Projekta nosaukums

Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir teritoriju revitalizācija, reģenerējot Rēzeknes pilsētas degradētās teritorijas, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekts paredz

Projektā ir paredzētas sekojošas aktivitātes:

  • Brīvības ielas posma pārbūve 190 m garumā, veicot ceļa seguma, trotuāru, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūvi, apgaismojuma nomaiņu, jaunu ūdensvada un sadzīves kanalizācijas atzaru izbūvi uz degradēto teritoriju. AS “Sadales tīkls” kabeļu pārcelšana.
  • Autostāvvietu un piebraucamo ceļu izbūve, teritorijas labiekārtošana. Autostāvvietu un piebraucamo ceļu izveidošanai paredzēti divi pieslēgumi Brīvības ielai. Kopējais autostāvvietu skaits autonovietnē – 58, no tām trīs ir invalīdu stāvvietas un viena operatīvajam transportam. Tiks izbūvēts lietus kanalizācijas kolektors, jauni bruģēti gājēju celiņi ar noteiktām vides pieejamības prasībām un apgaismojumu. Pozitīvai ietekmei uz vidi ir paredzēta apzaļumošana un apstādījumi – koki un krūmi.
  • Siltumtīklu būvniecība. Tiks izbūvēts jauns siltumtīklu atzars uz rekreācijas centra ēku, kā arī pārbūvēts novecojušais siltumtrases posms projekta īstenošanas degradētajā teritorijā. Sadarbības partneris – AS “Rēzeknes siltumtīkli”.
  • Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve. Lai nodrošinātu ūdens padevi saimniecības un ugunsdzēsības vajadzībām, tiks izbūvēts jauns ūdensvads un sadzīves kanalizācija. Notekūdeņus paredzēts novadīt kanalizācijā ar pieslēgumu pie esošas saimniecības kanalizācijas Brīvības ielā. Sadarbības partneris – SIA “Rēzeknes ūdens”.
  • Rekreācijas kompleksa ēkas izbūve. Ēka projektēta 3 stāvos un tā būs piemērota ūdens relaksācijas centram. Ēka 3076 m2 platībā, tiks iznomāta komersantam, kas tiks izvēlēts konkursa kārtībā. Ēkas infrastruktūra projektēta, lai tā ir vispārēji izmantojama jebkurai nozarē strādājošai kapitālsabiedrībai, ņemot vērā ēkas plānoto funkcionālo mērķi. Elektroenerģijas nodrošināšanai atjaunojamā degradētajā teritorijā ir paredzēta apakšstacija ar jaudu 771 kW. Pēc uzbūves apakšstacija paliek AS “Sadales tīkls” īpašumā.
Būvdarbi Projekta autors Būvuzraudzība
 SIA “Arčers”  SIA “ARX arhitekti”  SIA “Marčuks”

Finansējums un izmaksas

Projekta kopējie izdevumi ir 8 044 430,38 eiro, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 7 181 301,63 eiro.

Atbalsta summa: 100 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 7 181 301,63 eiro, no tās:

  • Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums: 70,02% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 5 028 013,66 eiro,
  • Valsts budžeta dotācija pašvaldībām: 3,71 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 266 188,96 eiro,
  • Pašvaldības finansējums: 23,19 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 665 354,06 eiro,
  • Privātās attiecināmās izmaksas: 3,09 % no attiecināmiem izdevumiem, nepārsniedzot 221 744,95 eiro.

Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 863 128,75 eiro, ko finansēs pašvaldība.

Projekta īstenošanas laiks

2020. gada augusts – 2022. gada decembris

Citi dati

2020. gada 5. augustā Rēzeknes pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai” īstenošanu (Nr. 5.6.2.0/19/I/021).

Projekts tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumu “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros.

NAP ERAF logo

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?