1285. gads

Gads, kurā pirmo reizi vēstures dokumentos minēta Rēzekne

1773. gads

Gads, kurā Rēzekne ieguvusi pilsētas tiesības

17,5 km2

Rēzeknes pilsētas platība 2019. gadā
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads2020. gads
Rēzeknes pilsētas pašvaldības pamatbudžets, izdevumitūkst. eiro34701252923129641004429074550332263308153131038122606376106250691
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads2020. gads
Iedzīvotāju skaits Rēzeknē, gada sākumācilv.351263444433456324223137830756299482931728692 2817428156 2782027613
Iedzīvotāju skaita izmaiņascilv.-682-988-1034-1044-622-808-631-625-518 -18 -336 -207
Iedzīvotāju dabiskais pieaugumscilv.-131-141-282-200-199-206-230-215-185 -170-247-195
Migrācijas saldocilv.-551-847-752-844-423-602-401-357-333 152-89-12
Demogrāfiskā slodze uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiemcilv.495487498533555572591609624613632 651
Iedzīvotāju vidējais vecumsgadi40,540,841,141,442,243,143,143,443,343,343,4 43,4
Iedzīvotāji pēc tautības:cilv.
latvieši159231573715533147931444214144137811348613164130281314813086
krievi172541694116597148911421313846133821302712675123011212011815
citas tautības270628482944273827232766278528042853133313951609
Iedzīvotāju blīvums gada sākumācilv. uz 1km2 teritorijas199419741630180117531709166416291594156515641546
Reģistrētās laulībasskaits201156139191186137166164174 166156 192
Šķirtās laulībasskaits10395901281161039586 868080
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads2020. gads
Strādājošo skaits pamatdarbā vidēji gadātūkst. cilv.15,612,712,112,012,312,112,2 1414 13 14,714,8
Darba devēju skaits gada sākumā, VID dati bez IKskaits126413431392146815741658170410351128 1844 1239598
Bezdarba līmenis gada beigās, īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitāprocentuāli11,823,423,017,919,816,615,216,415,7 10,39,18,6
Reģistrēto bezdarbnieku skaitscilv.198340003972338729522517231222302100179315731451

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa sabiedriskajā sektorā Rēzeknē

