Projekta nosaukums

Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru

Projekta mērķis

Kovšu ezeram pieguļošās teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradēto teritoriju, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekts paredz

Projekta galvenās darbības ir Brīvības ielas posma un Ezera ielas posma rekonstrukcija, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve rekonstruējamajos Brīvības ielas un Ezera ielas posmos, Kovšu ezera parka būvniecība, būvdarbu autoruzraudzība, būvdarbu būvuzraudzība un publicitātes pasākumi.

Projektā plānoto darbību rezultātā tiks radītas 15 jaunas darba vietas, piesaistītas papildus nefinanšu investīcijas 2 500 000 eiro apmērā un par 21,5 ha samazinātas degradētās teritorijas.

Projekta darbību – Brīvības ielas posma un Ezera ielas posma rekonstrukcija, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve rekonstruējamajos Brīvības ielas un Ezera ielas posmos, būvdarbu autoruzraudzība, būvdarbu būvuzraudzība, īstenošana uzsākta 2019. gada aprīlī:

ĢenerāluzņēmējsBūvuzraudzībaAutoruzraudzība
 SIA “Ceļi un tilti” SIA “Geo Consultants” SIA “Belss”

Projekta darbību – publiskās teritorijas labiekārtošanas darbi, ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība un to funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo sabiedrisko pakalpojumu pieslēgumu būvniecība un teritorijas labiekārtošanas darbi (Kovšu ezera parka būvniecība), būvdarbu autoruzraudzība, būvdarbu būvuzraudzība, īstenošana uzsākta 2019. gada decembrī:

ĢenerāluzņēmējsBūvuzraudzībaAutoruzraudzība
 SIA “Latgalija”Pilnsabiedrība “Akorda & Firma L4” SIA “5.IELA”

Finansējums un izmaksas

Kopējās izmaksas, EURSadalījums pa finanšu avotiem (%), EUR
Neattiecināmās izmaksasAttiecināmās izmaksas
PubliskāsPrivātāsEiropas Reģionālās attīstības fonds

(53,92%)

Valsts budžeta dotācija

(13,82%)

Pašvaldības finansējums

(32,25%)

9 131 735,113 691 139,78804 287,392 500 000,00640 892,381 495 415,56

Projekta īstenošanas laiks

2019. gada 31. maijs – 2021. gada 27. augusts

Citi dati

31.05.2019. parakstīta vienošanās Nr.Nr.5.6.2.0/18/I/005 par projekta “Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru” īstenošanu.

Projekts tiek īstenots 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

Video

Publikācijas par projekta īstenošanu

Pabeigti būvdarbi Kovšu ezera projektā (17.08.2021.)

Atsākušies būvdarbi Kovšu ezera projektā (22.04.2021.)

Izsludinātas nomas tiesību izsoles objektiem pie Kovšu ezera (11.03.2021.)

Turpinās tehnoloģiskais pārtraukums Kovšu ezera projektā (26.02.2021.)

Kovšu ezera krastos turpinās aktīvi būvdarbi (25.11.2020.)

Pieņemti ekspluatācijā pārbūvētie Brīvības un Ezera ielu posmi (28.08.2020.)

Spāru svētki Kempinga zonas administratīvajai ēkai (10.08.2020.)

Tiks atsākti būvdarbi Brīvības ielā un Ezera ielā (09.04.2020.)

Kovšu ezera krasti aktīvi mainās (26.03.2020.)

Uzsākti Kovšu ezera parka izveides darbi (27.01.2020.)

Noslēgts līgums par Kovšu ezera parka izveidi Rēzeknē, sakārtojot piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas (11.12.2019.)

Tehnoloģiskais pārtraukums Brīvības un Ezera ielu būvdarbiem (6.12.2019.)

Tiks slēgts Ezera ielas posms (6.09.2019.)

Brīvības un Ezera ielās uzsākta trotuāra izbūve (4.09.2019.)

Satiksmes ierobežojumi Brīvības ielā (29.08.2019.)

Būs slēgts Brīvības ielas posms (16.08.2019.)

6. augustā tiks ierobežota satiksme Brīvības ielā (29.07.2019.)

Sakarā ar siltumtrases rekonstrukciju karstā ūdens nebūs mājās Brīvības un Pils ielās (22.07.2019.)

Būs slēgta satiksme Brīvības un Viļānu ielu posmā (17.06.2019.)

Aktīvi notiek būvdarbi Brīvības un Ezera ielās (05.06.2019.)

Rekonstruējot siltumtrasi Brīvības ielā, tiks pārtraukta karstā ūdens apgāde (15.05.2019.)

Brīvības ielas posms būs slēgts līdz 9. jūnijam (13.05.2019.)

Sakarā ar Brīvības ielas rekonstrukciju tiks pārtraukta karstā ūdens apgāde (08.05.2019.)

Tiks slēgts Brīvības ielas posms (01.04.2019.)

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2022 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?