Numurs Nosaukums Adrese
15 Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā http://likumi.lv/ta/id/203044-par-papildu-materialo-palidzibu-rezeknes-pilsetas-pasvaldiba
28 Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā http://likumi.lv/ta/id/243771-par-socialajiem-pakalpojumiem-rezeknes-pilsetas-pasvaldiba
70 Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā http://likumi.lv/ta/id/263408-par-socialo-palidzibu-rezeknes-pilsetas-pasvaldiba
54 Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai http://likumi.lv/ta/id/271108-par-rezeknes-pilsetas-pasvaldibas-atbalstu-higienas-un-veselibas-aprupes-pakalpojumu-sanemsanai
58 Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā http://likumi.lv/ta/id/271175-saistosie-noteikumi-par-gimenes-vai-atseviski-dzivojosas-personas-atzisanu-par-maznodrosinatu-rezeknes-pilsetas-pasvaldiba
26 Par nosacījumiem ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā https://likumi.lv/ta/id/296077-par-nosacijumiem-gimenes-personas-atzisanai-par-trucigu-rezeknes-pilsetas-pasvaldiba

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?