Atbilstoši Būvniecības likuma 27.02.2019. grozījumiem un 14. panta sestās daļas, kas stājās spēkā 13.03.2019., informāciju par būvniecības iecerēm un būvatļaujām vairs nevajag publicēt pašvaldības mājas lapā.

Šo informāciju var skatīties Būvniecības Informācijas Sistēmā (BIS).

Būvniecības ieceres realizācijas vieta Objekta nosaukums Iecerētās būves veids Lēmums par būvatļauju vai atteikumu izsniegt būvatļauju  Būvatļauja stājas spēkā Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi (BL 15.panta otrajā daļā minētajā gadījumā) Būvatļaujas nosacījumu grozījumi (BL 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 daļā minētajā gadījumā)
Nr. Datums Saturs Datums Datums
 Rīgas ielā 22, Rēzekne  Lopu novietnes paplašināšana  Jauna būvniecība  90 06.03.2019. Izdot  12.03.2019.
 Rīgas ielā 22, Rēzekne  Taras un fasēšanas ceha būvniecība  Jauna būvniecība  89 06.03.2019. Izdot  12.03.2019.
 Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē  Administratīvās ēkas austrumu korpusa pārbūve  Lietošanas veida maiņa bez pārbūves. Pārbūve  88 06.03.2019. Izdot  12.03.2019.
 Komunālā ielā 13, Rēzeknē  Ražotnes elektrotīkla pieslēguma izbūve II.kārta  Jauna būvniecība  81 27.02.2019. Izdot  05.03.2019.
 Komunālā ielā 13, Rēzeknē  Ražotnes elektrotīkla pieslēguma izbūve I.kārta  Jauna būvniecība  80 27.02.2019. Izdot  05.03.2019.
 Jaunupes ielā 13, Rēzekne  Dzīvojamās mājas pārbūve  Pārbūve  77 27.02.2019. Izdot  05.03.2019.
 Zaļajā ielā 4, Rēzeknē  Dzīvojamās mājas pārbūve  Jauna būvniecība. Pārbūve  66 20.02.2019. Izdot  22.02.2019.
 Liepu ielā 72, Rēzekne  Dzīvojamās mājas pārbūve, šķūņu nojaukšana, pirts un saimniecības ēkas būvniecība  Jauna būvniecība. Nojaukšana. Pārbūve  65 20.02.2019. Izdot  22.02.2019.
 Strādnieku šķērsielā, Rēzeknē  10kV sadales SP-3R pārbūve  Jauna būvniecība. Nojaukšana  43 30.01.2019. Izdot  01.02.2019.
 Blaumaņa ielā 4B, Rēzeknē  Automazgātuves būvniecība  Jauna būvniecība  41 30.01.2019. Izdot  06.02.2019.
 Raiņa ielā 38, Rēzekne  Dzīvojamās mājas pārbūve un saimniecības ēku būvniecība  Jauna būvniecība. Pārbūve  39 30.01.2019. Izdot  01.02.2019.
 Andreja Upīša ielā 100A, Rēzeknē  Dzīvojamās mājas būvniecība  Jauna būvniecība  37 30.01.2019. Izdot  01.02.2019.
 Pulkveža Brieža ielā 3A-51, Rēzeknē  Dzīvokļa Nr.51 pārbūve  Pārbūve  33 30.01.2019. Izdot  01.02.2019.
 Raiņa ielā 39A, Rēzeknē  Saimniecības ēku demontāža un saimniecības ēkas būvniecība  Jauna būvniecība. Nojaukšana  32 30.01.2019. Izdot  01.02.2019.
 Atbrīvošanas alejā 126, Rēzeknē  Autotransporta stāvlaukuma izbūve  Jauna būvniecība 23 16.01.2019. Izdot 23.01.2019.
 Varoņu ielā 11A, Rēzeknē  Profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūve  Pārbūve 19 16.01.2019. Izdot 23.01.2019.
 Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē  Mācību korpusa kāpņu atjaunošana  Atjaunošana 18 16.01.2019. Izdot 20.01.2019.
paredzētā adrese 18.Novembra ielā 12-14, Rēzeknē  Dzīvokļu Nr.14 un Nr.13 apvienošana 18.Novembra ielā 12  Pārbūve 17 16.01.2019. Izdot 24.01.2019.
18.novembra ielā 12A, Rēzeknē Stāvlaukuma pārbūve Pārbūve 11 09.01.2019. Izdot 13.01.2019.
Atbrīvošanas alejā 122, Rēzeknē Tirdzniecības centra telpu grupas 001 atjaunošana, durvju ailes izbūve Atjaunošana 6 09.01.2019. Izdot 13.01.2019.
Komunālās ielas posms, Rēzeknē Komunālās ielas savienojošā posma izbūve Jauna būvniecība 2 03.01.2019. Izdot 10.01.2019.
Brīvības ielā 3B-4, Rēzeknē Dzīvokļa pārbūve Pārbūve 417 19.12.2018. Izdot 21.12.2018.
Bukmuižas ielā 96A, Rēzeknē Saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība 397 13.12.2018. Izdot 14.12.2018.
Koku ielā 16A, Rēzeknē Garāžas būvniecība Jauna būvniecība 391 05.12.2018. Izdot 13.12.2018.
Rūpnīcas ielā 11, Rēzeknē Noliktavas ēkas pārbūve Pārbūve 381 21.11.2018.  Izdot 29.11.2018.
Atbrīvošanas alejā 166A, Rēzeknē Sporta centra ēkas pārbūve Pārbūve 380 21.11.2018.  Izdot 29.11.2018.
No Maskavas ielas pa ceļa posmiem (kadastra Nr.2100 003 0216 un Nr.2100 003 0206) līdz dzelzceļam (kadastra Nr.2100 003 0708), Rēzeknē Ceļa savienojošā posma pārbūve (I. kārta, II. Kārta) no Maskavas ielas pa ceļa posmiem (kadastra Nr.2100 003 0216 un Nr.2100 003 0206) līdz dzelzceļam (kadastra Nr.2100 003 0708), Rēzeknē Pārbūve 377 14.11.2018.  Izdot 16.11.2018.
Stacijas ielā 39, Rēzeknē BMX trases, specializētās riteņbraukšanas trases ar šķēršļiem un virāžām būvniecība Jauna būvniecība 376 14.11.2018.  Izdot 16.11.2018.
18.novembra ielā 10B, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 368 07.11.2018.  Izdot 13.11.2018.
Atbrīvošanas alejā 125, Rēzeknē Veikala būvniecība Jauna būvniecība 367 07.11.2018.  Izdot 13.11.2018.
Varoņu ielā 36B, Rēzeknē Teritorijas pārbūve Pārbūve  351 24.10.2018.  Izdot 30.10.2018.
Bukmuižas ielā 96A, Rēzeknē Garāžas būvniecība Jauna būvniecība  345 24.10.2018.  Izdot 01.11.2018.
Atbrīvošanas alejā 141, Rēzeknē Ēku un būvju nojaukšana, teritorijas sakārtošana Nojaukšana  336 17.10.2018.  Izdot 19.10.2018.
Andreja Upīša ielā 53, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve un palīgēku nojaukšana Nojaukšana. Pārbūve  330 10.10.2018.  Izdot 12.10.2018.
Varoņu ielā 44, Rēzeknē Ražotnes elektrotīkla pieslēguma izbūve Jauna būvniecība  324 03.10.2018.  Izdot 09.10.2018.
Komunālā ielā 13, Rēzeknē Ražotnes elektrotīkla pieslēguma izbūve Jauna būvniecība  323 03.10.2018.  Izdot 09.10.2018.
18.novembra ielā 41, Rēzeknē Uzņemšanas nodaļas izveide SIA “Rēzeknes slimnīca” stacionāra ēkas 1.stāva 4.blokā, telpu grupas pārbūve  Pārbūve  313 26.09.2018.  Izdot 02.10.2018.
Franciska Varslavāna ielā 19, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve  Pārbūve  303 12.09.2018.  Izdot 20.09.2018.
