Datums

23.05.2022.

Laiks

10:00

Notikuma apraksts

Komitejas darba kārtība:

 1. Par lokālplānojuma Daugavpils ielā 30, Rēzeknē redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinuma saņemšanai.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs)
 2. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Viļakas ielā 21, Rēzeknē.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs)
 3. Par nekustamā īpašuma Krasta iela 67B, Rēzekne atsavināšanu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs)
 4. Par telpu Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 5. Par uzmērīto zemes vienību platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)
 6. Par zemes vienību Lauku ielā 17C un Lauku ielā 17D, Rēzeknē apvienošanu.
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)
 7. Par zemes vienības daļu Lauku ielā 17C, Lauku ielā 15D, Lauku iela 13C Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)
 8. Par zemes vienību iznomāšanu (6 lēmumprojekti: A.Upīša ielā 28A, Meža ielā 6C, Lokomotīvju šķērsielā 31, Lokomotīvju šķērsielā 39, Dzelzceļnieku ielā 6C un Mazajā ielā).
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?