NumursNosaukumsAdrese
35Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Rēzeknes pilsētas pašvaldībāhttps://likumi.lv/ta/id/320511-par-maznodrosinatas-majsaimniecibas-ienakumu-slieksni-rezeknes-pilsetas-pasvaldiba
15Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībāhttp://likumi.lv/ta/id/203044-par-papildu-materialo-palidzibu-rezeknes-pilsetas-pasvaldiba
28Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībāhttp://likumi.lv/ta/id/243771-par-socialajiem-pakalpojumiem-rezeknes-pilsetas-pasvaldiba
54Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanaihttp://likumi.lv/ta/id/271108-par-rezeknes-pilsetas-pasvaldibas-atbalstu-higienas-un-veselibas-aprupes-pakalpojumu-sanemsanai
5Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībāhttps://likumi.lv/ta/id/312612-par-gimenes-vai-atseviski-dzivojosas-personas-atzisanu-par-trucigu-vai-maznodrosinatu-un-socialas-palidzibas-pabalstiem
4Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnamhttps://likumi.lv/ta/id/312611-par-rezeknes-pilsetas-pasvaldibas-atbalstu-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2022 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?