EU emblem and statemet

Projekta nosaukums

Ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana tūrisma attīstībai Latvijas-Krievijas robežpilsētās Rēzeknē un Ostrovā

Pievilcīga pilsētvide

LV-RU-017

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir pārveidot pilsētu ūdens resursus Rēzeknē un Ostrovā par ilgtspējīgāku un pievilcīgāku vietu to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, saglabājot līdzsvaru starp sociālajiem, ekonomiskajiem un vides faktoriem.

Projekts paredz

Projekta gaitā vietējie tūrisma dalībnieki saņems apmācības mārketingā, sadarbībā (klasteru veidošanā), tūrisma attiecībās ar ilgtspējīgu pārvaldību un dabas resursiem. Projekta partneri izstrādās pētījumus par ūdens baseiniem Rēzeknē un Ostrovā, izveidos materiālus ilgtspējīgiem ūdens krastmalu tūrisma maršrutiem. Tiks izstrādāta integrēta dabas resursu pārvaldības rokasgrāmata un kopīga pārrobežu pieeja integrēto dabas resursu pārvaldības studiju procesam. Tiks veikti uzlabojumi divu ūdenskrātuvju krastos, kas pozitīvi ietekmēs apmeklētāju skaita palielināšanos uzlabotajos Programmas teritorijas dabas objektos.

Finansējums un izmaksas

Rēzeknes pilsētas domes budžets projektā – 47,42 % jeb 294 472,41 eiro.

Programmas finansējums – 265 025,17 eiro.

Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums – 10% (t.sk. valsts budžeta dotācija – 5%) jeb 29 447,24 eiro.

Kopējais projekta budžets ir 621 021,77 eiro. Projekta līdzfinansējums no pārrobežu sadarbības programmas ir 558 919,59 eiro.

Projekta īstenošanas laiks

2019. gada 1. jūnijs – 2022. gada 1. jūnijs

Citi dati

Projekta partneri:

  • Rēzeknes pilsētas dome
  • Ostrovas rajona administrācija
  • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
  • Pleskavas valsts universitāte

Projekta Facebook lapa.

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?