Aicinām sniegt palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem, kā arī iepazīties ar palīdzības saņemšanas iespējām!

Informatīvais tālrunis Rēzeknē +371 26488499

Visa aktuālā informācija par mantu un ziedojumu vākšanu, kas ir saskaņota ar Rēzeknes pilsētas sociālo dienestu, tiek publicēta Facebook lapā “Palīdzība Ukraiņu ģimenēm Rēzeknē“.

Katrs var sniegt palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem, ziedojot portālā Ziedot.lv vai zvanot uz labdarības tālruni 90006086, maksa par zvanu 1,42 eiro.

Ja jums ir iespēja piedāvāt mājvietu bēgļiem vai sniegt kāda cita veida palīdzību cietušajiem, reģistrējieties šeit.

Aicinām uzņēmumus, kam ir iespēja palīdzēt Ukrainas tautai un kuri ir gatavi iesaistīties ziedošanas akcijā, norādīt savu informāciju:

Šobrīd normatīvie akti paredz trīs atbalsta veidus Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai:

 • Atlīdzība izmitinātājam
  Latvijas mājsaimniecības, kas bez maksas izmitina Ukrainas kara bēgļus, no 1. maija par periodu līdz 90 dienām varēs saņemt kompensāciju 100 eiro apmērā mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 eiro apmērā mēnesī par katru nākamo, bet ne vairāk kā 300 eiro mēnesī.
  Mājokļa īpašniekam 14 dienu laikā no Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas uzsākšanas ir jāiesniedz pieteikums Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldē “Sociālais dienests” (personīgi, pēc adreses Zemnieku ielā 16A, 101. kabinets vai elektroniski, parakstītu ar e-parakstu, vai izmantojot portālu www.latvija.lv).
  Pieteikumā jānorāda sekojošo informāciju:

  • savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju;
  • prasību (lūdzu piešķirt atlīdzību par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu);
  • par kādu periodu lūdz atlīdzību (sākot no 01.05.2022. līdz 90 dienām);
  • Ukrainas civiliedzīvotāju vārdus, uzvārdus, personas kodus.

Gadījumā, ja izmitinājāt Ukrainas civiliedzīvotāju līdz 01.05.2022., jums arī ir tiesības pretendēt uz atlīdzību, taču pieteikums ir jāiesniedz līdz 02.06.2022.

 • Mājokļa pabalsts
  Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā ir tiesības saņemt mājokļa pabalstu. Tas nozīmē, ka ja jums ir īpašums, kuru vēlaties izīrēt, jūs varat slēgt īres līgumu ar Ukrainas civiliedzīvotājiem.
  Ņemot vērā, ka līdz 31.08.2022. Ukraiņu civiliedzīvotājiem ienākumus un materiālo stāvokli neizvērtē, mājokļa pabalsts tiks maksāts pilnā apmērā jeb apmaksājot visus komunālos pakalpojumus un īres līgumā noteikto īres maksu (ievērojot Ministru kabinetā noteiktus normatīvus). Pēc 31.08.2022. gadījumā, ja Ukrainas civiliedzīvotājam nebūs ienākumu, pabalstu varēs saņemt kā trūcīgā mājsaimniecība.
  Ukrainas civiliedzīvotājam mājokļa pabalsta saņemšanai ir jāvēršas Sociālajā dienestā Zemnieku ielā 16A, 101. kabinetā, jāiesniedz iesniegums mājokļa pabalsta saņemšanai, kuram jāpievieno īres līgums un komunālo maksājumu kvītis par tekošo vai pagājušo mēnesi.
 • Īres līguma slēgšana ar pašvaldību
  Mājokļa īpašnieks var noslēgt īres līgumu par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu, ar īres maksu līdz 400 EUR/mēnesī par mājokli (ieskaitot ar mājokļa lietošanu saistītās izmaksas), saņemot par to kompensāciju.
  Lai slēgtu līgumu ar pašvaldību, lūgums sazināties pa tālr. 26488499.

Detalizētākai informācijai par iespējām palīdzēt ukraiņu civiliedzīvotājiem lūdzam sazināties ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes “Sociālais dienests” Sociālās palīdzības nodaļas vadītāju Alīnu Klimoni pa tālruni 20219450 vai epastā alina.klimone@rezekne.lv

Bēgļu reģistrēšana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sistēmā, pagaidu izmitināšana – darba aizsardzības speciāliste-civilās aizsardzības tehniķe Jolanta Rimša, tālr. 29150544.

Vīzu, uzturēšanās atļauju, pasu utt. noformēšana – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (Atbrīvošanas alejā 155), tālr. 67209446, e-pasts rezekne@pmlp.gov.lv. Darba laiks: pirmdien-ceturtdien plkst. 8.30-16.00, piektdien plkst. 9.00-15.00.

Sociāla palīdzība (īpaša aprūpe, pabalsti, nepieciešamo mantu vākšana) – pārvaldes “Sociālais dienests” (Zemnieku ielā 16a) Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Alīna Klimone, tālr. 20219450, e-pasts alina.klimone@rezekne.lv.

