Datums

23.05.2022.

Laiks

11:00

Notikuma apraksts

Komitejas darba kārtība:

 1. Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai”” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 2. Par telpu Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 3. Par līdzfinansējuma sniegšanu biedrības “Nacionālo un reliģisko kultūru pētniecības centrs” projekta “Ikonu gleznotāji Frolovi. Režecas ikonu gleznošanas darbnīca (1860-1920). Pētījumi un albums” tipogrāfijas izdevumu segšanai.
  Ziņo Inese Raciborska (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” juriste)
 4. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Jeļena Siliņa (Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece)
 5. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes valstspilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3.pielikumā.
  Ziņo Eleonora Ivanova (ARPC “Zeimuļs” jaunatnes lietu speciāliste)
 6. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma F.Kempa ielā 13, Rēzeknē, atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot elektroniskā izsolē (2 lēmumprojekti: Koku ielā 1A, Koku ielā 32).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?