EU emblem and statemet

Projekta nosaukums

Zaļās pilsētvides plānošana un pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai Latvijas – Krievijas robežpilsētās (Zaļās pilsētas plānošana)

LV-RU-021

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir pilsētas degradēto teritorija efektīva un racionāla izmantošana un pārveidošana par pievilcīgām teritorijām.

Projekts paredz

Projekta realizācijas laikā pašvaldības speciālisti apgūs teorētiskās zināšanas par pilsētvides plānošanu, degradēto teritoriju revitalizēšanu un tūrisma attīstīšanu. Tiks piesaistīti ārējie eksperti, kas piedalīsies semināros un meistarklasēs, informēs sabiedrību par pilsētas zaļo teritoriju efektīvu izmantošanu. Projekta dalībnieku idejas tiks prezentētas vietējai pašvaldībai, lai tiktu iekļautas teritorijas plānošanas dokumentos, nodrošinot to pielietojumu ilgtermiņā. Meistarklašu laikā gūtās atziņas tiks apkopotas Rokasgrāmatā stratēģisko dokumentu plānošanas speciālistiem. Projekta ietvaros tiks revitalizētas divas degradētās teritorijas (32 689 m2 Rēzeknē un 1,09 ha Pleskavā), padarot tās par racionāli izmantojamām un pievilcīgām teritorijām gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem.

Finansējums un izmaksas

Rēzeknes pilsētas domes budžets projektā – 345 555,28 eiro.

Programmas finansējums – 310 999,75 eiro.

Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums – 10% (t.sk. valsts budžeta dotācija – 5%) jeb 34 555,53 eiro.

Kopējais projekta budžets ir 650 560,77 eiro. Projekta līdzfinansējums no pārrobežu sadarbības programmas ir 585 504,69 eiro.

Projekta īstenošanas laiks

2019. gada 1. jūnijs – 2022. gada 1. jūnijs

Citi dati

Projekta partneri:

  • Rēzeknes pilsētas dome
  • Pleskavas pilsētas administrācijas Būvniecības departaments

Kopējais projekta budžets ir 650 560,77 eiro. Projekta līdzfinansējums no pārrobežu sadarbības programmas ir 585 504,69 eiro.

 

Projekta Facebook lapa.

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?