Datums

16.06.2020. - 30.08.2020.

Notikuma apraksts

Mākslas galerija

Ritas Ļegčiļinas-Brokas unikālos vaibstus Latvijas kultūrvidē iezīmē tekstilmākslinieces centieni savus radošos meklējumus veikt ciešā sasaitē ar padziļinātu teorētisko izpēti. Tā ir ilgstoša un nopietna interese par krāsu, uzskatot to par Latvijas tekstilmākslas būtiskāko sastāvdaļu. Māksliniece tiekusies izzināt krāsas ceļu kopš Latvijas tekstiliju darināšanas pirmsākumiem līdz pat tās izmantojumam mūsdienu šķiedras mākslā. Šīs atziņas atspoguļojas Ritas pašas darinājumos. Mākslinieces darbos tēlotais pārraida arī kādas kopējas, visiem atpazīstamas vibrācijas. Iespējams, ne tikai izraudzīto krāsu klāsts, bet arī asociatīvā nosacītība, lakonisms, vispārinājums un noskaņu mainīgā pasaule – ir tās pazīmes, kas, līdzīgi latviešu tautasdziesmās lietotajiem izteiksmes līdzekļiem, saistās ar kaut ko visiem tuvu un pazīstamu, ļauj izprast viena cilvēka ainavas uztveres un pārdzīvojuma savdabību dziļākās kopsakarībās ar piederību šeit sastopamai apkārtējās vides uztverei.

Ieeja:

bez maksas

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?