1285. gads

Gads, kurā pirmo reizi vēstures dokumentos minēta Rēzekne

1773. gads

Gads, kurā Rēzekne ieguvusi pilsētas tiesības

17,5 km2

Rēzeknes pilsētas platība 2019. gadā
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads
Rēzeknes pilsētas pašvaldības pamatbudžets, izdevumitūkst. eiro3470125292312964100442907455033226330815313103812260637
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads
Iedzīvotāju skaits Rēzeknē, gada sākumācilv.351263444433456324223137830756299482931728692 2817428156 27820
Iedzīvotāju skaita izmaiņascilv.-682-988-1034-1044-622-808-631-625-518 -18 -336 -207
Iedzīvotāju dabiskais pieaugumscilv.-131-141-282-200-199-206-230-215-185 -170-247-195
Migrācijas saldocilv.-551-847-752-844-423-602-401-357-333 152-89-12
Demogrāfiskā slodze uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiemcilv.495487498533555572591609624613632 651
Iedzīvotāju vidējais vecumsgadi40,540,841,141,442,243,143,143,443,343,343,4 43,4
Iedzīvotāji pēc tautības:cilv.
latvieši159231573715533147931444214144137811348613164130281314813086
krievi172541694116597148911421313846133821302712675123011212011815
citas tautības270628482944273827232766278528042853133313951609
Iedzīvotāju blīvums gada sākumācilv. uz 1km2 teritorijas199419741630180117531709166416291594156515641546
Reģistrētās laulībasskaits201156139191186137166164174 166156 192
Šķirtās laulībasskaits10395901281161039586 868080
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads
Strādājošo skaits pamatdarbā vidēji gadātūkst. cilv.15,612,712,112,012,312,112,2 1414 1314,8
Darba devēju skaits gada sākumā, VID dati bez IKskaits126413431392146815741658170410351128 184495
Bezdarba līmenis gada beigās, īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitāprocentuāli11,823,423,017,919,816,615,216,415,7 10,39,18,6
Reģistrēto bezdarbnieku skaitscilv.198340003972338729522517231222302100179315731451

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa sabiedriskajā sektorā Rēzeknē

RādītājiMērvienība2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads
Bruto eiro518515532549569595638682738821837
Neto eiro387372380392411436460497534604615
RādītājiMērvienība2007. gads2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskas vienības kopāskaits168817861773173417831848186218771938 1984 1995
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskas vienības pa lieluma grupām:skaits
mikro149215831599156816181683169817271803 1844
mazās161171151145143138137128113 120
vidējās32292119202525202018
lielās3322222222
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskas vienības pa uzņēmējdarbības formām:skaits
pašnodarbinātās personas801790810775799830825828865 870 793 804793
individuālie komersanti151188186184183173174161163162148 135137
komercsabiedrības723795763760787834839878903918903 885893
zemnieku un zvejnieku saimniecības1313141514111211999 89
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskas vienības uz 1000 iedzīvotājiemskaits4750505056596163677067 6667
Rēzeknē reģistrēti:
fondi, nodibinājumi un biedrības4846759410711212412912624 23 1918
valsts budžeta iestādes141310786556 66 66
pašvaldību budžeta iestādes1517181212141313121212 1211
Uzņēmumu reģistrēšanas dinamikaskaits143130100119134141111127108911369292
Likvidēto uzņēmumu skaitsskaits1095549897247637011513613311491
RādītājiMērvienība2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads
Apstrādes rūpniecības neto apgrozījums, A, B, C nozares, CSP datitūkst. eiro42772511666326179614693637936878580
RSEZ uzņēmējsabiedrību darbības rādītāji:
apgrozījumstūkst. eiro247303340854584619845448564726700008446699401105400109500
eksporta apjomstūkst. eiro76351063926094293051981524949180001806529030 19001600
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads
Individuālo dzīvojamo māju nodošana ekspluatācijā, jaunbūveskopējā platība, m²2735, 11mājas2988, 12mājas1860, 9mājas2155, 6mājas560, 3mājas862, 7mājas1234, 5mājas1554, 9mājas
Dzīvojamo ēku nodošana ekspluatācijā, 2 un vairāku dzīvokļukopējā platība, m²2228 11.dz.
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads
Mājokļu skaits gada beigāsskaits152811554615268
Vispārējās kārtas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrspersonu skaits400398391381412357333288288272257
Pirmās kārtas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrspersonu skaits1251281237730562926322028
Piešķirtie dzīvokļi personāmskaits1420281616743023743130
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads
Siltumenerģijas piegāde iedzīvotāju sadzīves vajadzībāmtūkst. MWh87.395.5101.787.191.592.389.887.296.5
Ūdens ņemšana no dabīgajiem avotiem, SIA „Rēzeknes Ūdens”tūkst. m²16611683164515621585153011241563156914881599
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads
Kaitīgo vielu izplūde atmosfērā no stacionāriem avotiem, vidēji uz 1 hektāru pilsētas zemjutonnas0.120.120.120.180.260.200.20.3 0.50.6
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads
Slimnīcu skaitsskaits11111111111
Gultu skaits slimnīcā, tikai Rēzeknes slimnīcaskaits385349353349340339319327319304319
Visu speciālistu ārstu skaitsskaits143142140138154136136114124124
Ārstniecības personu skaits ar vidējo un augstāko medicīnisko izglītībuskaits372387345326335315268299
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads
Pašvaldības sociālo pabalstu saņēmēju skaitsskaits5106574663166944680761255848392253696252
Pašvaldībā izmaksāti pabalsti trūcīgiem iedzīvotājiemtūkst. eiro11191500196218751412136810721261974
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads
Vispārizglītojošo skolu skaitsskaits1111111111111111111111
Vispārizglītojošo skolu skolēnu skaitsskaits47584568440541304011405641544222 42334196
Pirmsskolas izglītības iestāžu skaitsskaits1212121212121212121212
Bērnu skaitsskaits16511611162616921671160615971579 15831597
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads
Publiskās bibliotēkasskaits433333333 3
Krājumi publiskajās bibliotēkāseksemplāri, tūkst.1088789838587959597
Kultūras un tautas namiskaits22222211111
Muzejiskaits11111111111
Austrumlatvijas koncertzāleskaits111111
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads
Apkalpoto personu skaitsskaits1755810751122921235613696161731736716275163072201523406
Apkalpoto ārzemnieku skaitsprocentuāli22.534.641.739.238.941.539.036.142.62 4347
skaits394937155122484653236704672758746950 954310898
RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads
Pārvadāti pasažieri pilsētas satiksmes maršrutu autobusostūkst. cilv.342823062421215524142572248321602121
Vieglo automobiļu skaitsskaits1289812803914888438746874287808944866685328767
Vieglo automobiļu skaits iedzīvotāju personiskajā īpašumāskaits uz 1000 iedz.344352260*262268276299311296356369
Ceļu satiksmes negadījumiskaits3127291931223030242932

*ar 2010. g. ieviesta jauna norma – transportlīdzekļu izslēgšana no reģistra (30.12.2009. MK noteikumi “Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi”)
Izmantoti CSP un Lursoft dati.

RādītājiMērvienība2008. gads2009. gads2010. gads2011. gads2012. gads2013. gads2014. gads2015. gads2016. gads2017. gads
Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits Rēzeknēskaits744839867907707792841817737639
Noziedzīgu nodarījumu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem Rēzeknēskaits214247249283228261284281 259 227

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?