Atbrīvošanas alejā 174A, Rēzeknē Degvielas uzpildes stacijas operatora ēkas pārbūve  Pārbūve  292 06.09.2018.  Izdot 08.09.2018.
Atbrīvošanas alejā 174, Rēzeknē Esošā stāvlaukuma pārbūve  Pārbūve  289  29.08.2018.  Izdot 01.09.2018.
Andreja Upīša ielā 7, Rēzeknē Garāžas ēkas būvniecība Jauna būvniecība  269  15.08.2018.  Izdot  27.08.2018.
 Pulkveža Brieža ielā 26, Rēzeknē  Tirdzniecības centra pārbūve  Pārbūve  271  15.08.2018.  Izdot  23.08.2018.
 Jaunupes ielā 16, Rēzeknē  Dzīvojamās mājas pārbūve, garāžas būvniecība, garāžas pārbūve par saimniecības ēku un šķūņa nojaukšana  Jauna būvniecība. Nojaukšana. Pārbūve  270  15.08.2018.  Izdot  17.08.2018.
Atbrīvošanas alejā 94, Rēzeknē  Ēkas konservācija  Konservācija  237  25.07.2018.  Izdot  16.08.2018.
Viļakas ielā 1, Rēzeknē Pēcuzskaites elektroapgādes tīklu un transformatora apakšstacijas būvniecība ražošanas kompleksam Jauna būvniecība. Novietošana  184 30.05.2018.  Izdot 09.08.2018.
Jurija Tiņanova ielā 86, Rēzeknē Valsts robežsardzes kinoloģijas centra kompleksa būvniecība (III.kārta) Jauna būvniecība  251 01.08.2018.  Izdot 07.08.2018.
Jurija Tiņanova ielā 86, Rēzeknē Valsts robežsardzes kinoloģijas centra kompleksa būvniecība (II.kārta) Jauna būvniecība  251 01.08.2018.  Izdot 07.08.2018.
Jurija Tiņanova ielā 86, Rēzeknē Valsts robežsardzes kinoloģijas centra kompleksa būvniecība (I.kārta) Jauna būvniecība  251 01.08.2018.  Izdot 07.08.2018.
Kaunatas ielā 18, Rēzeknē Garāžas ēkas būvniecība Jauna būvniecība  247 01.08.2018.  Izdot 08.08.2018.
Atmodas ielā 3, Rūpnīcas ielā 11, Rēzeknē Ziemeļu rajona industriālās teritorijas parka un parkam piegulošās teritorijas kā vienotas zonas rekonstrukcija  Pārbūve. Jauna būvniecība  245  25.07.2018.  Izdot 01.08.2018.
Atbrīvošanas alejā 155F, Rēzeknē Ūdens torņa demontāža Nojaukšana  222  27.06.2018.  Izdot 02.07.2018.
 Bukmuižas ielā 86, Rēzeknē  Nepabeigtas dzīvojamās mājas pārbūve  Pārbūve  221  27.06.2018.  Izdot  29.06.2018.
 Skolas ielā 1, Rēzeknē  Garāžas telpas pārbūve (būves kadastra apzīmējums 2100 004 0834 002, telpas apzīmējums 001-1)  Pārbūve  220  20.06.2018.  Izdot  28.06.2018.
 Miera ielā 72, Rēzeknē  Saimniecības ēkas būvniecība  Jauna būvniecība  214  20.06.2018.  Izdot  28.06.2018.
 Sprūževas ielā 7B, Rēzeknē  Saimniecības ēkas būvniecība  Jauna būvniecība  210  13.06.2018.  Izdot  21.06.2018.
 Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē  Latgales kultūrvēstures muzeja ēku kompleksa vēsturiskā korpusa pārbūve Pārbūve  209  13.06.2018.  Izdot  19.06.2018.
 Stacijas ielā 27, Rēzeknē  VAS “Latvijas dzelzceļš” objektu pieslēgšana centrālajiem siltumtīkliem posmā no SK-23 līdz 4 ēku pieslēgumiem Stacijas ielā 27, Rēzeknē  Jauna būvniecība  207  13.06.2018.  Izdot  14.06.2018.
