Aicinām sniegt palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem, kā arī iepazīties ar palīdzības saņemšanas iespējām!

Informatīvais tālrunis Rēzeknē +371 26488499

Visa aktuālā informācija par mantu un ziedojumu vākšanu, kas ir saskaņota ar Rēzeknes pilsētas sociālo dienestu, tiek publicēta Facebook lapā “Palīdzība Ukraiņu ģimenēm Rēzeknē“.

Katrs var sniegt palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem, ziedojot portālā Ziedot.lv vai zvanot uz labdarības tālruni 90006086, maksa par zvanu 1,42 eiro.

Ja jums ir iespēja piedāvāt mājvietu bēgļiem vai sniegt kāda cita veida palīdzību cietušajiem, reģistrējieties šeit.

Aicinām uzņēmumus, kam ir iespēja palīdzēt Ukrainas tautai un kuri ir gatavi iesaistīties ziedošanas akcijā, norādīt savu informāciju:

Bēgļu reģistrēšana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sistēmā, pagaidu izmitināšana – darba aizsardzības speciāliste-civilās aizsardzības tehniķe Jolanta Rimša, tālr. 29150544.

Vīzu, uzturēšanās atļauju, pasu utt. noformēšana – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (Atbrīvošanas alejā 155), tālr. 67209446, e-pasts rezekne@pmlp.gov.lv. Darba laiks: pirmdien-ceturtdien plkst. 8.30-16.00, piektdien plkst. 9.00-15.00.

Sociāla palīdzība (īpaša aprūpe, pabalsti, nepieciešamo mantu vākšana) – pārvaldes “Sociālais dienests” (Zemnieku ielā 16a) Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Alīna Klimone, tālr. 20219450, e-pasts alina.klimone@rezekne.lv.

Nodarbinātība (Rēzeknes uzņēmumi piedāvā vairāk kā 70 darbavietas bēgļiem no Ukrainas) – Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāle (Atbrīvošanas alejā 155), tālr. 80200206 (informatīvais), 64607800.

Vietas bērnudārzos un skolās – Izglītības pārvaldes (Atbrīvošanas alejā 91) pirmsskolas iestāžu speciāliste Natālija Ančupāne, tālr. 646 07218, e-pasts natalija.ancupane@rezekne.lv.

Veselības aprūpe:

 • dežūrārste (ģimenes ārsta prakse) Marija Putra (18.Novembra ielā 41), tālr. 64603327;
 • Rēzeknes slimnīcas informatīvais tālrunis 68805050, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30);
 • slimnīcas uzņemšanas nodaļa (18.Novembra ielā 41), diennakts tālr. 28334489.

Реєстрація біженців в системі державноï пожежно-рятувальної служби, надання місць для тимчасового проживання, спеціаліст по захисту праці- технік громадянської оборони Йоланта Римша, тел. 29150544

Оформлення віз, дозволів на проживання, паспортів і т.п. – Управління по справах громадянства та імміграції(Iела Атбрівошанас(Atbrivošanas iela), 155, Резекне) телефон +371 67209446, email rezekne@pmlp.gov.lv графік роботи з понеділка по четвер з 8:30 до 16: 00, п’ятниця з 9:00 до 15:00.

Соціальна допомога ( особливий догляд, пільги, збір необхідних речей – керівник відділу соціальної допомоги та управління “Соціальна служба”( вулиця Земниеку(Ziemnieku) 16А) Аліна Клімоне, тел. +371 20219450, email: alina.klimone@rezekne.lv.

Працевлаштування-підприємства Резекне можуть надати більше ніж 70 робочих місць біженцям із України. Резекнянський філіал державного агентства зайнятості (алея Атбривошанас 155, Резекне) телефон 80 200 206 загальної інформаціï, тел.64 67800.

Місця в дитячих садках і школах- спеціаліст дошкільних закладів, управління освіти(алея Атбривошанас 91) Наталія Анчупане, телефон +371 64 60 72 18. email: natalija.ancupane@rezekne.lv

Охорона здоров’я

 • Черговий лікар практика сімейного лікаря Марія Путра вулиця 18го Новембра 41(18.Novembra 41), Резекне, тел. +371 64608327.
 • Загальний інформаційний телефон Резекнянської міської лікарні +371 68805050 (в робочі дні з 8:00 до 16:00)
 • приймальне відділення міської лікарні вулиця 18 Новембера 41, Рeзекне, тел. + 371 283 34 489 (цілодобово)

Registration of refugees within the State Fire and Rescue Service, provision of temporary accommodation – labour protection specialist – civil protection technician Jolanta Rimša, tel. 29150544.

Visas, residence permits, passports, etc. – Office of Citizenship and Migration Affairs (155 Atbrīvošanas ave., Rēzekne), tel. 67209446, e-mail: rezekne@pmlp.gov.lv. Opening hours: Monday-Thursday 8.30-16.00, Friday 9.00-15.00.

Social assistance (special care, provision of support and assistance) – head of the social help department of the “Rezekne Social Service” (16A Zemnieku Street) Alina Klimone, tel. 20219450, e-mail: alina.klimone@rezekne.lv

Employment (Rezekne companies are ready to offer more than 70 jobs for refugees from Ukraine) – Rēzekne Branch of the State Employment Agency (155 Atbrīvošanas ave., Rēzekne). tel.  80200206 (general information), 64607800.

Kindergartens and schools – Natālija Anciupāne, Preschool education specialist of the Education Department (91 Atbrīvošanas ave.), tel. 64607218, e-mail: natalija.ancupane@rezekne.lv.

Health care:

 • Marija Putra, a doctor on duty (family doctor practice) (41 18th  November Street, Rēzekne), tel. 64603327;
 • Rezekne City Hospital general information telephone number , tel. 68805050 (on weekdays from 8:00 to 16:30);
 • Rezekne City Hospital reception desk (41 18th Novembr Street 18, Rēzekne), tel. 28334489 (24 hours a day).

Visu nepieciešamo informāciju var iegūt tīmekļa vietnē https://www.ukraine-latvia.com/

Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet, darbu uzsācis Sabiedrības integrācijas fonda izveidotais vienotais informatīvais tālrunis “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” – 27 380 380.

Pašvaldības koordinatori par iespējām palīdzēt Ukrainas iedzīvotājiem:

 • darba aizsardzības speciāliste-civilās aizsardzības tehniķe Jolanta Rimša, tālr. 29150544,
 • Komunikācijas un ārējās sadarbības nodaļas vadītāja Nataļja Jupatova, tālr. 26488499,
 • Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Alīna Klimone, tālr. 20219450.

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?