Daudznozaru tautsaimniecība

Rēzeknē dominē daudznozaru tautsaimniecība – rūpniecība, transports, tirdzniecība u.c. Rūpniecības struktūrā dominē metālapstrādes uzņēmumi, kā arī pārtikas produktu ražošanas un kokapstrādes uzņēmumi.

Ziemeļu mikrorajons

Lielākie rūpniecības uzņēmumi izvietoti pilsētas Ziemeļu mikrorajonā.

Transporta vārti

Dzelzceļa stacija „Rēzekne II”, kas līdzās stacijai „Rēzekne I” ir viena no lielākajām tranzīta preču kravu apkalpotājām valstī.

Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskās vienības Rēzeknē, 2014.-2016. gads

Saskaņā ar CSP datiem 2016. gadā Rēzeknē darbojās 2 083 ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības, kas ir par 145 vienībām vairāk nekā 2015. gadā.

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem

Par uzņēmējdarbības aktivitāti Rēzeknē liecina arī ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem, kas 2016. gadā bija 69, kas ir lielāks kā Jēkabpilij (65) un Ventspilij (68), bet mazāks kā Jelgavā (70), Jūrmalā (78), Liepājā (80), Valmierā (98), Rīgā (117) un vidēji valstī (91).

Pilsētas uzņēmumu neto apgrozījums 2014.-2015. gadā

2015. gadā Rēzeknes pilsētā darbojās 1938 ekonomiski aktīvās tirgus statistikas vienības, tajā skaitā 865 pašnodarbinātās personas un 163 individuālais komersants, 903 komercsabiedrības, kā arī 9 zvejnieku un zemnieku saimniecības kuru kopējais neto apgrozījums bija 307 405,4 tūkst. eiro, kas ir par 23292,70 tūkst. eiro jeb 8,20% vairāk kā 2014. gadā.

Lielāko neto apgrozījumu sasniedz uzņēmumi, kas veic komercdarbību šādās nozarēs: 26% lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivjsaimniecības un apstrādes rūpniecības nozarēs (A,C), 30% – vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un automobiļu un motociklu remonts (G), 15% transports uz uzglabāšana (H) un 11% būvniecībā (F). Salīdzinot ar 2014. gadu, gandrīz par 3 trim reizēm ir pieaudzis izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu apgrozījums, par 37% audzis vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības; automobiļu un motociklu remonta nozarē strādājošo uzņēmumu neto apgrozījums; savukārt par 1,2% ir samazinājies neto apgrozījums Lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivjsaimniecībā, par 0,9% ir samazinājies apgrozījums Apstrādes rūpniecībā.

Pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi 2020. gadā

Ražošanā:

  • SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” (gaļas pārstrāde un konservēšana) – 20 462 574 eiro;
  • “NewFuels” RSEZ SIA (ražošana) – 34 262 344 eiro;
  • AS “Rēzeknes siltumtīkli” (tvaika piegāde, gaisa kondicionēšana) – 8 576 470 eiro.

Būvniecībā:

  • SIA “Ceļi un Tilti” (būvniecība) – 24 821 488 eiro;
  • SIA “Latgalija” (būvniecība) – 8 370 466 eiro;
  • SIA “V.J.M.Būve” (dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība) – 4 630 853 eiro.

Tirdzniecībā:

  • SIA “SAHO” (kravu pārvadājumi) – 8 964 019 eiro;
  • SIA “RALL” (kravu pārvadājumi pa autoceļiem) – 4 064 354 eiro;
  • SIA “P un K” (kravu pārvadājumi) – 3 849 641 eiro.

Sagatavojot informāciju, izmantoti CSP un Lursoft dati.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2022 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?