 Stacijas ielā 7A, Rēzeknē  VAS “Latvijas dzelzceļš” objektu pieslēgšana centrālajiem siltumtīkliem posmā no VAS “Latvijas dzelzceļš” īpašuma robežas līdz 7 ēku pieslēgumiem zemes gabalā Stacijas ielā 7A, Rēzeknē  Jauna būvniecība  206  13.06.2018.  Izdot  14.06.2018.
 18.novembra ielā 41, Rēzeknē  Liftu izbūve SIA “Rēzeknes slimnīca” poliklīnikas ēkā, telpu grupas pārbūve  Pārbūve  194  06.06.2018.  Izdot  12.06.2018.
 18.novembra ielā 41, Rēzeknē  Liftu izbūve SIA “Rēzeknes slimnīca” stacionāra ēkā, telpu grupas pārbūve  Pārbūve  193  06.06.2018.  Izdot  12.06.2018.
 Liepu ielā 26, Rēzeknē  Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība  Jauna būvniecība  190  06.06.2018.  Izdot  11.06.2018.
 Brāļu Skrindu ielā 23, Rēzeknē  Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība  Jauna būvniecība  187  06.06.2018.  Izdot  11.06.2018.
 Kr. Barona ielā 31, Rēzeknē  Saimniecības ēkas nojaukšana, saimniecības ēkas būvniecība Nojaukšana. Jauna būvniecība  188  06.06.2018.  Izdot  08.06.2018.
 Atbrīvošanas alejā 174, Rēzeknē  Jauna ieejas mezgla izbūve  Jauna būvniecība  183  30.06.2018.  Izdot  04.06.2018.
 Liepājas ielā 14, Rēzeknē  Veikala ēkas būvniecība, dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana Jauna būvniecība. Nojaukšana  174  30.06.2018.  Izdot  04.06.2018.
 Krasta iela 10, Rēzeknē  Saimniecības ēkas būvniecība  Jauna būvniecība  173  30.06.2018.  Izdot  04.06.2018.
Ziemeļu ielā 4, Rēzeknē Granulu ražošanas kompleksa būvniecība  Jauna būvniecība  163  23.05.2018.  Izdot  29.05.2018.
Atbrīvošanas alejā 141A, Rēzeknē Tirdzniecības centra nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana Pārbūve  162  23.05.2018.  Izdot  28.05.2018.
 Stacijas ielā 30B, Rēzeknē  Futbola laukuma apgaismojuma būvniecība  Jauna būvniecība  161  23.05.2018.  Izdot  24.05.2018.
 Kosmonautu ielā 6, Rēzeknē  Rēzeknes 6. vidusskolas stadiona labiekārtošana  Jauna būvniecība. Novietošana. Pārbūve  149  17.05.2018.  Izdot  23.05.2018.
 18. novembra ielā 41, Rēzekne  Datortomogrāfijas kabineta izveide SIA “Rēzeknes slimnīca” stacionāra ēkas 1.stāva, 3.blokā, telpu grupas pārbūve  Jauna būvniecība  145  10.05.2018.  Izdot  24.05.2018.
 Skolas ielā 10-2, Rēzeknē  Dzīvokļa pārbūve par biroja telpām  Pārbūve  146  17.05.2018.  Izdot  18.05.2018.
 Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē  Maģistrālās siltumtrases posma rekonstrukcija no koģenerācijas stacijas Atbrīvošanas alejā 155A līdz siltumkamerai SK-1, Rēzeknē  Pārbūve  144  10.05.2018.  Izdot  14.05.2018.
 Meža ielā 1, Rēzeknē  Administratīvās ēkas pārbūve  Pārbūve  139  09.05.2018.  Izdot  14.05.2018.
 Ventspils ielā 1A, Rēzeknē  Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve, šķūņa būvniecība  Jauna būvniecība. Pārbūve 138  09.05.2018.  Izdot  14.05.2018.
Dārzu ielā 12-2, Rēzeknē  Dzīvokļa Nr.1 pārbūve par ziedu veikalu, pievienojot to veikala telpām  Pārbūve  114  18.04.2018.  Izdot  07.05.2018.
