Datums

25.01.2021.

Laiks

10:00

Notikuma apraksts

Sēde notiek attālināti – videokonferences režīmā.

Darba kārtība:

 1. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali izglītības iestādēm no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.augustam.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par pašvaldības atbalsta apjomu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm 2021.gadā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 4. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3.pielikumā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 5. Par Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam darbības termiņa pagarināšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs)
 6. Par tematiskā plānojuma “Rēzeknes pilsētas apstādījumu koncepcija” apstiprināšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs)
 7. Par grozījumiem Nolikumā par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 8. Par reorganizācijas pasākumiem.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 9. Par zemes ierīcības projekta “Par zemes vienības Ļermontova ielā 34, Rēzeknē sadalīšanu” apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)
 10. Par zemes ierīcības projekta “Par zemes vienības Zilupes ielā 34A, Rēzeknē sadalīšanu” apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)
 11. Par zemes vienības Rēznas ielā 19, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)
 12. Par zemes vienību Bukmuižas ielā 97 un Bukmuižas ielā 97A, Rēzeknē apvienošanu.
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)
 13. Par zemes vienību Cēsu ielā 2 un Cēsu ielā 2A, Rēzeknē robežu pārkārtošanu.
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)
 14. Par Atzinības un Goda rakstu piešķiršanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)
 15. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3.pielikuma PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” amatu sarakstā.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktora p.i.)
 16. Par grozījumiem „Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību” 3. pielikuma Sporta pārvaldes amatu sarakstā.
  Ziņo Valentīna Svilāne-Dūda (Sporta pārvaldes vadītāja vietniece)
 17. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 18. Par aizņēmuma ņemšanu projekta realizācijai
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 19. Par inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 20. Par nedrošiem (šaubīgiem) un bezcerīgiem debitoriem.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 21. Par Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantu tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 22. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.4 „Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?