Profesionālā izglītība

Rēzeknē tiek piedāvātas lieliskas iespējas apgūt profesionālo izglītību. Austrumlatgales Profesionālā vidusskola izveidota 2011. gada 1.septembrī, apvienojot Rēzeknes Profesionālo vidusskolu, Rēzeknes 14. arodvidusskolu, Lūznavas Profesionālo vidusskolu, Viļānu 41. arodvidusskolu, Zilupes arodvidusskolu un Latgales Amatniecības meistaru skolu. 2014. gadā izglītības iestādes nosaukums tika mainīts uz Rēzeknes Tehnikums. Tā ir iespēja Rēzeknes un arī citu pilsētu jaunatnei kvalitatīvi apgūt mūsdienās pieprasītus amatus. Rēzeknē darbojas arī Valsts Robežsardzes koledža, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, kā arī Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola.

Rēzeknes tehnikums

Juridiskā adrese: Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV 4604.
Tālrunis 646 33664.
E-pasta adreses: pasts@rezeknestehnikums.lv
Mājaslapa: www.apv.lv.
Vadības komanda: direktore Benita Virbule, direktora vietniece mācību darba jomā Terēze Sperga, direktora vietniece izglītības satura un attīstības jomā Irēna Kroiče, direktora vietniece audzināšanas darba jomā Solvita Pavlovska, galvenā grāmatvede Emerita Vanaga

Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola

Adrese: Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV 4601.
Tālruņi: 646 22480, 646 24474.
E-pasta adrese jirmv@jirmv.lv
Mājaslapa: www.jirmv.lv
Vadības komanda: direktors Raimonds Arbidāns, direktora vietniece mācību darbā Ilona Čudare, struktūrvienības vadītāja mūzikas skolā Ilze Rauza, izglītības metodiķe Solvita Ivanova.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Adrese: Baznīcas iela 34 a, Rēzekne, LV 4601.
Tālruņi: 646 22615, 646 22676.
E-pasta adreses: rmv@inbox.lv, ineserat@inbox.lv
Mājaslapa: http://rmdv.lv
Vadības komanda: direktore Ilma Šteinberga, direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā Inese Ratniece, projektu vadītāja Inga Čekša-Ratniece, ārējo sakaru daļas vadītāja Ināra Groce.

Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skola

Adrese: 18.novembra iela 39, Rēzekne, LV 4600.
Tālrunis 646 23294.
E-pasts adrese bjss@rezekne.lv
Vadības komanda: direktors Žanis Ārmanis, direktora vietniece izglītības jomā Marina Krievāne, metodiķes Dana Koršenkova, Sandra Ceriņa.
Mērķauditorija – bērni un jaunieši no 8 līdz 25 gadiem.
Mācību valoda – latviešu.
Īsteno šādas programmas: basketbols, florbols, futbols, grieķu-romiešu cīņa, peldēšana, šahs, teniss, vieglatlētika.

Bērnu mākslas skola

Adrese: Baznīcas iela 34a, Rēzekne, LV-4600.
Tālrunis 646 21716.
Vadītāja Kristīne Binduka.
Mērķauditorija – bērni un jaunieši no 10 līdz 16 gadiem.
Mācību valoda – latviešu.
Īsteno programmu “Vizuāli plastiskā māksla”.

Zanes Mūzikas skola

Adrese: Viļānu iela 2, Rēzekne, LV-4601.
Tālrunis 29386611.
E-pasta adrese: zanesskola@inbox.lv
Vadības komanda: vadītāja Zane Vancāne.
Īsteno šādas izglītības programmas: akordeona spēle, klavierspēle, vijoles spēle, ģitārspēle, sitaminstrumentu spēle.
Skolas mērķis – audzināt izglītotus klausītājus, tāpēc Zanes Mūzikas skolā var mācīties visi, neņemot vērā ne vecumu, ne muzikālās spējas.
Pašnovērtējuma ziņojums 2020.

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?