Nodarbinātība (Rēzeknes uzņēmumi piedāvā vairāk kā 70 darbavietas bēgļiem no Ukrainas) – Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāle (Atbrīvošanas alejā 155), tālr. 80200206 (informatīvais), 64607800.

Vietas bērnudārzos un skolās – Izglītības pārvaldes (Atbrīvošanas alejā 91) pirmsskolas iestāžu speciāliste Natālija Ančupāne, tālr. 646 07218, e-pasts natalija.ancupane@rezekne.lv.

Veselības aprūpe:

 • dežūrārste (ģimenes ārsta prakse) Marija Putra (18.Novembra ielā 41), tālr. 64603327;
 • Rēzeknes slimnīcas informatīvais tālrunis 68805050, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30);
 • slimnīcas uzņemšanas nodaļa (18.Novembra ielā 41), diennakts tālr. 28334489.

Vakances.

Реєстрація біженців в системі державноï пожежно-рятувальної служби, надання місць для тимчасового проживання, спеціаліст по захисту праці- технік громадянської оборони Йоланта Римша, тел. 29150544

Оформлення віз, дозволів на проживання, паспортів і т.п. – Управління по справах громадянства та імміграції (Iела Атбрівошанас (Atbrivošanas iela), 155, Резекне) телефон +371 67209446, email rezekne@pmlp.gov.lv графік роботи з понеділка по четвер з 8:30 до 16: 00, п’ятниця з 9:00 до 15:00.

Соціальна допомога (особливий догляд, пільги, збір необхідних речей – керівник відділу соціальної допомоги та управління “Соціальна служба” (вулиця Земниеку (Ziemnieku) 16А) Аліна Клімоне, тел. +371 20219450, email: alina.klimone@rezekne.lv.

Працевлаштування-підприємства Резекне можуть надати більше ніж 70 робочих місць біженцям із України. Резекнянський філіал державного агентства зайнятості (алея Атбривошанас 155, Резекне) телефон 80 200 206 загальної інформаціï, тел.64 67800.

Місця в дитячих садках і школах- спеціаліст дошкільних закладів, управління освіти(алея Атбривошанас 91) Наталія Анчупане, телефон +371 64 60 72 18. email: natalija.ancupane@rezekne.lv

Охорона здоров’я

 • Черговий лікар практика сімейного лікаря Марія Путра вулиця 18го Новембра 41(18.Novembra 41), Резекне, тел. +371 64608327.
 • Загальний інформаційний телефон Резекнянської міської лікарні +371 68805050 (в робочі дні з 8:00 до 16:00)
 • приймальне відділення міської лікарні вулиця 18 Новембера 41, Рeзекне, тел. + 371 283 34 489 (цілодобово)

Registration of refugees within the State Fire and Rescue Service, provision of temporary accommodation – labour protection specialist – civil protection technician Jolanta Rimša, tel. 29150544.

Visas, residence permits, passports, etc. – Office of Citizenship and Migration Affairs (155 Atbrīvošanas ave., Rēzekne), tel. 67209446, e-mail: rezekne@pmlp.gov.lv. Opening hours: Monday-Thursday 8.30-16.00, Friday 9.00-15.00.

Social assistance (special care, provision of support and assistance) – head of the social help department of the “Rezekne Social Service” (16A Zemnieku Street) Alina Klimone, tel. 20219450, e-mail: alina.klimone@rezekne.lv

Employment (Rezekne companies are ready to offer more than 70 jobs for refugees from Ukraine) – Rēzekne Branch of the State Employment Agency (155 Atbrīvošanas ave., Rēzekne). tel.  80200206 (general information), 64607800.

Kindergartens and schools – Natālija Anciupāne, Preschool education specialist of the Education Department (91 Atbrīvošanas ave.), tel. 64607218, e-mail: natalija.ancupane@rezekne.lv.

Health care:

 • Marija Putra, a doctor on duty (family doctor practice) (41 18th  November Street, Rēzekne), tel. 64603327;
 • Rezekne City Hospital general information telephone number , tel. 68805050 (on weekdays from 8:00 to 16:30);
 • Rezekne City Hospital reception desk (41 18th Novembr Street 18, Rēzekne), tel. 28334489 (24 hours a day).

Visu nepieciešamo informāciju var iegūt tīmekļa vietnē https://www.ukraine-latvia.com/

Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet, darbu uzsācis Sabiedrības integrācijas fonda izveidotais vienotais informatīvais tālrunis “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” – 27 380 380.

Pašvaldības koordinatori par iespējām palīdzēt Ukrainas iedzīvotājiem:

 • darba aizsardzības speciāliste-civilās aizsardzības tehniķe Jolanta Rimša, tālr. 29150544,
 • Komunikācijas un ārējās sadarbības nodaļas vadītāja Nataļja Jupatova, tālr. 26488499,
 • Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Alīna Klimone, tālr. 20219450.

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?