Projekta nosaukums

Stacijas ielas posma pārbūve no Atbrīvošanas alejas līdz Zemnieku ielai, Rēzeknē

Projekta mērķis

Satiksmes infrastruktūras uzlabošana Stacijas ielas posmā no Atbrīvošanas alejas līdz Zemnieku ielai, Rēzeknē.

Projekts paredz

Projektā tiks pārbūvēta Stacijas ielas brauktuve ~659 m kopgarumā.

Pārbūves rezultātā paredzēts apvienot Atbrīvošanas alejas nobrauktuves un uzbrauktuves pieslēguma vietu Stacijas ielai un Dārza ielas satiksmes mezglus. Paredzēts izbūvēt ovāla veida rotācijas apli, tādējādi uzlabojot satiksmes drošību.

Rotācijas apli Raiņa un Stacijas ielu krustojumā paredzēts veidot kā “turbo” apli ar papildus joslu izveidi tieši virzienā pa Stacijas ielu, tādējādi uzlabojot mezgla caurlaides spēju.

Paredzēts atjaunot stāvlaukumu pie stacijas “Rēzekne 2”. Paredzētas arī satiksmes organizācijas izmaiņas laukumā, pārvietojot autobusu pieturu uz centrālo saliņu, mainot taksometru stāvvietu izvietojumu, kā arī paplašinot esošo stāvlaukumu, paredzot papildus stāvvietas.

Tiks veikti apjomīgi labiekārtošanas darbi un uzlabota infrastruktūra gan gājējiem, gan velobraucējiem.

Projektā plānotās aktivitātes:

  • brauktuves un nobrauktuvju seguma atjaunošana un izbūve; ietvju pārbūve;
  • veloceļa izbūve;
  • ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve/ pārbūve;
  • ielu apgaismojuma atjaunošana un izbūve;
  • sakaru kanalizācijas tīklu pārbūve;
  • satiksmes organizācijas līdzekļu atjaunošana un izbūve;
  • teritorijas labiekārtošana.
Ģenerāluzņēmējs Būvuzraudzība Autoruzraudzība
 SIA “Ceļi un tilti”  SIA “KEM” SIA “BM-projekts

Finansējums un izmaksas

Investīciju projekts tiek īstenots no finanšu līdzekļiem, kas piešķirti ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību.

Plānotās investīcijas: 3 270 377,09 eiro.

Projekta īstenošanas laiks

2021. gada augusts – 2022. gada decembris

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?