RādītājiMērvienība2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads2020. gads
Bruto eiro518515532549569595638682738821837842
Neto eiro387372380392411436460497534604615621
RādītājiMērvienība2007. gads2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads2020. gads
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskas vienības kopāskaits168817861773173417831848186218771938 1984 1995 18511850
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskas vienības pa lieluma grupām:skaits
mikro149215831599156816181683169817271803 1844
mazās161171151145143138137128113 120
vidējās32292119202525202018
lielās3322222222
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskas vienības pa uzņēmējdarbības formām:skaits
pašnodarbinātās personas801790810775799830825828865 870 793 804793
individuālie komersanti151188186184183173174161163162148 135137
komercsabiedrības723795763760787834839878903918903 885893
zemnieku un zvejnieku saimniecības1313141514111211999 89
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskas vienības uz 1000 iedzīvotājiemskaits4750505056596163677067 6667
Rēzeknē reģistrēti:
fondi, nodibinājumi un biedrības4846759410711212412912624 23 1918
valsts budžeta iestādes141310786556 66 66
pašvaldību budžeta iestādes1517181212141313121212 1211
Uzņēmumu reģistrēšanas dinamikaskaits14313010011913414111112710891136929226
Likvidēto uzņēmumu skaitsskaits109554989724763701151361331149125
RādītājiMērvienība2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads
Apstrādes rūpniecības neto apgrozījums, A, B, C nozares, CSP datitūkst. eiro42772511666326179614693637936878580 78580
RSEZ uzņēmējsabiedrību darbības rādītāji:
apgrozījumstūkst. eiro247303340854584619845448564726700008446699401105400109500
eksporta apjomstūkst. eiro76351063926094293051981524949180001806529030 19001600
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads
Individuālo dzīvojamo māju nodošana ekspluatācijā, jaunbūveskopējā platība, m²2735, 11mājas2988, 12mājas1860, 9mājas2155, 6mājas560, 3mājas862, 7mājas1234, 5mājas1554, 9mājas800, 4mājas1200, 5mājas1200, 8mājas1300, 5mājas
Dzīvojamo ēku nodošana ekspluatācijā, 2 un vairāku dzīvokļukopējā platība, m²2228, 11dz.3001300, 9dz.
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads2020. gads
Mājokļu skaits gada beigāsskaits152811554615268 134001320013100128001280012700
Vispārējās kārtas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrspersonu skaits400398391381412357333288288272257221
Pirmās kārtas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrspersonu skaits125128123773056292632202820
Piešķirtie dzīvokļi personāmskaits14202816167430237431304
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads
Siltumenerģijas piegāde iedzīvotāju sadzīves vajadzībāmtūkst. MWh87,395,5101,787,191,592,389,887,296,5 95,494,991,3
Ūdens ņemšana no dabīgajiem avotiem, SIA „Rēzeknes Ūdens”tūkst. m²166116831645156215851530112415631569148815991671
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads
Kaitīgo vielu izplūde atmosfērā no stacionāriem avotiem, vidēji uz 1 hektāru pilsētas zemjutonnas0,120,120,120,180,260,200,20,3 0,50,60,50,7
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads
Slimnīcu skaitsskaits111111111111
Gultu skaits slimnīcā, tikai Rēzeknes slimnīcaskaits385349353349340339319327319304319327
Visu speciālistu ārstu skaitsskaits143142140138154136136114 110124124124
Ārstniecības personu skaits ar vidējo un augstāko medicīnisko izglītībuskaits372387345326335315268299 416426445443
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads2020. gads
Pašvaldības sociālo pabalstu saņēmēju skaitsskaits5106574663166944680761255848392253696252428836234300
Pašvaldībā izmaksāti pabalsti trūcīgiem iedzīvotājiemtūkst. eiro1119150019621875141213681072126197411398701380
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads2020. gads
Vispārizglītojošo skolu skaitsskaits11111111111111111111111010
Vispārizglītojošo skolu skolēnu skaitsskaits47584568440541304011405641544222 42334196 42204189
Pirmsskolas izglītības iestāžu skaitsskaits12121212121212121212111010
Bērnu skaitsskaits16511611162616921671160615971579 15831597 16201634
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads
Publiskās bibliotēkasskaits433333333333
Krājumi publiskajās bibliotēkāseksemplāri, tūkst.1088789838587959597969495
Kultūras un tautas namiskaits222222111111
Muzejiskaits111111111111
Austrumlatvijas koncertzāleskaits1111111
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads
Apkalpoto personu skaitsskaits175581075112292123561369616173173671627516307220152340626786
Apkalpoto ārzemnieku skaitsprocentuāli22,534,641,739,238,941,539,036,142,62 434755,3
skaits394937155122484653236704672758746950 95431089812832
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads
Pārvadāti pasažieri pilsētas satiksmes maršrutu autobusostūkst. cilv.342823062421215524142572248321602117296033333199
Vieglo automobiļu skaitsskaits12898128039148884387468742878089448666853287679419
Vieglo automobiļu skaits iedzīvotāju personiskajā īpašumāskaits uz 1000 iedz.344352260*2622682762993112963563699004
Ceļu satiksmes negadījumiskaits312729193122303024293218

*ar 2010. g. ieviesta jauna norma – transportlīdzekļu izslēgšana no reģistra (30.12.2009. MK noteikumi “Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi”)
Izmantoti CSP un Lursoft dati.

RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads
Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits Rēzeknēskaits744839867907707792841817737639641589
Noziedzīgu nodarījumu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem Rēzeknēskaits214247249283228261284281 259 227229213

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2022 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?