Darba kārtība

 1. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 06.12.2018. lēmumā Nr.581.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 2. Par uzmērītu zemes vienību platību precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 4. Par rezerves zemes piekritību Rēzeknes pilsētas pašvaldībai.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 5. Par rezerves zemes (starpgabalu) piekritību Rēzeknes pilsētas pašvaldībai.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 6. Par dzīvokļu jautājumiem (3 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 7. Par dzīvojamās mājas Stacijas ielā 5, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 8. Par zemes vienību iznomāšanu (5 lēmumprojekti: Daugavpils ielā 24A, A. Upīša ielā 28A, F.Trasūna ielā 66B, J.Tiņanova ielā 49C, Ļermontova ielā 34).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 9. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemes vienību Lauku ielā 19, Rēzeknē.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 10. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemesgabalu Rīgas ielā 77, Rēzeknē.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 11. Par apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Aleksejam Stecam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 12. Par apmaksātā papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?