Numurs Nosaukums Adrese
15 Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā http://likumi.lv/ta/id/203044-par-papildu-materialo-palidzibu-rezeknes-pilsetas-pasvaldiba
28 Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā http://likumi.lv/ta/id/243771-par-socialajiem-pakalpojumiem-rezeknes-pilsetas-pasvaldiba
54 Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai http://likumi.lv/ta/id/271108-par-rezeknes-pilsetas-pasvaldibas-atbalstu-higienas-un-veselibas-aprupes-pakalpojumu-sanemsanai
5 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā https://likumi.lv/ta/id/312612-par-gimenes-vai-atseviski-dzivojosas-personas-atzisanu-par-trucigu-vai-maznodrosinatu-un-socialas-palidzibas-pabalstiem
4 Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam https://likumi.lv/ta/id/312611-par-rezeknes-pilsetas-pasvaldibas-atbalstu-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?