,10%, kam seko Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi ar 32,7%, Māksla, izklaide un atpūta ar 32,3% lielu nodarbināto skaita pieaugumu.

Skaitliskā izteiksmē lielākais nodarbināto skaita samazinājums bija vērojams elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē, kā arī finanšu un apdrošināšanas darbības nozarē, kurā strādājošo skaits samazinājies par 17 nodarbinātajiem. Par 12 nodarbinātajiem samazinājies kopējo nodarbināto skaits citu pakalpojumu nozarē.

Procentuālā izteiksmē lielākais nodarbināto skaita samazinājums bija vērojams būvniecības nozarē – par 8,4%, un apstrādes rūpniecības nozarē – par 10,1%.

Lielākie darba devēji Rēzeknes pilsētā 2022. gada sākumā (Lursoft dati)

Darba samaksa

Mēneša vidējā darba samaksa (neto) sabiedriskajā sektorā 2021. gadā bija 761 eiro, kas ir par 75 eiro vairāk kā 2020. gadā. Savukārt valstī vidējā darba samaksa 2021. gadā bija 948 eiro, kas ir par 187 eiro vairāk kā Rēzeknē.

Bezdarbs

Bezdarba līmenis gada laikā Rēzeknes pilsētā samazinājies no 9,1% (2018. g.) līdz 8,80% (2019. g.) no kopējā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.

Sagatavojot informāciju, izmantoti CSP, Lursoft un Nodarbinātības Valsts aģentūras dati.

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?