Atbilstoši Būvniecības likuma 27.02.2019. grozījumiem un 14. panta sestās daļas, kas stājās spēkā 13.03.2019., informāciju par būvniecības iecerēm un būvatļaujām vairs nevajag publicēt pašvaldības mājas lapā.

Šo informāciju var skatīties Būvniecības Informācijas Sistēmā (BIS).

Būvniecības ieceres realizācijas vieta Objekta nosaukums Iecerētās būves veids Lēmums par būvatļauju vai atteikumu izsniegt būvatļauju  Būvatļauja stājas spēkā Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi (BL 15.panta otrajā daļā minētajā gadījumā) Būvatļaujas nosacījumu grozījumi (BL 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 daļā minētajā gadījumā)
Nr. Datums Saturs Datums Datums
 Rīgas ielā 22, Rēzekne  Lopu novietnes paplašināšana  Jauna būvniecība  90 06.03.2019. Izdot  12.03.2019.
 Rīgas ielā 22, Rēzekne  Taras un fasēšanas ceha būvniecība  Jauna būvniecība  89 06.03.2019. Izdot  12.03.2019.
 Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē  Administratīvās ēkas austrumu korpusa pārbūve  Lietošanas veida maiņa bez pārbūves. Pārbūve  88 06.03.2019. Izdot  12.03.2019.
 Komunālā ielā 13, Rēzeknē  Ražotnes elektrotīkla pieslēguma izbūve II.kārta  Jauna būvniecība  81 27.02.2019. Izdot  05.03.2019.
 Komunālā ielā 13, Rēzeknē  Ražotnes elektrotīkla pieslēguma izbūve I.kārta  Jauna būvniecība  80 27.02.2019. Izdot  05.03.2019.
 Jaunupes ielā 13, Rēzekne  Dzīvojamās mājas pārbūve  Pārbūve  77 27.02.2019. Izdot  05.03.2019.
 Zaļajā ielā 4, Rēzeknē  Dzīvojamās mājas pārbūve  Jauna būvniecība. Pārbūve  66 20.02.2019. Izdot  22.02.2019.
 Liepu ielā 72, Rēzekne  Dzīvojamās mājas pārbūve, šķūņu nojaukšana, pirts un saimniecības ēkas būvniecība  Jauna būvniecība. Nojaukšana. Pārbūve  65 20.02.2019. Izdot  22.02.2019.
 Strādnieku šķērsielā, Rēzeknē  10kV sadales SP-3R pārbūve  Jauna būvniecība. Nojaukšana  43 30.01.2019. Izdot  01.02.2019.
 Blaumaņa ielā 4B, Rēzeknē  Automazgātuves būvniecība  Jauna būvniecība  41 30.01.2019. Izdot  06.02.2019.
 Raiņa ielā 38, Rēzekne  Dzīvojamās mājas pārbūve un saimniecības ēku būvniecība  Jauna būvniecība. Pārbūve  39 30.01.2019. Izdot  01.02.2019.
 Andreja Upīša ielā 100A, Rēzeknē  Dzīvojamās mājas būvniecība  Jauna būvniecība  37 30.01.2019. Izdot  01.02.2019.
 Pulkveža Brieža ielā 3A-51, Rēzeknē  Dzīvokļa Nr.51 pārbūve  Pārbūve  33 30.01.2019. Izdot  01.02.2019.
 Raiņa ielā 39A, Rēzeknē  Saimniecības ēku demontāža un saimniecības ēkas būvniecība  Jauna būvniecība. Nojaukšana  32 30.01.2019. Izdot  01.02.2019.
 Atbrīvošanas alejā 126, Rēzeknē  Autotransporta stāvlaukuma izbūve  Jauna būvniecība 23 16.01.2019. Izdot 23.01.2019.
 Varoņu ielā 11A, Rēzeknē  Profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūve  Pārbūve 19 16.01.2019. Izdot 23.01.2019.
 Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē  Mācību korpusa kāpņu atjaunošana  Atjaunošana 18 16.01.2019. Izdot 20.01.2019.
paredzētā adrese 18.Novembra ielā 12-14, Rēzeknē  Dzīvokļu Nr.14 un Nr.13 apvienošana 18.Novembra ielā 12  Pārbūve 17 16.01.2019. Izdot 24.01.2019.
18.novembra ielā 12A, Rēzeknē Stāvlaukuma pārbūve Pārbūve 11 09.01.2019. Izdot 13.01.2019.
Atbrīvošanas alejā 122, Rēzeknē Tirdzniecības centra telpu grupas 001 atjaunošana, durvju ailes izbūve Atjaunošana 6 09.01.2019. Izdot 13.01.2019.
Komunālās ielas posms, Rēzeknē Komunālās ielas savienojošā posma izbūve Jauna būvniecība 2 03.01.2019. Izdot 10.01.2019.

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?