Lauku ielā 4, Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība 120 25.04.2018.  Izdot  27.04.2018.
Parka ielā 15, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība, pagaidu būvju nojaukšana Jauna būvniecība 119 25.04.2018.  Izdot  27.04.2018.
Celtnieku ielā 5, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 117 25.04.2018.  Izdot  27.04.2018.
Zilupes ielā 2B, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un žoga būvniecība Jauna būvniecība 97 11.04.2018.  Izdot  13.04.2018.
Skolas ielā 10, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.3 pārbūve Pārbūve 82 21.03.2018.  Izdot  23.03.2018.
Atbrīvošanas alejā 120-3, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.3 pārbūve par ārstniecības privātprakses kabinetu Pārbūve 76 15.03.2018.  Izdot  19.03.2018.
Rīgas ielā 1, Rēzeknē Katlu mājas pārbūve, divu ūdens sildīšanas pīķa slodzes katlu uzstādīšana Pārbūve 67 28.02.2018.  Izdot  02.03.2018.
Noliktavu ielā 14, Rēzeknē Graudu pieņemšanas, pirmapstrādes un uzglabāšanas kompleksa būvniecība Pārbūve. Jauna būvniecība 66 28.02.2018.  Izdot  09.03.2018.
Lakstīgalu ielā 12, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, šķūņa un garāžas nojaukšana  Nojaukšana. Pārbūve  63 21.02.2018.  Izdot  26.02.2018.
Atbrīvošanas alejā 169A un Atbrīvošanas alejā 173C, Rēzeknē Izejvielu pirmsapstrādes laukums, savienojošā ceļa izbūve  Jauna būvniecība.  52 14.02.2018.  Izdot  16.02.2018.
 Gvardes ielā 9, Rēzeknē  Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas nojaukšana un garāžas būvniecība  Jauna būvniecība. Nojaukšana. Pārbūve  44  07.02.2018.  Izdot  12.02.2018.
 Bukmuižas ielā 10, Rēzeknē  Noliktavas pārbūve par santehnikas preču veikalu  Pārbūve  35  31.01.2018.  Izdot  12.02.2018.
 Egļu ielā 5, Rēzeknē  Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība  Jauna būvniecība  34  31.01.2018.  Izdot  02.02.2018.
 Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē  Katlu mājas ēkas būvniecība un aprīkošana ar 2x3MW ar šķeldu kurināmiem un ūdens sildāmajiem apkures katliem un noliktavas būvniecība  Jauna būvniecība  37  31.01.2018.  Izdot  31.01.2018.
 Varoņu ielā 32, Rēzeknē  Nepabeigtas caurlaides ēkas pārbūve par veikalu  Pārbūve  32  31.01.2018.  Izdot  05.02.2018.
 Meža ielā 3, Rēzeknē  Dzīvojamās mājas pārbūve, garāžas būvniecība un saimniecības ēku nojaukšana  Jauna būvniecība. Nojaukšana. Pārbūve  31  31.01.2018.  Izdot  02.02.2018.
 No centrālā siltuma punkta līdz dzelzceļam Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē  Siltumtrases posma pārbūve  Pārbūve  29  24.01.2018.  Izdot  26.01.2018.
 Raiņa ielā 55, Rēzeknē  Esošo palīgēku nojaukšana un saimniecības ēku būvniecība  Jauna būvniecība. Nojaukšana  23  17.01.2018.  Izdot  22.01.2018.
 Noliktavu ielā 14, Rēzeknē  Minerālmēslu noliktavas nojaukšana  Nojaukšana  19  17.01.2018.  Izdot  25.01.2018.
Atbrīvošanas alejā 115 k-2, Rēzeknē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīcas pārbūve Pārbūve  18  17.01.2018.  Izdot  24.01.2018.
Atbrīvošanas alejā 155C, 155C K-1, K-2, K-3 Rēzeknē Ražošanas ēku pārbūve un caurlaides ēkas nojaukšana Nojaukšana. Pārbūve  12  10.01.2018.  Izdot  16.01.2018.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2019 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?