Pakalpojuma apraksts

Psihologa pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu personai krīzes situācijā, kas radusies sakarā ar invaliditātes noteikšanu bērnam, kā arī lai personas ar invaliditāti un viņu likumiskie pārstāvji varētu panākt un saglabāt maksimālu patstāvību, pilnīgas fiziskas, garīgas, sociālās un profesionālās spējas.

Psihologa pakalpojums par vienu invaliditātes noteikšanas gadījumu personai un tās likumiskajam pārstāvim kopā ir desmit 45 minūšu konsultācijas.

Psihologa konsultācijas bērns varēs saņemt gada laikā, kopš viņam pirmo reizi piešķirta invaliditāte. Ja šajā laikā bērns jau būs sasniedzis 18 gadu vecumu, viņam vai viņa likumiskajam pārstāvim pašvaldības sociālajā dienestā būs jāiesniedz rakstveida iesniegums par psihologa pakalpojuma piešķiršanu.

Nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Pārvaldes Atbalsta nodaļā un, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

  • personas vārdu, uzvārdu, personas kodu;
  • deklarēto dzīvesvietas adresi un faktisko dzīvesvietas adresi, ja tā atšķiras no deklarētās;
  • personas likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi un faktisko dzīvesvietas adresi, ja tā atšķiras no deklarētās;
  • pakalpojuma saņēmēju (vai pakalpojuma saņēmējus);
  • vēlamo psihologa pakalpojuma sniedzēju (ja ir zināms);
  • vēlamāko saziņas veidu ar sociālo dienestu (attiecīgi norāda tālruņa numuru, e-pasta adresi vai pasta adresi).

Kontaktinformācija

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Atbalsta nodaļā.

Kontaktinformācija pa tālruni: 28302279.

Cena

Pakalpojumu finansē no valsts budžeta.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?