13 974 cilvēki

2016. gadā Rēzeknes pilsētā pamatdarbā nodarbināti cilvēki, kas ir par 607 nodarbinātajiem mazāk kā 2015. gadā.

13,08%

Bezdarba līmenis 2018. gada sākumā no kopējā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita ir 13,08%, kas ir par 306 bezdarbniekiem mazāk nekā 2017. gadā (15,7%).

497 eiro

Mēneša vidējā darba samaksa (neto) sabiedriskajā sektorā 2016.gadā sastādīja 497 eiro, kas ir par 8,0% vairāk kā 2015.gadā

Nodarbināto skaits

Nodarbināto skaita pieaugums 2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, bija vērojams vairākās nozarēs. Lielākais nodarbināto skaita pieaugums skaitliskā izteiksmē bija vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā; automobiļu un motociklu remontā, tajā nodarbināto skaits palielinājās par 331 nodarbinātajiem un transporta un uzglabāšanas nozarē – par 221 nodarbinātajiem, kā arī izglītībā – par 315 nodarbinātajiem.

Savukārt procentuālā izteiksmē lielākais nodarbināto pieaugums bija vērojams ūdens apgādes notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija nozarē – par 34,10%, kam seko Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi ar 32,7%, Māksla, izklaide un atpūta ar 32,3% lielu nodarbināto skaita pieaugumu.

Skaitliskā izteiksmē lielākais nodarbināto skaita samazinājums bija vērojams elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē, kā arī finanšu un apdrošināšanas darbības nozarē, kurā strādājošo skaits samazinājies par 17 nodarbinātajiem. Par 12 nodarbinātajiem samazinājies kopējo nodarbināto skaits citu pakalpojumu nozarē.

Procentuālā izteiksmē lielākais nodarbināto skaita samazinājums bija vērojams būvniecības nozarē – par 8,4%, un apstrādes rūpniecības nozarē – par 10,1%.

Lielākie darba devēji Rēzeknes pilsētā 2016.gadā (Lursoft dati)

Darba samaksa

Mēneša vidējā darba samaksa (neto) sabiedriskajā sektorā 2016.gadā sastādīja 497 eiro, kas ir par 8,0% vairāk kā 2015.gadā. Savukārt valstī vidējā darba samaksa 2016.gadā bija 640 eiro, kas ir par 143 eiro vairāk kā Rēzeknē, sastādot 77,7% no vidējās darba samaksas valstī.

Bezdarbs

Bezdarba līmenis gada laikā Rēzeknes pilsētā samazinājies no 15,7% (2017.g.) līdz 13,08% (2018.g.) no kopējā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita jeb par 306 bezdarbniekiem. Salīdzinoši bezdarba līmenis 2017. gada beigās Latgales reģionā bija 15,8%, bet valstī 6,8%.

Samazinājies gan bezdarbnieku kopējais skaits, gan arī ilgstošo bezdarbnieku skaits. 2016. gada beigās Nodarbinātības Valsts aģentūras Rēzeknes filiāles uzskaitē bija 962 ilgstošie bezdarbnieki, kas ir 45,2 % no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita.

Sagatavojot informāciju, izmantoti CSP, Lursoft un Nodarbinātības Valsts aģentūras dati.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?