Pakalpojuma apraksts

Tiesības saņemt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir pirmsskolas vecuma bērniem ar funkcionāliem traucējumiem no 3 gadiem līdz bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu.

Pakalpojums ietver bērna fiziskās un intelektuālās attīstības veicināšanu, pašaprūpes iemaņu apguvi un izmantošanu, nodarbošanos un atpūtu atbilstoši bērna psihiskās attīstības līmenim, dzīvei nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi. Tiek nodrošināta bērna trīsreizēja ēdināšana, transporta pakalpojums bērna nokļūšanai līdz Centram un atpakaļ uz mājām.

Nepieciešamie dokumenti

Lai bērns ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt pakalpojumu, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim jāvēršas pie Centra vadītāja vai sociālā darbinieka, un jāiesniedz rakstisks iesniegums.

Iesniegums, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu, kam pievieno:

  • bērna invaliditātes apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.027/u, oriģinālu);
  • citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.

Kontaktinformācija

Sociālo pakalpojumu sniedz Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” Bērnu sociālo pakalpojumu centrā, Viļānu ielā 10, Rēzeknē, LV-4601.

Kontaktinformācija pa tālruni: 64623055, 64621773, 64621760.

Elektroniskā pasta adrese uzziņām – bernu.spc@rezekne.lv.

Cena

Rēzeknes pilsētas pašvaldībā deklarētiem bērniem pakalpojums ir bezmaksas.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?